NATURHOUSE pomáhá šířit šeptanda

NATURHOUSE_Jan Gonda1Jan Gonda je od roku 2008 jednatelem společnosti REDUCCIA, s.r.o., která je držitelem master-franchisové licence sítě výživových poraden NATURHOUSE pro Českou republiku a Slovensko. Od stejného roku je se svým systémem také členem České asociace franchisingu. A nejen to. Jan Gonda dnes zastává pozici prezidenta této profesní organizace, a o rozvoj podnikání u nás na principu franchisingu se hodně zasloužil. K tomu, aby byl úspěšnou osobností v oboru, mu dopomohla atraktivní specializace: více než 15 let zkušeností v oblasti zdraví, přírodní medicíny a obchodní činnosti na mezinárodní úrovni. Velká města nabízejí svým obyvatelům nepřeberné množství poradenských služeb, na venkově však zůstává nabídka podstatně chudší. To se snaží změnit síť výživových poradců NATURHOUSE, která se rychle rozšiřuje do menších sídel. O projektu jsme si povídali s Janem Gondou:

Nejprve jste začali ve velkých městech s pobočkami standardního typu. Poté jste přišli s projektem uzpůsobeným menším městům. Jak se v praxi osvědčil tento mikrokoncept?

Jednoznačně mohu říci, že splnil naše očekávání a dobře se ujal. Tyto pobočky dosahují obratu srovnatelného s obraty poboček ve větších městech. Drobnější lokality mají tu výhodu, že na malém městě se rychle šíří „šuškanda“. Lidé si mezi sebou řeknou, že je tam něco nového a jaké to je. Ukázkovým příkladem je doporučení, které se na malém městě předává skutečně rychle. Pobočky typu mikrokoncept například působí ve městech: Turnov, Žatec, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou či Nový Bor. Měst do 20 000 obyvatel je opravdu hodně. Hledáme nové franchisanty tam, kde zatím nejsme, například ve Svitavách, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Hlinsku, Pelhřimově, Rakovníku, Bohumíně či Jeseníku. Právě v poradnách typu mikrokoncept vidíme potenciál k zahuštění sítě až na 150 poraden v ČR.

A lokality s méně než 10 000 obyvateli necháte ležet ladem?

V těchto městech je vysoká poptávka po službách a zároveň příznivé náklady na provoz. Služby týkající se zdravého životního stylu na malém městě často zcela chybí. Loni jsme proto otevřeli pilotní provozovnu tohoto typu s pracovním názvem „mikro-mikro“ koncept v Dobříši. Nyní ověřujeme a vylaďujeme prodejnu tohoto typu. Letos máme v plánu mimo jiné otevírání také těchto poraden, které budou určitě atraktivní nejen svojí nízkou vstupní investicí dosahující částky 250 000 Kč. V tom jsou zahrnuty jak závoz zboží, tak veškeré náklady na otevření a vybavení poradny a finanční rezerva na první měsíce provozu.

NATURHOUSE-Dobz¦çT-A¦ü

Čím se toto pojetí liší od již dříve zavedeného mikrokonceptu?

Provozovna je menší. Prostor je organizován jako malá ordinace s čekárnou. Výživový poradce zde bude pracovat zcela sám, čímž se snižují provozní náklady. Tomuto konceptu je přizpůsoben speciálně marketing pro rozjezd malých poboček a systém obsluhování klientů.

Jaké budou podmínky pro získání licence?

Investice je řádově nižší oproti standardnímu konceptu. Pro otevření této pobočky stačí i menší skladové zásoby. Poplatek za licenci činí 600 eur ročně, což je shodné i se standardním konceptem.

Je velký zájem o odkup již zavedených poboček? Kolik jich předáte do rukou franchisantů?

Tato strategie se velmi osvědčila. Loni se nám podařilo předat devět zavedených prodejen novým majitelům a dalších 14 poboček jsme otevřeli. Pobočky si přebírali noví franchisanti a několik poboček odkoupili ti stávající. Nově se ukázalo, že personál na dané pobočce, který má chod a management pobočky zažitý, se dostává do role majitele. Rovněž tak je vidět, že jsou na trhu franchisanti, kteří hledají již rozjetý business v podobě zavedených poboček a jsou ochotni si připlatit ve formě success fee. V současné chvíli tedy nabízíme zavedené pobočky v krajích: Severočeský, Plzeňský, Severomoravský, Pardubický a Karlovarský.

Franchisantům poskytujete nadstandardní podporu od samotného začátku po celou dobu spolupráce. Pilířem těchto aktivit je NATURHOUSE University…

V oblasti vzdělávání společně s americkou LIGS University již 4. rokem připravujeme ucelený vzdělávací program NATURHOUSE University, který je přímo přizpůsoben potřebám sítě NATURHOUSE. Úspěšní absolventi mohou získat titul MBA. Lektoři toho programu jsou vyhlášení odborníci z oblasti zdravého životního stylu, lékaři i manažeři. Rozhodnutí uceleného vzdělání vzešlo z podnětu od výživových poradkyň a franchisantů a my jsme moc rádi, že se nám podařilo tento projekt rozjet a úspěšně v něm pokračovat. Franchisanti nově mohou získat příspěvek až 100 % nákladů z fondů EU na podporu vzdělávání svého i svých zaměstnanců. Umožňuje jim to akreditace na vzdělání v rámci NATURHOUSE University u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ale nejen to budí zájem těch, kteří by rádi shodil nějaké to kilo navíc, avšak i odborné veřejnosti…

Minulý rok jsme například rozšířili portfolio produktů o dalších pět na 130, a to z nás dělá jediné ve svém oboru s tak širokou a ucelenou škálou produktů pod jednou střechou.

Našim franchisantům přinášíme devátým rokem prověřené a neustále propracovávané know-how, které inovujeme a doplňujeme o nejnovější poznatky v oblasti zdravého životního stylu, výživy, ale také marketingu. Nadále pracujeme na snižování nákladů v síti, franchisantům poskytujeme nové manuály a pracujeme na novém software.

Jste zároveň prezidentem České asociace franchisingu. Co letos chystáte?

Opět jsme vyhlásili další ročník soutěže Franchisa roku, čili 2017. Více je možné se dozvědět na webu www.franchisa-roku.cz. Cílem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných, prosperujících a solidních forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Evropský kodex etiky franchisingu. Stejně jako v předchozím ročníku předá Česká asociace franchisingu (ČAF) ceny v kategoriích Franchisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Pro připomenutí – držitelem titulu Franchisor roku v historicky prvním ročníku soutěže Franchisa roku se stal původní český koncept kaváren CrossCafe. Ocenění se budou předávat v rámci mezinárodní konference Franchising Forum 2017.

Jak se lze do soutěže Franchisa roku přihlásit?

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická a právnická osoba, která na území České republiky prokazatelně vlastní nebo rozvíjí franchisový koncept a dodržuje Evropský kodex etiky franchisingu (kategorie Franchisor roku a Skokan roku), nebo se aktivně podílí na podpoře a rozvoji franchisingu v České republice (kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu). Franchisový koncept může být do soutěže přihlášen klasicky, ale může být také nominován. Online přihlášky či nominace je třeba podat do 15. března 2017.

ptal se Pavel Kačer

NATURHOUSE

je celosvětová síť výživových poraden s vedoucím postavením v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Koncept byl založen v roce 1992 ve Španělsku a nyní provozuje na 2262 výživových poraden téměř ve 40 zemích světa. Přidaná hodnota konceptu tkví v osobním výživovém poradenství zdarma, dlouhodobé práci s klientem a širokém sortimentu exkluzivních produktů. Více než 6 500 000 osob dosáhlo díky NATURHOUSE svého cíle snížit a kontrolovat svou váhu. V současné chvíli působí na českém trhu 89 poboček, které jsou ve valné většině provozovány samostatnými podnikateli – franchisanty a další výživové poradny se plánují otevřít. Společnost předpokládá, že na českem trhu najde uplatnění až 150 poradenských center. První pobočka byla zřízena společností REDUCCIA, s.r.o., v roce 2008.