Zaměstnávání bývalých vězňů pomáhá snižovat recidivu

Až 60 procent propuštěných v České republice se vrací zpět do vězení. Jedním z významných faktorů, který může pozitivně ovlivnit vysokou míru recidivy, je zaměstnání. Nový výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s RUBIKON Centrem ukazuje, že stálé zaměstnání má velký vliv na ukončení kriminální kariéry. Práce totiž poskytuje nejen legální příjem, který může být sám o sobě důvodem vyhnout se páchání trestné činnosti, ale také další výhody. Například zvýšení sebevědomí nebo navazování nových kontaktů s lidmi, kteří nemají kriminální minulost.
Do výzkumu se zapojilo 44 osob s trestní minulostí, kteří na konci roku 2013 a v první půlce roku 2014 využili při nalezení zaměstnání pomoc neziskové organizace RUBIKON Centrum. Jedním z hlavních závěrů výzkumu je příznivý údaj o nízké recidivě. Záznam o novém odsouzení po uplynutí zhruba dvou let mělo pouze 11,4 % z nich.

„Náš výzkum rozhodně potvrdil, že programy či služby tohoto typu mají v oblasti resocializace pachatelů svůj význam a jejich rozvoj i systematická podpora je v zájmu celé společnosti – svět kolem nás se nestane bezpečnějším tím, že budeme pachatele přísněji trestat, ale díky tomu, že se co největšímu počtu z nich podaří nastoupenou kriminální kariéru včas opustit a zařadit se zpátky do běžného života. Nalezení uspokojivého zaměstnání je v tomto směru jeden ze zásadních momentů,“ říká vedoucí výzkumného týmu Jan Tomášek.

Fakt, že zaměstnání představuje významný faktor k ukončení kriminálního života, potvrdili v rozhovorech i sami aktéři. Samotné zaměstnání ale není „zázračným lékem“ na kriminalitu. K úspěchu na trhu práce a ke změně života k lepšímu je nutná především samotná motivace uchazeče. Dalšími tzv. „body zlomu“ jsou partnerský vztah, uvědomění si potřeby změny, nárůst zájmu o druhé, zatčení či strach z návratu do vězení. Podle expertů, kteří byli v rámci výzkumu také dotazováni (soc. pracovníci ve vězení, kurátoři, pracovníci ÚP a PMS), jen ale 30 až 50 % vězňů má skutečný zájem najít si stálé a legální zaměstnání.

To je částečně zapříčiněno i současným nastavením systému, který úspěšný návrat do společnosti ztěžuje (finanční tíseň v prvních týdnech po propuštění, nezajištěné bydlení, přetrhané sociální vazby, dluhy a exekuce).

Hledání zaměstnání také komplikuje propuštěným záznam v Rejstříku trestů. Poslední vývoj na trhu práce ale postupně přináší určité změny v postojích zaměstnavatelů, kteří v důsledku nedostatku pracovní síly mění svůj striktní přístup i k osobám s kriminální minulostí.

„Zaměstnavatelé hledají vhodné zaměstnance a využívají k tomu cesty a zdroje, které by ještě před rokem považovali za neperspektivní. Tato změna se týká zejména oblasti výroby, logistiky i vybraných služeb, např. dopravy. Stále však existují oblasti, kde je záznam v rejstříku trestů významnou bariérou, příkladem je např. administrativa. Řada našich kandidátů má kompetence i zkušenosti z této oblasti, ale na kvalifikovanou práci dosáhnou díky své trestní minulosti velmi zřídka,“ říká Lucie Streichsbierová, vedoucí programu zaměstnanost RUBIKON Centra.

Na RUBIKON Centrum se ročně v průměru obrátí 2 tisíce lidí se záznamem v Rejstříku trestů. Od roku 2012 organizace pomohla více než 700 klientům získat legální zaměstnání, 80 % z nich v zaměstnání setrvalo po zkušební době. Organizace spolupracuje s téměř 200 zaměstnavateli.

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 podporuje lidi s trestní minulostí na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí.

(tz)