Mistři ocenili RAKO školení

02Třídenní setkání mistrů odborného výcviku ze středních škol uspořádala společnost LASSELSBERGER, s.r.o. Školení zaměřené na získání dalších dovedností v oboru obkládání je ukázkovým příkladem péče výrobce o výchovu řemeslníků profesionálů obkladačů. Účast na 3denním školení na téma pokládka keramických obkladů přijaly všechny vybrané školy z celé ČR, celkem 30 mistrů. Školení proběhlo v RAKO ateliéru ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2016.

Studium řemeslných oborů, tedy i obor obkladač, není pro mladé lidi příliš atraktivní, protože čím dál více kladou důraz na vyšší vzdělání a práci v pohodlném prostředí. Studenti řemeslných oborů pak připouští, že je škola příliš nepřipravuje pro praxi. Nejdůležitější částí studia je pro studenty řemeslných oborů praxe, která po nástupu na školu bývá zklamáním. To potvrzují i příběhy dnešních absolventů. Kromě kvalitní praxe chybí i předměty, které by je připravily na vlastní podnikání a na komunikaci s budoucími zákazníky. Nicméně hlavním zdrojem praktických informací, moderních technologií atd. jsou mistři odborného výcviku. Proto společnost LASSELSBERGER, s.r.o. začala jednání se školami a připravila pro mistry odborného výcviku 3denní školení v Rakovníku.

Mistři ocenili nejen praktická školení na téma pokládka velkých formátů obkladů, stavební chemie, časté chyby při pokládce atd. Emil Hanych, mistr odborného výcviku ze Střední odborné školy v Rakovníku dodal: „Nejvíc jsem uvítal pokládku velkých formátů podle návrhu v praxi. Seznámíme se s moderním pracovním nářadím, vyzkoušíme si pod dozorem a s dobře míněnými radami našich školitelů jak obkládat velké formáty keramických obkladů. Obkladačů – řemeslníků si lidé váží za kvalitně odvedenou práci. Doufejme, že se zájem o obor obkladač a jeho kvalita bude v čase nadále zlepšovat. Nyní je zájem o obor velmi zoufalý a je nutné postupnými kroky, jako je například toto školení, zatraktivňovat obor obkladač. Ceníme si, že nás RAKO přizvalo.“

Tento workshop navštívili také zástupci Cechu obkladačů ČR a potvrdili správný směr společnosti LASSELSBERGER. PhDr. Eduard Justa, člen revizní komise Cechu obkladačů akci komentuje: „Je nezbytné na mistry přenášet nejen teoretické informace, ale především praktické dovednosti. Mistři odborného výcviku jen neseděli a neposlouchali, ale především měli možnost získat praktické dovednosti. Možnost, aby si každý vyzkoušel práci s velkoformátovými obklady je správný model, protože dosud nikde neměli možnost si vyzkoušet práci s novým materiálem a novým nářadím, které je nezbytné pro tuto práci. Svoje zkušenosti nyní mohou přenášet na své žáky. Workshop také přispěl k vytvoření vazeb nejen s výrobcem, ale také mezi účastníky, protože pro ně to byla silná motivace. Workshop naznačil i směr obsahového zaměření dalších setkání.“

O společnosti

Společnost LASSELSBERGER je největším výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Firma zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO, která trvá už více než 130 let. Díky segmentaci značek RAKO HOME, RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti keramických obkladů a jejich následné aplikace. Každá značka má jasnou pozici pro jednotlivé cílové skupiny a segmenty trhu.

(tz)