Digitalizace a robotizace znásobí potenciál tvořivosti

3728Víte, co je revoluce dovedností? Řekli byste, že lidé se brzy uplatní v pracovních pozicích, které dosud neexistují? Bojíte se, že vám „zaměstnání“ ukradnou roboti? Zřídka uplyne den, aniž bychom slyšeli zprávy o tom, jak digitalizace, umělá inteligence nebo virtuální realita ovlivňují pracovní prostředí. Napsalo se mnoho článků předpovídajících vznik více pracovních příležitostí, nástup jiných druhů pracovních pozic, ale také částečný nebo úplný zánik pracovních míst. Společnost ManpowerGroup prezentovala na Světovém ekonomickém fóru v Davosu výsledky svého nejnovějšího průzkumu Skills Revolution, v jehož rámci se ptala 18 000 zaměstnavatelů ve 43 zemích, jaký dopad bude mít automatizace na počet jejich zaměstnanců v příštích dvou letech, jaké pozice a činnosti budou nejvíce zasaženy a jakou strategii zvolí, aby si zajistili potřebné dovednosti související s technologickým pokrokem. O rozhovor na toto téma jsme požádali generální ředitelku ManpowerGroup Mgr. Jaroslavu Rezlerovou:

Nedostatek kvalifikovaných odborníků, ale nekvalifikovanýchlidí, nutí zaměstnavatele hledat inovativní a dosud nepoužité prostředky, aby se s tímto fenoménem vyrovnali. Do jaké míry už dnes mohou nahradit pracovní sílu moderními technologiemi?

Více než 90 % zaměstnavatelů očekává, že jejich společnost bude v příštích dvou letech ovlivněna digitalizací a automatizací. Nebojíme se tvrdit, že jsme na počátku největší změny v požadavcích firem na své zaměstnance. Až 45 % každodenních pracovních činností, za které jsou dnes lidé placeni, by mohlo být automatizováno s aktuálně dostupnými technologiemi. Nové technologie mohou být drahé a vyžadují lidi se specifickými dovednostmi, takže zaměstnavatelé stále váhají, zda přijmout automatizaci a dát sbohem pracovníkům. Podle našeho průzkumu je v krátkodobém horizontu budoucnost práce pozitivní. Většina zaměstnavatelů předpokládá, že zavádění automatizace a digitalizace přinese v konečném důsledku nárůst zaměstnanosti. Na 83 % má v úmyslu zachovat nebo zvýšit počet zaměstnanců a zvyšovat jejich kvalifikaci v příštích dvou letech. Pouze 12 % zaměstnavatelů plánuje v důsledku automatizace snížení počtu zaměstnanců.

Kde je už možné nasadit roboty, plně robotizované systémy a vybudovat pracoviště bez dotyku lidské ruky? Které obory a činnosti jsou pro ně nejvhodnější?

Často se nástup 4. průmyslové revoluce spojuje s robotizací výroby. Jsou ale obory v sektoru služeb, kde digitalizace mění poptávku po nových profilech zaměstnanců ještě rychleji. Nejvíce proniká digitalizace a automatizace do oblasti prodeje, financí a bankovnictví nebo administrativy.

shutterstock_149749874

Co vyžaduje úspěšná robotizace a digitalizace od managementu? Budou na manažery vytvářeny vyšší nároky?

Management v tomto procesu hraje klíčovou roli. Jde vlastně o kompletní restrukturalizaci firmy, změnu procesů a změnu profilů zaměstnanců, kteří se budou zaměřovat na jiný typ aktivit. Pracovní pozice budou v příštích letech vyžadovat jiné dovednosti a zaměstnavatelé se budou muset zaměřit na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace lidí více než kdy jindy, aby vyřešili dnešní problémy s nedostatkem lidí s potřebným profilem, a také budou nuceni více předvídat budoucí poptávku. V roce 2020 se bude více než třetina požadovaných klíčových dovedností u většiny profesí skládat z těch, které dnes ještě nejsou považovány za zásadní pro výkon dané pozice. Dva klíčové směry, na které se nyní musí manažeři ve své personální politice zaměřovat, je výběr lidí s vysokým stupněm učenlivosti a potom vytváření systému neustálého rozvoje zaměstnanců, pro udržení klíčových znalostí a dovedností ve firmě.

Změní se vzdělávání a doškolování nových a stávajících zaměstnanců v souvislostí s nástupem etapy Průmysl 4.0?

Zaměstnavatelé očekávají změny. Tři ze čtyř business lídrů věří, že automatizace bude vyžadovat nové dovednosti v průběhu příštích několika let. Nemůžeme zpomalit rychlost technologického pokroku či globalizace, ale můžeme investovat do zlepšování dovedností zaměstnanců, abychom zvýšili schopnost svých lidí a organizací se přizpůsobovat rychlým změnám. Jednotlivci se rovněž potřebují seberealizovat a mít schopnost učit se nové dovednosti, aby zůstali zaměstnatelní. Musíme okamžitě přistoupit ke zrychlení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících zaměstnanců s cílem mít pracovní sílu s dovednostmi potřebnými v dalším období. Musíme se také zaměřit na skupiny lidí, kteří momentálně nemají dostatek vhodných příležitostí na trhu práce. Musíme být připraveni na nová pracovní místa a nové dovednosti budoucnosti. Jsme na počátku „Revoluce dovedností“.

Jak se promění kultura práce v digitální ekonomice?

Pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifikaci a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce bude hlavní výzvou naší doby pro jednotlivce, firmy a stát. Lidé se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat jak, kde a kdy budou pracovat, a budou vytvářet nové příležitosti. Ti ostatní se mohou dívat do budoucnosti, ale nebudou schopni vidět, jak se mohou jejich životní podmínky zlepšit. Tato polarizace populace, která se právě odehrává před našima očima, není dobrá ani pro společnost, ani pro podnikání. Potřebujeme zásadní změnu v rozvoji dovedností zaměstnanců, abychom zmírnili rozšiřující se propast mezi těmi, co mají, a těmi, co nemají potřebné dovednosti.

Máme se těšit i na nové věci, pokud jde o regeneraci fyzických, a hlavně duševních sil, na jiné formy relaxace po práci, v přestávkách apod.?

Předchozí průmyslové revoluce vždy vedly k tomu, že lidé potom mohli pracovat méně. Pracovní týden se postupně omezil na pět dní v týdnu a osm hodin denně. Již nyní se seriózně diskutuje o zavádění ještě kratších, například třicetihodinových pracovních týdnů. Pokud digitalizace zvýší efektivitu ekonomických aktivit, tak proč lidem nedopřát více volného času, když je to věc, kterou lidé stále více upřednostňují před vyššími příjmy?

Stane se lidská práce jednou vzácností, budou lidé na pracovištích plně nahraditelní?

Když se podíváme na historický vývoj zaměstnanosti od 1. průmyslové revoluce, tak celková zaměstnanost již 200 let neustále roste. Mění se ale zaměstnanost v jednotlivých sektorech. Nejprve docházelo k mohutnému přesunu lidí ze zemědělství do průmyslu, potom do služeb a technologií a nyní pozorujeme velký nárůst zaměstnanosti v sociálních službách, zdravotnictví, školství atd. V době „Revoluce dovedností“ se bude hodnota jednotlivých dovedností měnit. Jakmile budou lidé a organizace připraveny, digitalizace a rostoucí podíl kvalifikované pracovní síly přinese nové příležitosti. Odhadujeme, že dvě třetiny pracovních pozic, které bude nastupující generace Z vykonávat, dosud ani neexistují. Technologie nahradí jak kognitivní, tak manuální rutinní úkoly, a lidé se tak budou moci věnovat více naplňující práci. Kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita jsou klíčové lidské dovednosti, a umožňují tak lidem zvyšovat svou efektivitu pomocí robotů než být jimi nahrazeni. Lidé budou čím dál více zjišťovat, že potřebují zvyšovat svou kvalifikaci a uplatňovat se i v nových oblastech. Schopnost přizpůsobit své dovednosti, flexibilita a učenlivost budou klíčové.

připravil Pavel Kačer