Vizionáři budou vyhlášeni už po šesté

VizionarNejlepší české inovativní projekty za letošní rok vyhlásí sdružení CzechInno 8. prosince v rámci projektu Vizionáři 2016. Autoři unikátních projektů z oblastí ICT, elektrotechniky, zdravotnictví, dopravy a mnoha dalších odvětví, jejichž návrhy nabízí inovativní řešení pro firmy nebo širokou veřejnost nebo zkvalitňují služby či vytváří nové segmenty trhu, mají možnost přihlásit se do soutěže Vizionáři 2016 a získat ocenění za nejlepší inovace uplynulého roku. Přihlášky je možné zasílat do 20. listopadu 2016.

Celkově již 6. ročník projektu Vizionáři si klade opět za cíl představit a upozornit širokou i odbornou veřejnost na zajímavé podnikatelské počiny uplynulého roku. Organizátoři projektu ze sdružení právnických osob CzechInno, chtějí touto cestou podpořit podnikatele, kteří se snaží pojmout svůj byznys inovativně, zefektivňují tak podnikání a zkvalitňují služby jak firmám, tak široké veřejnosti. Projekt upozorňuje na fakt, že v České republice vzniká mnoho zajímavých nápadů, které také mohou udávat směr světovým trendům.

Sdružení CzechInno v rámci projektu Vizionáři 2016 touto cestou hledá firmy, které v České republice vytvářejí zcela nový rozměr podnikání a jsou tvůrci inovativních projektů, nástrojů a technologií, inovují již zavedené způsoby procesování již existujících postupů nebo vytvářejí a objevují nové segmenty trhu.

Své unikátní projekty mohou v rámci Vizionářů 2016 představit všichni. Hledáme projekty, které se mohou pochlubit svou technologickou, společenskou nebo ekonomickou jedinečností. Zúčastnění Vizionáři roku 2016 navíc budou zapojeni do unikátního systému podpory inovací, jehož tvůrcem je sdružení CzechInno, které kromě projektu Vizionáři každoročně organizuje akce Smart Business Festival, Festival Export, a letos nově i edukativní projekt Kybernetická revoluce, který se bude konat napříč regiony.“, říká předseda řídící rady CzechInno, David Kratochvíl.

O vítězi letošního ročníku rozhodne odborná porota složená z akademických a vědeckých institucí, státní správy, partnerů projektu, a představitelů inovačního podnikání. Účast v projektu Vizionáři 2016 může být pro podnikatele a firmy zajímavým způsobem zviditelnění jejich projektů. Vítěz soutěže obdrží nejenom oficiální titul „Vizionář 2016“ za společenský, ekonomický nebo technický inovativní přínos společnosti, ale hlavně zapojení do unikátního systému prezentace a podpory inovací v ČR.

V předchozích letech již bylo v rámci projektu Vizionáři představeno mnoho zajímavých návrhů i start-upů z oblasti z nejrozmanitějších segmentů, a to například ruční 3D pero, včely z e-shopu k domácímu opylení, antialergenní nanoplyšáci, vývoj nanočističek vzduchu za pomoci světla, dětský zábavní park Mirákulum vybudovaný v bývalé vojenské zóně v Milovicích, prvky ve stavebnictví, vývoj algoritmů sloužících k detekci kybernetických hrozeb, monitoringu produktivity a zvyšování efektivity využívání ICT v organizacích atd. Oceněné projekty tedy byly a budou velmi různorodé.

Přihlášení do projektu je velice jednoduché. Více informací o projektu Vizionáři 2016 včetně instrukcí ohledně zapojení do soutěže a online přihlášky naleznete na webu www.vizionari.cz.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého inovačního podnikání a čerstvým držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR za unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 anglickým Corporate Vision Magazine.

Projekt Vizionáři 2016 se uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministryně školství Kateřiny Valachové a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka. Generálním odborným partnerem je Komerční banka, hlavními odbornými partnery jsou Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd ČR jako provozovatel sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologická agentura ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR a Asociace inovačního podnikání ČR.

Mediálními partnery jsou Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia ZET/BBC, společnost Economia jako vydavatel deníku Hospodářské noviny a týdeníku Ekonom, Empresa Media, která je vydavatelem časopisu Týden provozovatelem TV Barrandov, Marketing Sales Media, MM Průmyslové spektrum,Tiscali Media a Inovační podnikání a transfer technologií. Informace o činnosti sdružení CzechInno a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.

(tz)