Národní registry se stavy tachometrů nestačí

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu vydal zprávu, ve které upozorňuje na alarmující stav obchodu se stočenými automobily. Vybudování národních registrů stavu tachometrů, který například v České republice stále chybí, je podle něho základním prvkem, který je potřeba dále rozšířit na celou Evropskou unii a vytvořit tak mezinárodní databázi. Tímto opatřením však europoslanci z výboru nekončí.

Ekonomický zisk z neoprávněných zásahů do tachometrů může být podle europoslanců vzhledem k nízké ceně potřebného vybavení a umělý nárůst najetých kilometrů, značný. Na základě studií odhadují, že v rámci přeshraničního prodeje byl uskutečněn neoprávněný zásah do stavu tachometru u 30 – 50 % vozidel, což v celé Unii představuje celkovou hospodářskou škodu 5,6 až 9,6 miliardy EUR. „Dlouhodobě upozorňujeme na problém se stáčením aut, která se k nám dovážejí. Přitom se ztrácí historie automobilu a stav tachometru se tak de facto legalizuje. Německý automobilový klub ADAC v minulosti přinesl zajímavou studii, ve které upozornil, že stáčení je značným problémem i v samotném Německu a to i navzdory jeho trestnosti. Stočení počtu najetých kilometrů takto ilegálním způsobem v průměru zvýší hodnotu vozidla o 3000 eur. Škody vůči zákazníkům podle ADACu tak ročně dosahují 6 miliard EUR,“ varuje generální ředitelka sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová.

Když si uvědomíme, že většina aut ze zahraničí k nám proudí právě z Německa, je to alarmující situace. Neproudí k nám jen automobily stočené při převozu, ale i přímo během provozování v Německu. Už několik roků upozorňujeme na to, že tuto situaci je třeba řešit a jako východisko z ní stejně jako Výbor vidíme právě propojené národní registry s pravidelně zaznamenávaným stavem tachometru,“ řekla Topolová a dodala: „V roce 2015 jsme dokonce ve spolupráci s českým automotoklubem ÚAMK dělali průzkum, který upozorňoval na situaci se stáčením na Slovensku a v Čechách. Z něho vyplynulo, že každé druhé ojeté auto je stočené“.

Za příklad fungovaní národní databáze dává Výbor Belgii a Holandsko, kde registry provozuje nezisková organizace resp. vládní agentura. K propojení národních databází na evropské úrovni by měla posloužit už existující infrastruktura jakou je EUCARIS. „Hodně si slibujeme od celkového vývoje legislativy v Evropské unii. Jednotlivé členské státy postupně přitvrzují a přijímají zákony, které jdou dvěma směry. Jedním jsou postihy za přetáčení a druhým postupný vznik databází, do kterých kromě STK přispívají i další subjekty, které mohou mít data o najetých kilometrech k dispozici. Například za měsíc se začne plnit registr na Slovensku údaji od pojišťoven, prodejců či soudních znalců, v Polsku zase nyní probíhá veřejná debata o trestnosti potáčení. U nás je v Parlamentu novela, která zakáže manipulaci s tachometrem pod pokutou pět set tisíc korun. Platit by měla možná již v květnu,“ uvedl provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO Petr Vaněček.

Europoslanci ve zprávě vyzývají Komisi, aby dále usilovala o dosažení už nastoleného cíle, a tedy nejen vytvoření právní, ale i technické a provozní překážky, tak aby se stala manipulace nemožnou anebo tak náročnou a drahou, aby se nevyplatila. Manipulace s tachometrem je zakázaná v 26 státech EU, ze kterých ale jen 6 považuje stáčení za trestný čin, což považuje výbor za zásadní chybu. Výbor vyzdvihuje fakt, že vozidla jsou stále víc propojená a odevzdávají údaje, jako například stav tachometru na servery výrobcům. Chce vytvoření evropské blockchainové sítě pro počítadla najetých kilometrů, protože podle nich tato technologie může zabezpečit údaje v síti a zabránit manipulaci s nimi.

(tz)

Ilustrační foto Pixabay.com