Hodnota značky Zetor je nevyčíslitelná

zetorTypický frkavý hlas traktoru staršího vydání v pozdním letním večeru někde zdáli, když většině lidí končí den, to je píseň venkova, kterou nelze neslyšet, stajně tak jako znělý motor posledního modelu plný odvahy. Hlavně v době žní a podzimních prací. Melodie tohoto stroje dává člověku jistotu životních nadějí, traktor, to je obilí a chleba, traktor, to je plný stůl, stálice domova. Zdaleka to nejsou jen vzpomínky na dětství a protancované dožínky. Je to znamení úrody, znělka toho, že bude dobře. Traktor je pro mne symbolem sounáležitosti s půdou, o kterou se člověk stará. Nádvoří farem jako koncertní síň vysílá do mé duše rok co rok tóny okleštěné od hluku velkoměsta a sloky o pokoře, kterou by člověk v souvislosti s přírodou měl mít. Teplá noc nese ozvěnu parkujícího stroje, jehož řidič splnil své, do dáli k nám ostatním a zvěstuje, že i další dny můžeme prostírat. ZETOR TRACTORS a.s., výrobce proslulých Zetorů, není třeba českému čtenáři představovat. Za mimořádný marketingový koncept a realizaci nové marketingové strategie obdržel letos hlavní cenu v soutěži Marketér roku. Velkého modrého delfína přebírala Ing. Margaréta Víghová, Ph.D., ředitelka korporátní komunikace. Zeptala jsem se jí:

ZETOR TRACTORS a.s. je silná firma a dá se spolehlivě tvrdit, že ji zná celý svět. To samo o sobě má obrovskou vypovídací schopnost. Na jakou hodnotu je oceněna? Máte to odhadnuto?

Hodnota značky Zetor je nevyčíslitelná. Hrdost, nostalgii a milé vzpomínky, které značka vnesla do srdcí řady z nás, to nejde ocenit. Mnozí dodnes vzpomínají, jak se svými tatínky a dědečky jezdili a orali s traktory Zetor. Stále se přesvědčujeme o tom, že hodnota naší značky přetrvala po generace – mladí následují své předky, a i dnes dávají přednost Zetoru. Důležité je si říci, že Zetor není historickou značkou. Nabízíme moderní a kvalitní stroje, které se vyznačují silou, odolností a efektivitou, naši zákazníci to dobře vědí, je naším úkolem představit moderní Zetor i široké laické veřejnosti.

Nevěnujete se pouze technickým inovacím a obchodu, ale silně jste se zaměřili na design. Na emoce, které mají umocnit praktické vnímání traktorů a posunout touhu odběratelů. Proč jste se vydali právě tímto směrem?

Ačkoli to není tak zřejmé, design je klíčovým prvkem nejen v segmentu automotive, ale i v zemědělské sekci. I naši zákazníci chtějí kromě kvalitních a spolehlivých strojů něco navíc, aby mohli být na své traktory náležitě hrdí. Pokud tedy chceme Zetor udržet konkurenceschopný, je potřeba reagovat včas na všechny podněty, které od zákazníků přicházejí. A samozřejmě představovat inovace – v tomto ohledu byl tedy nový design jasnou volbou. Mimo jiné také proto, že už dávno neplatí, že zemědělství a výběr traktorů je čistě mužskou záležitostí. Možná vás překvapí, že jsou to právě ženy, které mají mnohdy při koupi nových strojů poslední slovo.

Průmyslový design se může stát doslova kouzelníkem, což se v případě konceptu Zetor by Pininfarina potvrdilo na více než sto procent. Dobrý design je kus duševního, nehmotného vlastnictví, a je drahý. Přesto jste na něj vsadili…

Spolupráce se slavným světovým designérským studiem se zrodila s dvojím záměrem – vytvořit produkt se silnou osobností estetického cítění a představit novou ikonickou vizi značky Zetor, která odráží hodnoty společnosti a postupně bude aplikována na celé produktové portfolio. Zároveň jsme chtěli, a nadále chceme, světu ukazovat, že Zetor má kromě silné tradice i budoucnost, má světu co nabídnout a prochází dynamickým vývojem. Všechny tyto aspekty v sobě nový design spojuje.

ZbP 5Jak jste zmínila, v této marketingové koncepci se podařilo nastoupit cestu nové ikonické vize značky Zetor, což se má promítnout do všech modelových řad traktorů. Jaký časový horizont a jakou škálu produkce si pod tím můžeme představit?

První stroj v novém designu představíme již velmi brzy, v horizontu několika let pak plánujeme nový design přenést i na stávající modelové řady. Nový designový vzhled ponesou i zcela nové traktory, které jsou nyní teprve ve vývoji.

Jak dlouho byste se studiem Pininfarina chtěli spolupracovat?

Designové studio Pininfarina zhmotnilo vizi nových traktorů Zetor do požadovaného konceptu, se kterým společnost ZETOR TRACTORS a.s. dále pracuje ve vlastní režii. Další případná spolupráce se studiem Pininfarina je tak v tuto chvíli otázkou budoucích jednání.

I pro světovou designérskou špičku to byla jistě výzva. V čem?

Pro designéry Pininfariny už bylo výzvou jen to, že vystoupili na čas z tradiční práce pro auto-moto značky a dostali příležitost tvořit pro zcela nový segment. Zaměřili se na hledání emocí, ale také na čistotu a inovaci ve spojení s funkčností a globálním přístupem, který dobře znají z vývoje sportovních vozů a stejně dobře se dá aplikovat na design průmyslových vozidel. V konceptu Zetor by Pininfarina se nakonec povedlo ztělesnit dokonalou kombinaci síly, dynamiky a emocí a zachovat užitečnost i praktičnost pracovního stroje, kterým traktor bezesporu je. Navržený designový směr tak spojil jednotlivé prvky do modulárního designu, který se dá přenést na všechny modelové řady traktorů Zetor.

Nový oblek, jak jste sami proměnu označili, jste představili na světových veletrzích. Ohlas je prý úžasný… Ve kterých zemích vnímají design zemědělského stroje jako adekvátní přidanou hodnotu výrobku?

V oblasti designu traktorů patří mezi jednoznačně nejnáročnější zákazníky Evropané a Severoameričané. Představení designového konceptu Zetor by Pininfarina však zasáhlo celý svět, psalo se o nás na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy.

Kdo se stal či bude prvním zákazníkem?

Nový design teprve čeká na své uvedení na trh, které proběhne zanedlouho. Prvním zákazníkem se tedy stane ten, kdo si jako první stroj v novém designu objedná.

Když jste nový design charakterizovali, označili jste počin za takový, který by měl dokreslit výkon, sílu a energii traktorů až po bohatost české kultury. Myslíte tím vztah k výtvarnému projevu, kultivovanost, cit pro umělecké ztvárnění, které jsou českému člověku dosti blízké? Anebo je to spíš o vlastenectví, jež u nás v posledních letech tak trochu ustoupilo do pozadí?

Designový koncept zdůrazňuje hlavně charakteristické rysy traktorů značky Zetor, jimiž jsou odolnost, spolehlivost a jednoduchá konstrukce. Právě těmito rysy se řídila tvorba stylu, který byl nakonec navržen s důrazem na silnou identitu v kombinaci s jasnými liniemi bez zjednodušujícího dekoru. Jasným vodítkem se stala i typicky červená barva strojů Zetor, která designéry vedla k rozvinutí vášně spojené s traktory.

V Marketérovi roku jste byli oceněni právě za tuto marketingovou strategii k představení unikátního konceptu Zetor by Pininfarina. Jaký je její základ a co vám přinesla?

Při hodnocení projektu se komise shodla, že vedle posílení známosti firmy, značky a budování konkurenceschopnosti bylo významným přínosem marketingové strategie plnění požadavků produktové a procesní inovace, které charakterizují významné změny v procesu tvorby produktu od požadavků zákazníka až po užití produktu. Že šlo o výjimečný počin, dokazuje i samotné představení nového designu na mezinárodním veletrhu Agritechnica 2015 v Hannoveru. Zvolili jsme cestu uvedení ve stylu velkých automobilek a ukázalo se, že jsme se vydali správným směrem. Nevídaný mediální ohlas jsme zaznamenali napříč celým světem, oslovili jsme nové zákazníky a navázali kontakt, a následně i spolupráci, s novými dealery, což bylo jedním z našich hlavních komunikačních cílů. O značku Zetor se po veletrhu začali zajímat i potenciální partneři z trhů, kde Zetor do té doby nepůsobil. Jsme rádi, že realizovanými kroky se nám podařilo posunout značku vpřed a dokázali jsme, že v silném konkurenčním prostředí jsme dobrým a stabilním partnerem.

A jak popsat vaši osobní úlohu v tomto procesu? Zodpovídáte jako členka představenstva za korporátní komunikaci, tedy tak trochu tvoříte image značky jako celku a nesete kůži na trh za obraz firmy nejen doma, ale na globálním trhu. Co je na tom nejsložitější?

V Zetoru se vše točí kolem zákazníka. Představenstvo, vedení společnosti, zaměstnanci, celá naše Zetor rodina si je vědoma, že pokud chceme na trhu obstát, musíme mít vždy na paměti potřeby a přání farmářů a nabízet jim taková řešení a možnosti, které vyžadují a které jim usnadní jejich nelehkou práci. Pokud zákazníkovi chceme nabídnout to nejlepší řešení, jsme všichni nedocenitelnými a nepostradatelnými členy týmu a jeden bez druhého nedokážeme na trhu obstát. Jako nejsložitější na mé práci vnímám skutečnost rozpoznat a zohlednit všechny požadavky našich klientů. Ocenění Marketér roku jsme sice získali za marketingové a PR aktivity, ale je to ocenění všech – celé firmy, která se podílela na realizaci projektu a jeho úspěšném zvládnutí. Děkuji touto cestou každému zetorákovi, společně se nám podařilo dosáhnout neočekávaného úspěchu. Jsem přesvědčena, že novým designem traktorů Zetor jsme vyslyšeli zákazníky a zároveň jsme potěšili i své partnery na domácím a globálním trhu.

Kolik zaplatí český zákazník za jeden traktor nové koncepce?

V tuto chvíli ještě traktory v novém designu nejsou na trhu, tudíž otázka na jejich cenu je předčasná. Nicméně v brzké době se zájemci dočkají jejich uvedení na trh, a tedy i ceny.

Umíte traktor řídit? Jsou vaše modely také pro ženy? Anebo je ergonomie spíše odvozena od potřeb mužského organizmu?

Od doby, kdy jsem se stala členem Zetor rodiny, vyhledávám aktivně každou příležitost svézt se našimi traktory a seznámit se se stroji i po praktické stránce. Naposledy jsem takto vyzkoušela Forterru HD agregovanou se čtyřradličným pluhem při orbě na předváděcí akci v Polsku. Potvrdila jsem si, že zemědělství je těžká a odborná práce, a já hluboce smekám před každým zemědělcem a farmářem. Naše traktory jsou koncipovány tak, aby obsluze nabízely tu nejvyšší možnou míru pohodlí. Přeci jen, traktor je pracovní nástroj, ve kterém strávíte řadu hodin při té nejtvrdší práci, jakou si můžete představit. Ergonomie je přizpůsobena mužům i ženám. Laikům to může přijít zvláštní, ale jsou to i ženy, se kterými se setkáváme za volanty strojů, a tudíž i na ně v rámci našeho vývoje myslíme.

otázky připravila Eva Brixi