Ekologická iniciativa v námořní dopravě

Společnosti DB Schenker a Hapag-Lloyd zahájily projekt zaměřený na snížení emisí oxidu síry v přístavech. Díky ekologickému příplatku za každý společně přepravovaný kontejner může Hapag-Lloyd investovat získané finance do ekologičtějšího paliva, které tak přispěje k lepší kvalitě ovzduší a udržitelnosti v námořní dopravě.

Poskytovatel logistických služeb DB Schenker a námořní kontejnerový dopravce Hapag-Lloyd se ve spolupráci se významným výrobcem kosmetiky rozhodly poukázat na jeden z vážných ekologických problémů v námořní dopravě, a to na vysoké emise oxidu síry v přístavech. Iniciovaly projekt, který usiluje o snížení znečistění, zejména v přístavech v Asii a Latinské Americe. Za každý přepravovaný kontejner zaplatí zákazník dobrovolný příplatek. Ty investuje společnost Hapag-Lloyd do nákupu pohonných hmot s nízkým obsahem síry a zákazník následně obdrží potvrzení o využití ekologičtějšího paliva pro přepravu všech svých kontejnerů. Na bezproblémový průběh dohlídne jako speditér DB Schenker.

Celý projekt překračuje rámec současné regulace. V některých regionech se sice kontroluje, aby obsah síry v palivu nepřekročil 0,1 %, některé přístavy se ale podobnými předpisy neřídí a může se tak spalovat palivo až s 3,5 % podílem síry.

„Tento projekt představuje výrazný milník v našich aktivitách za ekologičtější přepravu. Je skvělé, že tyto cíle sdílíme i se společností Hapag-Lloyd, která není jen naším námořním dopravcem, ale také partnerem při ochraně životního prostředí,“ vysvětluje iniciátorka projektu Andrea Dorothea Schoen, manažerka programu ochrany klimatu ve společnosti DB Schenker.

„Snažíme se být odpovědnou společností a aktivně se podílet na vytváření ekologičtějšího prostředí. Věříme, že společně s DB Schenker se nám díky tomuto projektu podaří připravit cestu k lepší kvalitě ovzduší a udržitelnosti v námořní dopravě,“ říká za Hapag-Lloyd Thorsten Haeser.

(tz)