Projekt Kyberneticka revoluce CZ navštívil Brněnské výstaviště

Více než 100 účastníků ve středu navštívilo pátou akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi, kterou pokračovala na brněnském Výstavišti série regionálních diskuzních, prezentačních a networkingových setkání zaměřená na šíření praktického využití prvků Průmyslu 4.0 v českých firmách. Akce měla i mezinárodní rozměr, když jejími váženými hosty byla delegace Velvyslanectví Italské republiky v ČR vedená velvyslancem Aldo Amatim a Italské asociace pro automatizaci a mechatroniku AiDAM, která projevila velký zájem o spolupráci s českými firmami na projektech zaměřených na rozvoj pokročilé digitalizace průmyslu. V rámci již tradiční odpolední exkurze pak měli účastníci možnost navštívit exkluzivně závod firmy ABB Česká republika v Brně Slatině s využitím prvků prediktivního plánování výroby, pokročilé automatizace, robotiky a senzoriky a inspirovat se tak praktickými možnostmi reálných efektů Průmyslu 4.0 ve firemní praxi. Série Kyberneticka revoluce CZ své turné pro I. pololetí letošního roku slavnostně zakončí 17. května v Ostravě.
Brněnskou akci zahájili za místní samosprávu zástupci České asociace rozvojových agentur a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří připomněli jedinečnou úlohu brněnského regionu v propojování celosvětových hráčů v oblasti rozvoje nových technologií ve formě jejich účasti na tradičních brněnských veletrzích a současně i úspěšně se rozvíjející technologické podhoubí umožňující masivní rozvoj aplikovaného výzkumu, který ve spojení s průmyslovou tradicí regionu umožňuje okamžité využití technologických novinek v praxi.

„Brno je jedním z českých měst, které mají co do svých tradic, aktuálního směru rozvoje a perspektiv v oblasti dalšího využití inovačního potenciálu ty nejlepší předpoklady stát se líhní praktických řešení pro Průmysl 4.0 a jejich šíření po celé ČR,“ uvedl v rámci zahájení akce generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a člen řídicí rady sdružení CzechInno Pavel Švejda. „Mimo jiné i proto je zde celorepublikově největší koncentrace akreditovaných vědeckotechnických parků, které nabízejí své zázemí inovativním firmám. Je mi ctí, že mohu v rámci akce Kyberneticka revoluce CZ v Brně předat osvědčení zbrusu nově otevřenému provozu Biology Parku Brno, který nabízí své prostory a zázemí zejména firmám podnikajícím v oblasti pokročilých biotechnologií a nanotechnologií. Jde o další příspěvek k rozvoji inovačního potenciálu města Brna i celého jihomoravského regionu.“

Brněnská akce měla na rozdíl od ostatních regionálních akcí cyklu Kyberneticka revoluce CZ i mezinárodní rozměr – jako součáast přednáškového a expozičního programu se představila Italská asociace pro automatizaci a mechatroniku (AiDAM) a její členské firmy, které aplikují principy Průmyslu 4.0 ve svém podnikání a buď již navázaly, nebo plánují spolupráci s českými firmami. „Vnímáme velmi pozitivně aktuální potenciál České republiky v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu a rádi bychom s Vámi sdíleli své poznatky, příklady dobré praxe a spolupracovali na společných projektech,“ uvedl k účasti AiDAM a zástupců italského průmyslu prezident asociace Michele Viscardi. „Rádi bychom proto v brzké době realizovali společné pilotní projekty zaměřené na rozvoj umělé inteligence – věříme totiž, že efektivní sdílení technologií a vzájemná výměna zkušeností mohou přispět k rozvoji prediktivní výroby a tím i vyšší konkurenceschopnosti partnerů.“

V rámci odpolední návštěvy představila společnost ABB Česká republika provoz svého závodu v Brně Slatině s využitím prvků pokročilé robotizace a automatizace a prediktivním plánováním výroby. Navázala tak na vystoupení svého obchodního ředitele pro průmyslovou automatizaci Martina Červinky, který v dopolední konferenční části představil technologie, které ABB Česká republika nabízí svým klientům pro zefektivnění procesů souvisejících s pokročilou digitalizací jejich provozů: „Prostřednictvím našich technologií poskytujeme zákazníkovi možnost plné kontroly nad svými procesy s maximálním využitím pokročilých funkcí pro efektivní provoz a ochranu vynaložených investic. ABB v této oblasti nabízí široké portfolio digitálních řešení ABB Ability. Jedním z praktických příkladů využití moderního přístupu a optimalizace výroby je brněnský závod ABB na výrobu součástí pro velmi vysoké napětí. Účastníci konference se s přístupy a řešeními ABB mohli seznámit jak reálně v tomto závodu, tak prostřednictvím speciální aplikace na „Collaboration Table“ – nástroj pro vyspělé manažerské řízení podniku,“ řekl k tématu Martin Červinka, obchodní ředitel pro průmyslovou automatizaci ABB Česká republika.

Přednášková část akce zahrnovala základní informace o hnutí Průmyslu 4.0 a přístupu českých firem při jeho zavádění: v bloku Technologie budoucnosti se tak představili odborníci z firem ABB Česká republika, SimpleCell Networks, Servodata a Intemac Solutions a asociace AiDAM, kteří s účastníky diskutovali o technologiích pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a zavádění dalších technických procesů souvisejících s pokročilou digitalizací průmyslu. Blok Lidé pro novou éru nabídl zajímavé záměry Ministerstva práce a sociálních věcí co do predikcí vývoje na trhu práce, srovnání přístupu ve vzdělávání, resp. i v praxi využitelné výzkumné činnosti středních a vysokých škol v Jihomoravském regionu a možnosti, které mají firmy pro spolupráci se studenty VUT Brno či Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Poslední z přednáškových bloků přiblížil bezpečnostní a právní rizika Průmyslu 4.0, přiblížil změny v obchodních modelech a současně účastníky vybídl k podávání žádostí o finanční podporu do programů Technologické agentury ČR, které se specificky zaměřují právě na téma Průmyslu 4.0.

Akce Kyberneticka revoluce CZ v Brně se zúčastnilo téměř 110 zástupců firem, akademických a výzkumných institucí, státní správy a místní samosprávy se společným cílem navázat užší spolupráci v oblasti digitalizace a navzájem si pomoci při hladké digitální transformaci českého průmyslu a řešení souvisejících rizikových aspektů.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ uzavře po pěti akcích v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Brně svou regionální sérii akcí dne 17. května ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, na II. pololetí plánuje rozšíření akce i do dalších tří regionů, od konce roku 2017 pak posune téma dále, když si ve druhé sérii akcí klade za cíl zaměřit se na společensko-ekonomické dopady Průmyslu 4.0 do vzdělávacích systémů, práce s lidskými zdroji a změnách v právním systému. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, Servodata, SimpleCell Networks dále, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

(tz)