Pojistěte domácího mazlíčka!

MVDr. Kristína Škubalová

První online pojištění psů a koček PetExpert vstupuje na český pojistný trh
Projekt přináší kompletní digitalizaci pojistného procesu, veterinářům i majitelům zvířat zajistí úsporu času i administrativy a nejlepší podmínky pojištění psů a koček dostupné na trhu v ČR.

Na českém pojistném trhu začíná oficiálně fungovat první zcela online všeobecné pojištění psů a koček s názvem PetExpert. Od tradičních pojistných produktů se díky kompletní digitalizaci celého pojistného procesu liší svou transparentností, rychlostí, jednoduchým řešením pojistných událostí a minimální zátěží pro majitele domácích mazlíčků i pro veterináře. Díky speciálně vytvořené digitální platformě se veterinářům razantně sníží administrativa, vyřízení pojistné události proběhne kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře obvykle do 24 hodin. Strategickým partnerem projektu PetExpert je ČSOB Pojišťovna.

„Existující pojištění zvířat u nás nám připadala komplikovaná a nepřehledná. Chyběl nám produkt, který by byl pro obě strany – majitele domácího mazlíčka i veterináře – férový a jednoduchý. A nenutil na prvním místě složitě řešit administrativní balast. Proto jsme spojili naše znalosti a zkušenosti ze zvířecího světa, světa pojišťovnictví a vývoje softwaru a dohodli se s naším strategickým partnerem ČSOB Pojišťovnou na krytí pojistného rizika. A vytvořili jsme si dle našeho názoru ideální a první zcela online zvířecí pojištění sami,“ říká MVDr. Kristína Škubalová, členka týmu PetExpert. „Díky kompletní digitalizaci celého pojistného procesu ušetří veterinář spoustu času a navíc získává jistotu, že platbu za provedené zákroky obdrží na svůj účet ve stanoveném čase. Majitel může být klidný, že jeho pejsek či kočička dostanou vždy tu nejlepší péči a léčbu. Nepřekvapí jej přitom neočekávané výdaje,“ dodává.
Všeobecné zvířecí pojištění PetExpert využívá vlastní digitální platformu, ke které jsou připojeni smluvní veterináři. Pomocí jednoduché aplikace veterinář v reálném čase, rychle a jednoduše, přímo ve své ordinaci vytvoří pojistnou událost včetně všech náležitostí, získá autorizaci pro pojistné plnění a následné proplacení nákladů přímo veterináři na jeho účet, a to zpravidla do 24 hodin od nahlášení. Veterinář tak může využít tu nejvhodnější diagnostiku a léčebné postupy bez toho, že by byl limitován aktuálními finančními možnostmi majitele domácího mazlíčka.

Ceny pojištění začínají od 120 korun měsíčně u varianty Úraz a nejnižší cena u varianty s pojištěním léčby nemocí je 360 korun měsíčně. Vliv na cenu má především věk zvířete, jeho původ a velikost plemene. Maximální limit pojistného plnění na léčbu úrazu či nemoci činí 120 000 Kč ročně. Pojištění lze hradit ročně nebo měsíčně. Spoluúčast je u všech variant pojištění stejná ve výši 10 %, nejméně však 500 Kč. Pojištění lze sjednat pro psy a kočky starší 8 týdnů a nejpozději lze vstoupit do pojištění ve věku 10 let u malých plemen psů a všech koček, 8 let u středních a 6 let u velkých plemen psů. Zvíře musí být označeno registrovaným mikročipem. Kromě pojištění veterinárního ošetření je součástí i pojištění smrti zvířete, nákladů na péči o zvíře v případě hospitalizace majitele, pojištění ztráty či odcizení zvířete a náhrady nákladů na jeho nalezení. Majitelé domácích mazlíčků se nemusí trápit studováním složitých podmínek – vše je srozumitelně a zřetelně sděleno před uzavřením pojištění. To lze uzavřít kompletně online buď na webu www.petexpert.cz nebo na speciálních terminálech PetExpert během návštěvy vybraných veterinárních ordinací smluvních partnerů, které jsou těmito terminály vybaveny. Celý proces nezabere více než pět minut.

Smluvními partnery všeobecného zvířecího pojištění PetExpert se mohou stát vybraná veterinární pracoviště kdekoliv v České republice, která splní podmínky kvality veterinární péče.
Statistiky uvádějí, že v České republice žije zhruba 2 miliony domácností se psem a 1,2 milionu domácností s kočkami. Celkově se jedná o 2,5 milionu psů a 1,9 milionu koček, což nás např. v počtu chovaných psů na počet obyvatel řadí v Evropě na absolutní špičku. Lídrem nebo průkopníkem v oblasti pojištění domácích zvířat je Velká Británie, kde je pojištěno přibližně 23 % psů a koček a např. v roce 2016 domácí pojišťovny vyplatily rekordní pojistné plnění ve výši 706 milionů liber, což je ekvivalent 1,8 milionů liber denně.
Více na www.petexpert.cz

O všeobecném zvířecím pojištění PetExpert:
PetExpert je první zcela online všeobecné pojištění psů a koček, které odpovídá skutečným potřebám zodpovědných majitelů domácích mazlíčků. PetExpert je jistotou pro majitele psů a koček, že při nenadálých situacích bude o jejich čtyřnohého kamaráda dobře a kvalifikovaně postaráno. A to bez rizika neočekávaných finančních výdajů. Projekt funguje ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Cílem pojištění PetExpert je podpora dobrých životních podmínek zvířat a využívání inovací v jejich diagnostice a léčbě. Více informací na www.petexpert.cz

(tz)