Do módy přicházejí chytrá pracoviště

Technologie na pracovišti dokážou ve svých zaměstnancích podporovat kreativitu a výkonost. Navíc v době velmi nízké nezaměstnanosti mohou moderní pracoviště a nové způsoby spolupráce představovat výraznou konkurenční výhodu při lovu talentů. Společnost Dimension Data, globální poskytovatel IT řešení a služeb, představuje pět nejvýraznějších trendů, které budou v příštím roce ovlivňovat podobu pracovišť.

1. Umělá inteligence umožní ve firmách využívat hlasové asistenty

Virtuální asistenti jako Alexa od Amazonu, Siri od Applu a Cortana od Microsoftu se ve spotřebitelské sféře pohybují již nějakou dobu. Tito hlasem ovládaní pomocníci dokážou hledat informace a provádět celou řadu každodenních úkolů. Mohou vytvářet nákupní seznamy a objednávat jídlo až do domu.

Virtuální asistenti, pracující na principu umělé inteligence, nyní přicházejí na pracoviště a pomáhají firmám snižovat náklady, neboť automatizují základní úkoly, které dříve prováděli lidé. Některé každodenní úkoly dokonce zvládají lépe a rychleji. Podle nedávno zveřejněné zprávy Dimension Data o digitálním pracovišti 62 % organizací očekává, že budou mít virtuální asistenti v následujících dvou letech v jejich firmách své místo.

2. Chytré budovy se rozvíjejí v chytrá pracoviště

Na nejzákladnější úrovni se chytré budovy vyznačují tím, že jsou energeticky úspornější a pohodlnější. V roce 2018 očekáváme v této oblasti výrazný posun, s proměnou chytrých budov v tzv. chytrá pracoviště.

Například pomocí internetu věcí (IoT), umělé inteligence, strojového učení a bezdrátové technologie beacon mohou majitelé nemovitostí sledovat, které byty navštěvují zákazníci nejčastěji, a tyto prostory pronajímat za vyšší ceny. Mohou identifikovat, ve kterých částech dochází k největšímu počtu krádeží – a podle toho upravit pojistné sazby. Mohou dokonce využít data ze snímačů k vyjednávání o nových smlouvách s poskytovateli úklidových služeb na základě množství nepořádku, které se nashromáždí v různých prostorách.

Další výhodou je lepší využití prostor – organizace ví, kdy a kde se lidé pohybují v rámci firemních kanceláří. Společnosti mohou s pomocí analýzy stanovit využití konferenčních místností. Mohou například zjistit, že konferenční sál A se využívá z 80 % a 75 % těchto schůzek se účastní více než 6 lidí – z toho plyne, že sál se využívá velice efektivně. Oproti tomu, konferenční místnost B je využitá z 90 %, avšak obvykle zde nejsou více než dva nebo tři lidé. V takovém případě může management rozhodnout, že se tento sál promění ve dvě či tři malé místnosti, ideální pro menší, neplánovaná setkání.

Trend 3: Snazší využití webové komunikace v reálném čase (RTC)

Přestože webová komunikace RTC již nějakou dobu existuje, očekává Dimension Data v roce 2018 nárůst jejího využívání, neboť společnosti Apple a Microsoft ─ jejichž prohlížeče patří k nejoblíbenějším ─ tuto technologii nyní přijímají. Společnost Microsoft již webovou komunikaci RTC podporuje a firma Apple oznámila podporu během několika měsíců.

Webová komunikace RTC umožňuje pořádat videokonference prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Na počítači tedy není potřeba klient a účastníci se nemusejí zabývat hledáním hesel k přihlášení do konferenčních hovorů. Všichni zkrátka spustí odkaz a připojí se ke schůzce prostřednictvím svých prohlížečů: Nezáleží na tom, jestli účastník používá iPhone, počítač s Windows 10 nebo zařízení Google Android.

Trend 4: Video proniká všude

Rovněž se dá očekávat, že všechny uvedené trendy budou využívat síly všudypřítomného videa. Video cally se stávají hlavním komunikačním nástrojem, protože organizace mění způsob spolupráce svých pracovníků. V tomto novém způsobu práce již tolik nezáleží na tom, kde se jejich zaměstnanci zrovna nacházejí.

Tradiční pracoviště se obvykle skládají z kanceláří, kójí a konferenčních místností. Stále více vnímáme posun k práci ve sdílených prostorech, ve kterých mohou lidé spolupracovat nebo komunikovat pomocí videokonferencí. A jelikož videokonferenční technologie je stále cenově dostupnější a snáze použitelná, firmy instalují chytrá videozařízení s možností tvorby a sdílení materiálů do prostor, kam by dříve umístily jen statické tabule.

Trend 5: Od BYOD k BYOA pro ještě větší podporu individuality

Není nic neobvyklého, když nový zaměstnanec vyjádří svou nespokojenost s interními nástroji a požádá, aby se setkávání raději uskutečňovala prostřednictvím aplikací FaceTime nebo WhatsApp, které běžně používá. Na oplátku je ochotný poskytnout svůj výkonný program pro vizualizaci dat, který umožňuje data rychle „naporcovat“ a provést hloubkovou analýzu, aniž by se musel spoléhat na tabulkové procesory. Z toho mohou firmy těžit, protože ve výsledku je nejdůležitější, co zaměstnanec firmě přináší.

Tento scénář naznačuje trend, který bude dle našeho názoru v roce 2018 ještě sílit. Jednotlivci budou stále více prosazovat své způsoby komunikace a spolupráce s pomocí jimi zvolených nástrojů. Zaměstnanci – především mileniálové – nechtějí používat jen svá vlastní zařízení, ale také své vlastní aplikace. Jestliže se domnívají, že aplikace zprostředkované zaměstnavatelem nevyhovují jejich potřebám, zkrátka si stáhnou vlastní. Tento trend je známý jako bring your own app, čili BYOA.

Týmy IT by neměly nasazovat technologie jen kvůli technologiím. Musí nejprve pochopit, co tým nebo jednotlivec potřebuje, aby mohl plnit konkrétní úkoly, a zajistit, aby k tomu měly prostředky, ale zároveň dodržoval firemní normy.

Jak jsme na tom s těmito trendy v České Republice?

Umělá inteligence, machine learning, robotizace, automatizace jsou v současnosti velmi silné směry, které mají za cíl zjednodušit práci a ušetřit čas i peníze a nevyhýbají se ani českým firmám.

Trend Smart Buildings, je nyní stále častěji spojován s pojmem Smart Workplace či Workspace. „V dnešní době již nestačí vystavět chytrou budovu, která je schopna automaticky reagovat na různé klimatické podmínky (automatizace žaluzií, ventilace, ovládaní osvětlení atp.), ale je nutné tato řešení doplnit i o další funkcionality a chytré vnitřní systémy. To opět vede k finančním úsporám, zvýšení komfortu zaměstnanců a zvýšení efektivity práce,“ říká Karel Hnát Business Development Manager Dimension Data Czech Republic.

Společnost Dimension Data jde ostatním firmám příkladem, neboť se od nového roku stěhuje do nových prostor, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi s důrazem na videokonference a spolupráci na dálku. „V dnešní době začíná být standardem možnost komunikovat kdykoliv a odkudkoliv. Zprostředkování videokonferenčního spojení bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace, se v dnešní době stává standardem. Videohovor je přitom po osobním schůzce nejpřirozenější formou komunikace, kdy jsme schopni vnímat reakce a mimiku ostatních účastníků hovoru. Pro co nejvěrnější přiblížení osobnímu setkání jsou potřebné kvalitní videokonferenční zařízení, zprostředkující zabezpečený přenos videa v kvalitě Full HD a korektně navržený design zasedacích místností, ve kterém je řešena například i akustika,“ dodává Karel Hnát.

Dimension Data má zkušenosti s kompletní implementací technologií v kancelářských prostorách menších firem i velkých nadnárodních korporací. Ty většinou vyžadují špičkové nástroje pro spolupráci na dálku, ale také technologie podporující kreativitu a působivé audio-video vybavení konferenčních místností.

(tz)