Nadace a příležitost tvořit dobro

Řídit nadaci není zas tak jednoduché. Musí mít srozumitelný program, jasný cíl. Musí vědět, co chce a dokázat to vysvětlit ostatním. David Macek je výkonným ředitelem Nadace DRFG. Ta je například strategickým partnerem yourchance o.p.s. pro období let 2016–2018. Jak vidí poslání nadace právě on? A proč spolupracuje se společností yourchance?

Nadace DRFG má v podtitulu Všechno začíná setkáním, můžete to vysvětlit?

Naše motto, výrok papeže Františka, odkazuje na prastarou lidskou zkušenost. Motorem změn v osobním i společenském životě nebývá sebelepší předsevzetí – vždyť jsme často nestálí a máme slabou vůli. Spolehlivěji nás proměňuje osobní poznávání někoho, kdo nás fascinuje a přesahuje. Setkání obohacuje a sbližuje, pomáhá odhalit, v čem je kdo jedinečný. Setkání považujeme za základní metodu rozvoje, nezbytnou podmínku osobního i společenského růstu. A taky za lék na současnou úzkost a strach české společnosti z jiných, odlišných – z těch, s nimiž se nesetkáváme.

To máte jistě pravdu, protože motiv setkávání u vás neplatí jen pro Česko, spolupracujete i se zahraničím. Jak?

„Jen to nejlepší na světě je pro nás dost dobré,“ říkával Tomáš Baťa. Cíleně se inspirujeme u nejlepších v zahraničí – zúčastnili jsme se třeba výroční konference European Venture Philantropy Association v Paříži, seznámili se v Curychu s činností lichtenštejnské nadace LGT Impact Venture. V Miláně jsme poznali globální asociaci dobrovolníků AVSI, propojili lombardské centrum excelence Cometa s organizátory letní školy finanční gramotnosti pro děti z českých dětských domovů yourchance a ZET Foundation. Byli jsme při ocenění brněnského primátora za gesta smíření v bavorském parlamentu v Mnichově. Pro Meeting Brno jsme získali pozvání ke společnému evropskému projektu u Rhein-Meeting Köln a největšího světového festivalu Meeting Rimini, který nás také předloni přizval do svého programu po boku italského prezidenta, hlavního muftího Chorvatska nebo čerstvého laureáta Nobelovy ceny míru. Výčet kontaktů a propojení by byl delší.
Loni jsme na Meetingu Rimini iniciovali první setkání organizátorů festivalů přátelství mezi národy na čtyřech kontinentech, připravili jsme tam také program pro jihomoravskou a brněnskou delegaci a předjednali pozvání řady vzácných osobností na následující ročníky Meetingu Brno.
Vyhledáváme ve světě klíčové protagonisty „kultury setkání“, navazujeme s nimi přátelství, inspirujeme se jejich metodami práce. A zveme je k veřejným setkáním na Meeting Brno, aby nám pomáhali správně hodnotit „znamení času“, otevírali nás „radosti a naději, smutku a úzkosti lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí“. Meeting Brno si během dvou ročníků získal značný ohlas doma i v zahraničí – italský časopis Tracce ho třeba v roce 2017 spolu s ženevským CERN a francouzskou komunitou Taizé zařadil mezi naděje pro Evropu budoucnosti.

Nadace je aktivní v mnoha oblastech. Podporujete sociální, kulturní i sportovní aktivity. Jak moc je pro vás důležité, na co půjdou vaše peníze?

Když jsme nadaci zakládali, pečlivě jsme sledovali okolnosti a setkání, která se nám v té době „děla“. S ohledem na ně jsme si stanovili priority – finanční gramotnost se společností yourchance, Meeting Brno, aktivity církví. Pomáháme katolické charitě a evangelické diakonii, Cestě 121 a břevnovskému klášteru, dobrovolníkům na Balkáně a řadě dalších.
Stejně jako v investiční skupině DRFG i u nadace platí, že „investujeme jen do toho, do čeho vidíme“. Pomáháme tím, co opravdu umíme. Nechceme jenom posílat peníze – do rozvoje našich partnerů zapojujeme vlastní kompetence a kontakty („venture philantropy“), upřednostňujeme trvalejší partnerství. Hezky je to vidět na spolupráci se společností yourchance. Jde o projekt Začni správně pro dospívající, kteří odcházejí z dětských domovů. A rovněž o vzdělávání ve finanční gramotnosti, do něhož se zapojují přímo zaměstnanci naší investiční skupiny.

Sídlo máte v Brně. Je to výhoda, nebýt v hlavním městě?

Je výhoda být v hlavním městě Moravy. K Moravě se hrdě hlásíme, otevíráme ji novým vztahům, pomáháme s terapií narušené minulosti. Chceme, aby ze sebe Morava pro dobro Evropy a světa vydávala to nejlepší. Věříme, že má svoji hvězdnou hodinu teprve před sebou.

Co je prioritou Nadace DRFG pro následující měsíce a co považujete za její mimořádný úspěch?

Velkou parádu nadělala v roce 2016 i 2017 instalace pár stovek deštníků nad brněnskou Českou ulicí. Vděčíme za ten nápad brněnskému radnímu Petru Kalouskovi. Rozzářené dětské oči, tisíce nadšených selfíček, dojemné úsměvy udivených seniorů a k tomu zapojení a propojení řady světů: diplomacie (italské velvyslanectví a konzulát), businessu (Nová Mosilana a Regionální hospodářská komora Brno), místní kreativity (Živé město), církví (Diecézní charita Brno). K tomu slušná mediální odezva a propagace Brna. A vlastně i svět sportu – sundané deštníky teď podepisují hokejisté Komety, charita je v listopadu benefičně prodávala při zápase v DRFG Aréně a výtěžek půjde na přístřeší pro lidi bez domova před nadcházející zimou.
Deštníky mají úspěch – a řečeno s nesmrtelnými Pelíšky: „Přitom taková blbost, co?“
Mimořádné jsou také „příběhy Bílých vran“, mladých dospělých, kterým pomáháme spolu s yourchance vykročit do života. Třeba Niky, Bílá vrána 2017 – dívka, která nikdy nepoznala otce, zneužívali ji blízcí a po odchodu z dětského domova prožila trauma umírání sestry. Přesto jde dál, podporuje svého bratra a těší se na společný život s přítelem.

Jste sociolog, terapeut, vysokoškolský učitel, ředitel nadace, byl jste dlouho krajským zastupitelem. Co je vám nejbližší?

Nejvíc se cítím sám sebou, když můžu pomáhat s navazováním partnerství mezi vzácnými osobnostmi a institucemi napříč různými hranicemi a oblastmi. Při setkání s jinými lépe chápu svůj vlastní „dar a úkol“. Hezky to vyjádřil titul loňského Meetingu Rimini: Ty jsi pro mě dobro.

ptala se Vlasta Holéciová