Zdravě jíst a chytře platit

20141031_0123editedČeši mění své zvyky. Platí to i o jejich jídelníčku – a o stravování v práci dvojnásob. Změny však nepřicházejí samy od sebe a měly by mít také správný směr a cíl. Právě o to usiluje i evropský projekt FOOD. O něm i o dalších aktivitách společnosti Edenred, známé zejména díky stravenkám a stravenkové kartě Ticket Restaurant Card, jsme si povídali s jejím marketingovým ředitelem Pavlem Kusým.

Můžete přiblížit program zdravého stravování FOOD?

FOOD je zkratka z anglického Fighting Obesity through Offer and Demand, tedy program boje s obezitou prostřednictvím nabídky a poptávky. Obezita je největším problémem současného veřejného zdraví na světě. K úmrtí v důsledku obezity dnes dochází třikrát častěji než v důsledku podvýživy a hladovění. Největší problém je, že obezita přichází plíživě. Více než polovina (52%) dospělé populace v Evropské unii trpí nadváhou nebo obezitou a naše země ve statistikách EU obsazuje vedoucí příčky. Dnes se dokonce hovoří již o vysokém výskytu obezity dětí a mládeže. Z pohledu programu FOOD vnímáme výskyt obezity jako výsledek interakce mezi nabídkou jídel a potravin v ČR na straně jedné a poptávkou po nich ze strany zaměstnanců na straně druhé. Pracujeme přitom na obou dvou stranách s cílem vytvářet příležitosti a varianty pro zdravější životní styl a zároveň předáváme zaměstnancům potřebné informace k jejich rozhodování o tom co, kdy a případně i jak jíst, jak se stravovat. Samozřejmě na výskyt obezity má vliv i řada dalších faktorů, jako je nedostatek pohybu, zvýšené procento sedavých zaměstnání, každodenní stres nebo poptávka po pohodlí a další.

Lyra_13_18

Jak byste popsal spojení Ticket Restaurant a FOOD v České republice?

Každý den spojujeme 500 000 strávníků a 32 000 provozoven, restaurací a obchodů s potravinami během pracovního dne, a to prostřednictvím naší karty nebo poukázek Ticket Restaurant. Máme možnost věci měnit, a tím i odpovědnost informovat, a nabízet lidem i provozovnám, jak s obezitou aktivně bojovat. V rámci projektu Firma na talíři (www.firmanataliri.cz) chodíme do firem a nabízíme změnové programy v oblasti stravování v práci. Vedení firem se dozví o důležitosti kvalitní přestávky pro zaměstnance (dostatečný čas, kvalitní místo, dostupnost teplého jídla, varianty stravování) a zaměstnanci mohou během šesti měsíců vyzkoušet, že změna stravy během pracovního dne posílí jejich odolnost, zdraví, dokáže snížit nemocnost, dodat energii i dobrou náladu. Program běží již v osmi firmách po celé ČR. Výstupy se snažíme sdílet s ostatními přes youtube.com.

Na straně nabídky pokračujeme v budování sítě restaurací FOOD v ČR. Každý uživatel Ticket Restaurant může doporučit ostatním přes naši web stránku Ticketka.cz restauraci, která dle jeho názoru vaří zdravě (splňuje kritéria pro vyvážený oběd dle programu FOOD) a my pak zkontrolujeme, zda skutečně plní kritéria. Dnes máme v síti FOOD přes 800 restaurací z celé ČR. Lidé se tak mohou vzájemně informovat a vyzkoušet něco pro zdraví každý den.

Když srovnáte, jak jedí zaměstnanci u nás a jinde v Evropě, vidíte velké rozdíly?

Největším rozdílem mezi námi a Evropou je pravidelnost stravování. Češi prostě nejedí pravidelně během pracovního týdne. Každý den obědvá jen 60 % Čechů. To se samozřejmě musí někde projevit. Další specialitou Čes­ka jsou polední menu v restauracích. Tak jako u nás se lidé v žádné jiné zemi při výběru jídla dle polední nabídky neřídí. Když jdou Češi na oběd, pak většinou do restaurace. Jsou ale také trendy, které přicházejí s moderní dobou a jsou stejné pro nás i všechny další země, jako například příprava oběda v podnikové kuchyňce a obědvání v odpočinkové místnosti v práci. Tento trend pozorujeme v posledních letech a úzce souvisí i s tím, že samotné firmy investují do vybavení podnikových kuchyněk, oddechových místností a roste i nabídka zavážkových služeb. Již nejde o místnosti v koutě, ale o důmyslně promyšlené prostory pro oddech zaměstnanců a vzájemnou interakci mezi nimi. Lidé pak nemají důvod chodit v rámci obědové přestávky mimo prostory firmy.

V čem se může náš jídelníček zlepšit, aniž by to stálo moc peněz?

Úplně první věcí je začít znovu na jídlo myslet jako na podstatnou část pracovního dne. Prostě není jedno, co do našeho těla přes den dáme. Stejně jako není jedno, kolik na to máme času a v jakém prostředí budeme svačit nebo obědvat. Zvýšená pozornost a obezřetnost je v tomto případě zcela zdarma. Stejně jako myšlenka dát si oběd pravidelně každý den. Pak doporučuji vyzkoušet tajemství denního talíře – jde o jednoduchou a rychlou pomůcku, která poradí, co a kolik čeho sníst, abyste se celý den cítili dobře. Stačí si třeba pamatovat, že zelenina by měla pokrýt celou polovinu toho, co za den sníte.

Čím mohou pomoci samotné restaurace?

Restaurace mají silnou výchozí pozici pro boj s obezitou lidí, protože každý den vytvářejí nabídku jídel. Rozhodují o surovinách, energetické náročnosti polévek, velikosti nabízených porcí, o přílohách k hlavním jídlům, ale i o tom, jak je do denních menu pro zákazníky zařazena například zelenina. Samozřejmě, že jídla musí naplnit přání zákazníků po chuťové stránce i po stránce cenové a není vůbec jednoduché vše skloubit dohromady. Z programu FOOD vychází několik doporučení a je na každé restauraci, zda je vyzkouší ve své nabídce. Například nabídka polovičních porcí nejen pro děti, nabídka i jiných než smažených příloh, zeleninové bary, zeleninové saláty jako hlavní jídlo a další.

Když se ohlédnete zpět za léty práce v Edenred, z čeho máte největší radost? A co byste si nejvíc přál?

Z tradiční firmy poskytující papírové stravenky se stává vysoce inovativní, dynamická a digitální společnost. Za uplynulých 12 měsíců firma vstoupila na tři nové trhy – bezkontaktní a chipové platby, mobilní aplikace a mobilní NFC platby. Je to skutečná transformace, kterou procházíme s celým týmem. Současně se nám v pravidelných výzkumech FOOD Barometr ukazují pozitivní trendy v ČR v oblasti důležitosti nutriční hodnoty jídel a péče o zdraví. Ze strany firem vidíme velký zájem o projekt Firma na talíři. Daří se nám naplňovat dlouhodobý záměr zdravě jíst a chytře platit. Mám velikou radost, že mohu být u toho. Ve Francii je značka Ticket Restaurant považována za „Love Brand“. Francouzi milují svou Ticket Restaurant a vždy se těší, co nového jim přinese. Naposledy to byla možnost začít platit svůj oběd v práci přes Apple Pay. Nejvíce bych si přál, aby naše aktivity a inovace i nadále zjednodušovaly život českým firmám, zaměstnancům i restauracím a aby s nimi byli všichni velmi spokojení.

hodně splněných přání popřál Pavel Kačer

 

Kde obědváte?

rok 2009 (%)Belgie  ČR      Francie            Itálie    Španělsko       Slovensko       Portugalsko

v restauraci, jídelně  22,1     62,1     18,3     43,9     38,8     –          –

fast food       1,4       11,5     3,6       2,7       3,7       –          –

u pracovního stolu    25,1     14,1     20,4     14,7     8,1       –          –

v odpočinkové místnosti      29,8     9,1       28,0     18,1     20,9     –          –

doma17,3     2,1       26,6     16,4     26,7     –          –

venku            4,3       1,1       3,1       4,2       1,8       –          –

rok 2013 (%)Belgie  ČR      Francie            Itálie    Španělsko       Slovensko       Portugalsko

v restauraci, jídelně  17,2     57,3     15,5     34,3     31,8     33,7     –

fast food       2,1       9,2       3,6       2,6       2,8       4,3       –

u pracovního stolu    29,8     13,5     18,8     18,2     12,2     23,6     –

v odpočinkové místnosti      35,4     16,1     36,2     23,0     27,0     29,1     –

doma13,8     2,1       22,7     16,1     24,0     8,0       –

venku            1,7       1,8       3,2       5,8       2,2       1,3       –

rok 2016 (%)Belgie  ČR      Francie            Itálie    Španělsko       Slovensko       Portugalsko

v restauraci, jídelně  21,6     62,2     16,3     37,9     38,9     39,1     18,4

fast food       1,1       6,0       3,3       2,4       2,2       3,2       1,7

u pracovního stolu    14,1     10,0     16,0     12,5     9,2       17,3     8,1

v odpočinkové místnosti      50,3     20,2     42,0     29,3     28,0     32,2     54,5

doma9,7       0,7       19,5     14,1     20,0     7,1       10,0

venku            3,2       0,9       2,9       3,8       1,7       1,1       7,3