Rutina bude pro roboty

Nedostatek lidí na trhu práce způsobí zavádění inovativních přístupů napříč obory. Vyšší investice firem půjdou především do robotizace a umělé inteligence. Do 5 let tak můžeme očekávat velké změny v rámci profesí. Roboti nahradí třeba skladníky nebo řidiče, vzniknou ale pozice nové. Firmy dále počítají s vyššími náklady na mzdy, ve větší míře se pak budou zajímat i o požadavky svých pracovníků. Vyplývá to z Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 141 šéfy významných firem působících na českém trhu provedla poradenská společnost PwC ČR.

Nedostatek lidí stále největším strašákem v byznysu

Dostupnost kvalifikovaných pracovníků je noční můrou pro 89 % firem v tuzemsku. Jak získat nové a udržet si stávající zaměstnance ředitelům nedá spát ani v dalším roce. Důvodem je především pokles absolventů VŠ a nárůst pracovníků 55+. „K řešení tohoto problému bude třeba zaujmout inovativní přístup s využitím robotiky, ve kterém HR strategie bude vhodně kombinovat nejen prvky moderního náboru, ale i age managementu, cíleného odměňování a optimálního mixu benefitů zaměřených na potřeby jednotlivých skupin pracovníků,“ říká Andrea Linhartová Palánová z oddělení Lidé a organizace PwC ČR.
Zvýšit počet zaměstnanců plánuje v následujícím roce celkem 68 % dotazovaných ředitelů. V dlouhodobém horizontu si pak 37 % z nich myslí, že roboti nahradí přes 10 % lidí v jejich firmě, 48 % předpovídá, že půjde o méně jak 10 % pracovní síly, a pouze 15 % manažerů považuje lidský faktor za zcela nenahraditelný.

Nové profese i zaměstnanecké výhody

Některé profese však v blízké budoucnosti zcela zaniknou a budou nahrazeny roboty, např. skladník, prodavač, pokladní či řidič. Se změnami, které s sebou nese Průmysl 4.0, a s novými nároky na dovednosti jednotlivých uchazečů budou potřeba lidé na pozice, jako je operátor dronů, happiness manažer, specialisté na big data, cloudové služby a virální marketing.

Firmy do budoucna počítají také s vyššími náklady na mzdy. Trendem na trhu je tlak na snižování variabilní složky mzdy v poměru k té fixní (pod 30 %). Narůstat bude také podíl nefinančních benefitů, jako jsou flexibilní pracovní doba či úvazky z domova. Hlavní roli v rozhodování uchazečů o práci pak bude hrát její náplň, příjemné pracovní prostředí a tým, týden dovolené navíc nebo volitelné benefity. „Nově se zavádí např. wellness bonus a zdravotní bonusy, bonus za dokončení projektu a za doporučení. Narůstají i sociální benefity jako je zajištění na stáří nebo péče o dítě,“ doplňuje Andrea Linhartová Palánová.

(tz)

Ilustrační foto pixabay.com