Mileniálové nechtějí pracovat po šedesátce

Mileniálové a odchod do důchoduZástupci dnešní pracující populace netrpí příliš pozitivním náhledem na svou finanční situaci v důchodu – pouze třetina pracujících po celém světě si myslí, že si udrží současnou životní úroveň a téměř čtvrtina (24 %) věří, že státní penze v době jejich odchodu do důchodu už nebudou existovat. Nejmladší zástupci dnešního pracujícího obyvatelstva (tzv. mileniálové, narození mezi lety 1980 a 1997) na druhou stranu očekávají, že odejdou do důchodu dříve než starší generace, a to ve věku 59 let. Pouhých 10 % z nich předpokládá, že budou pracovat i po dosažení věku 65 let.

Nejnovější celosvětový výzkum banky HSBC týkající se budoucnosti důchodů předkládá, že ve srovnání se staršími generacemi jsou mileniálové, co se týče penze, vnímáni jako ti méně šťastliví. Jen jeden z deseti si myslí, že na mileniály čeká pohodlný odchod do důchodu, přičemž 58 % se shoduje, že mileniálové doplácejí na ekonomickou situaci, kterou jim zanechaly předchozí generace, jako např. globální finanční krizi či zvyšující se národní dluhy. Mileniálové ale nejsou jedinou generací, jejíž výhledy na stáří ovlivňují změny ve světové ekonomice. Téměř 3 z 5 lidí v produktivním věku předpokládají, že budou alespoň částečně pracovat i v důchodu, a 70 % z nich je ochotných odložit důchod o dva a více let, aby získali vyšší finanční podporu ve stáří.

Stárnoucí populace a zvyšující se národní dluhy podlamují důvěru ve schopnosti státních institucí postarat se o starší část populace. Předchozí silná generace takzvaných Husákových dětí bude významným způsobem negativovlivňovat náklady na penzijní systém. Následující početně slabší generace takzvaných Havlových dětí bude tedy pod velkým tlakem, jelikož bude potřeba na jedné straně udržet únosný standard pro důchodce z generace Husákových dětí a na druhé straně si pravděpodobně budou muset spořit i na vlastní penze.” sděluje Martina Suchomelová, Head of HR, HSBC Bank plc – pobočka Praha. “Je možné, že se generace mileniálů bude muset smířit s tím, že bude pracovat déle, než předpokládá, aby byla schopna zajistit své finanční potřeby ve stáří. I přes jejich možná příliš optimistická očekávání se mileniálové vyznačují pragmatismem, což je pozitivní.” dodává. Zpráva HSBC dokazuje, že většina z nich už začíná spořit na důchod navzdory tomu, že nejstarším členům této generace není ani 40 let. Mileniálové jsou také více ochotni omezit své současné výdaje, aby ušetřili více peněz na stáří.

Zpráva HSBC o budoucnosti odchodu do důchodu vychází z průzkumu více než 18 000 lidí v produktivním věku z 16 zemí.

(tz)