Výběr benefitů nechte na zaměstnanci

ZbynekVystrcilFirmy se nyní doslova předhánějí, jaké výhody nabídnou svým lidem. Je to reakce na situaci na pracovním trhu: Ten, kdo si zaměstnance předchází, má v době rekordně nízké nezaměstnanosti jasně navrch. Firmy nechávají čím dál častěji na samotných zaměstnancích, jaké nabídky využijí. Zbyněk Vystrčil (na snímku), produktový manažer pro volnočasové benefity ve společnosti Edenred CZ s.r.o., která je světovým lídrem v oblasti zaměstnaneckých benefitů, nám řekl:

Na pracovním trhu sílí konkurenční boj o zaměstnance. Jaké pobídky mohou zaměstnavatelům nejvíce pomoci při náboru nových pracovníků? O které mají zaměstnanci největší zájem?

Tradičně nejoblíbenějším benefitem jsou stravenky. Papírové řešení ale v posledních měsících stále častěji nahrazuje elektronická verze v podobě obědové platební karty Ticket Restaurant Card, vydávané ve spolupráci s Mastercard. V tuto chvíli ji vlastní již 50 000 uživatelů z celé ČR a platit s ní lze ve více než 12 000 provozovnách. Díky velké síti akceptačních míst je karta čím dál tím populárnější i u menších zaměstnavatelů v regionech. Rozhodně tedy nejde jen o řešení pro velká města.
V posledních měsících výrazně stoupá zájem o volnočasové benefity, a to v souvislosti s růstem tuzemské ekonomiky. Firmy si uvědomují, že musí zaměstnancům nabídnout i něco navíc, co by zvýšilo loajalitu stávajících zaměstnanců a nalákalo nové. Zařazením dalších benefitů dávají najevo, že si svých pracovníků a jejich práce váží. Celkově v oblasti volnočasových zaměstnaneckých benefitů Ticket Benefits zaznamenala společnost Edenred ve srovnání s prvním čtvrtletím loňska meziroční nárůst o jednu třetinu. V současné době je využívá více než 3000 firem z celé ČR. Tyto firmy přitom mají přes 150 000 zaměstnanců. Ještě doplním, že průměrná výše jedné útraty je 200 korun a zaměstnanci průměrně čerpají benefity dvakrát měsíčně.

benefitMá smysl, aby benefity nabízely i menší podniky? Pomůže jim to v konkurenčním prostředí?

Situace na pracovním trhu je taková, že žádný zaměstnavatel nemůže zaspat. Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni, roste ekonomika. Stačí se přitom jen podívat na pracovní inzeráty – v nich se firmy předhánějí s nabídkou výhod pro své pracovníky a prim hrají právě nejrůznější formy benefitů. I menší firmy, které čítají do dvaceti zaměstnanců, si velmi dobře uvědomují, jaká je na pracovním trhu problematická situace. Právě u těchto firem jsme v posledních měsících zaznamenali silný nárůst zájmu o naše benefity.

Zvyšují se příspěvky firem na taková povzbudivá řešení?

Ano, zvyšují. Firmy se nyní snaží co nejvíce využít možnosti daňového zvýhodnění, kde mají prostor pro navýšení odměňování zaměstnanců pro ně výhodnější formu, než by tomu bylo u prostého růstu mezd. Ve větší míře využívají nepeněžního způsobu odměňování, kdy tyto volnočasové benefity mohou čerpat nejen sami zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci. Výborným příkladem může být příspěvek na školkovné, či volnočasové aktivity dětí ve formě Ticket Junior.

Oč je mezi klienty největší zájem?

Oblíbenost volnočasových zaměstnaneckých benefitů zaznamenala v posledních letech rovněž vývoj, a to díky rozmanitosti nabídky. Dříve hrály prim hlavně sport, wellness či zdravotní péče. Ty jsou v poslední době doplňovány kategoriemi cestování a lázeňskou péčí. Velký procentní nárůst oblíbenosti zaznamenaly rovněž optiky a je zřejmé, že tento fakt bohužel koresponduje s vysokým počtem zaměstnanců pracujících u počítačů.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti benefitů pro zaměstnance?

Směr je jasný a je jím digitalizace: Uživatelé stále častěji využívají k platbám benefitní platební karty a online platby. Největším a všeobecným trendem poslední doby pak je bezesporu jednoduchost, flexibilita a individuální přístup. Dříve se benefity hodně diverzifikovaly, zaměstnanci získávali samostatně příspěvek na stravování či dovolenou, jazykovou výuku, penzijní připojištění aj. Dnes se nechává možnost finální volby benefitů stále více na samotných zaměstnancích. Z našich průzkumů vyplývá, že svobodná volba v čerpání nijak nenarušuje strategii a podporované oblasti firmy, ba naopak je podporuje. Zaměstnanci si sami vybírají oblasti, jako je vzdělávání a zdraví, přičemž k tomu nemusejí být „nuceni“.

Máte pro malé a střední společnosti v tomto směru nějaké doporučení? Jak
by měla firma postupovat při vytváření nabídek?

Možná to bude znít banálně, ale nejdůležitější je se zaměstnanců zeptat, jaký typ a forma benefitů by jim přinesla největší užitek. Pokud však firma chce poskytnout svým zaměstnancům maximální výběr, měla by zvolit dodavatele s širokou a pestrou partnerskou sítí. Jen pro zajímavost, naši klienti mohou dopřát svým zaměstnancům možnost čerpat zaměstnanecké benefity v síti, která čítá více než 12 500 smluvních partnerů.

připravil Pavel Kačer