Floristika pracovitá a přitažlivá

hvezdaSvaz květinářů a floristů ČR má záviděníhodné poslání. Stará se o to, aby květiny vystupovaly vždy v hlavní roli. Jeho lidé spolupracují s přírodou, vytvářejí a pečují o její krásy. Že to vyžaduje mnoho úsilí, nápadů a originálních přístupů, o tom vypovídá rozhovor s tajemníkem SKFČR Tomášem Svobodou.

Co vás nejvíc zaujalo a potěšilo v letošním roce?

Letos jsme opět spoluorganizovali již 45. ročník Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva, letos spojený s výročím narození Karla IV. Potěšilo mě, že se přihlásil velký počet jak profesionálních floristů, tak zejména studentů zahradnických škol. Ukazuje to na přetrvávající zájem o obor floristiky a vytváří perspektivu jeho
rozvoje. Letos jsme měli kromě dalších zajímavých akcí i jedinečnou příležitost zúčastnit se za Českou republiku mezinárodního floristického šampionátu Europa Cup 2016 v italském Janově. Svaz i Čes­kou republiku reprezentovala Ing. Klára Franc Vavříková, jež v silné mezinárodní konkurenci obsadila pěkné 15. místo. Kromě samotné účasti jsem měl radost i z toho, že několik českých floristů pomáhalo s přípravou této významné soutěže, která se koná každé čtyři roky. Náš přínos byl oceněn jak soutěžícími, tak samotnými organizátory – mezinárodní floristickou organizací Florint.

Čím jste přispěli k Roku řemesel? Začíná se měnit přístup k řemeslné práci v Čechách a pociťují to i zahradníci a floristé?

Prezentovali jsme projekt Rok řemesel na výstavě soutěžních prací při Mistrovství floristů – Děčínská kotva 2016. Svaz patří k nejaktivnějším přispěvatelům nově vzniklého portálu www.mistriremesel.cz. Změnu společenské prestiže vnímáme. Jde o velmi pomalý proces, nicméně se děje. Role řemesel a rukodělné práce se v dnešní přetechnizované společnosti mění a stává se stále víc výjimečnou. A s tím jde ruku v ruce i stoupající ocenění řemesel jako takových.

Jak se podařilo vašim lidem „rozkvést památky“?

Letos jsme se opět s floristy – členy SKF ČR podíleli na akci Rozkvetlé památky Olomouce. Šikovné ruce aranžérů a studentů středních i vysokých zahradnických škol vyzdobily pět sakrálních objektů. Kostely a kaple v centru historické Olomouce zkrášlily tisíce květin. Návštěvníci si mohli tuto výzdobu užívat i po skončení veletrhu Flora Olomouc bezmála dva týdny. Kromě této květinové slavnosti K. F. Vavříková spolu s floristickými přáteli opět zaplavila květinami krušnohorský zámek Jezeří, který je výjimečný svojí polohou na skalním výchozu nad rozsáhlým územím povrchovou těžbou zdevastované krajiny Mostecka. Tak se floristé snaží upozornit na tento příkrý kontrast a zároveň pomoci shromažďovat prostředky na rekonstrukci této barokní perly.

Má úspěch projekt Česká květina? Dávají zákazníci přednost českým výpěstkům podobně jako domácím potravinám?

S projektem Česká květina jsme se letos opět snažili seznamovat veřejnost na zahradnických veletrzích Flora Olomouc a Zelený svět. Vlna zájmu o české zboží a výpěstky neustává. Proto jsme se rozhodli zkusit Českou květinu ještě víc zviditelnit u koncových spotřebitelů prostřednictvím nových propagačních a informačních materiálů. O příspěvek na jejich výrobu v roce 2017 jsme požádali Ministerstvo zemědělství ČR. Výsledek bychom měli znát do konce roku 2016.

Připravili jste na svátky speciální nabídku vedle neodmyslitelných vánočních hvězd?

Období adventu a Vánoc je pro nás a naše pěstitele úzce spojeno právě s vánočními hvězdami. Letos jsme vzhledem k pozdnímu termínu podzimní etapy Flory Olomouc vsadili na vánoční kartu už při expozici SKF ČR a Čes­ké květiny na tomto zahradnickém veletrhu. Připravili jsme stánek plný různých odrůd vánočních hvězd od našeho největšího distributora – odbytového družstva CZ FLORA, konkrétně od pěstitele Ing. Petra Nachlingera, ze společnosti Azalea Chlumec. Po skončení veletrhu jsme všechny krásné vánoční hvězdy věnovali sdružení Šance Olomouc, které prostřednictvím prodeje květin a floristických výrobků v adventním čase podporuje vybavení a zařízení dětské kliniky hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. S tímto sdružením spolupracujeme už několik let a spolu s některými svými členy pomáháme vytvářet adventní věnce a dekorace. Ty mohou onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám alespoň trochu usnadnit jejich dlouhý pobyt v nemocnici při náročné léčbě. Poslední vánoční milou akcí, kterou jsme připravili, se stal jedinečný seminář pro pedagogy středních zahradnických škol. Zúčastnit se mohli i vybraní talentovaní žáci. Seminář se uskutečnil na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici a byl financován z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Tématem semináře byly trendy adventní a vánoční výzdoby.

Kam chcete zacílit pozornost v příštím roce?

V roce 2017 se chceme dále soustředit na podporu floristické výuky na našich členských středních zahradnických školách. Rovněž se vynasnažíme posouvat projekt Česká květina na ještě vyšší úroveň. Už jsme začali s přípravami 46. ročníku Mistrovství floristů ČR v Děčíně, při němž připomeneme výročí narození českého výtvarníka Josefa Lady. Čeká nás pilotní spolupráce s novým členem Svazu – Výstavištěm Floria v Kroměříži. Budeme se podílet na výstavě květinových soch a rýsují se také různé floristické aktivity ve spolupráci s lázeňskými městy.

připravil Pavel Kačer