Jak uspět nejenom na Blízkém východě

Hosté klubového setkání

Exportním teritoriem letošního 21. ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade se stal Blízký výhod, tedy oblast zahrnující severovýchodní Afriku, jihozápadní Asii a jihovýchodní Evropu, kterou tvoří státy Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Jemen, Saúdská Arábie, Sýrie, Turecko a Spojené arabské emiráty. Právě tématu úspěchu v těchto zemích se věnovalo další setkání Klubu exportérů.

Blízký východ nabízí pro české vývozce celou řadu příležitostí, je však nezbytně nutné připravit se i na určitá specifika, která obchod v těchto zemích s často odlišnou kulturou provázejí. O příležitostech i rizicích neplacení při vývozu z Česka na Blízký východ pohovořil Martin Růžička, člen představenstva, náměstek generálního ředitele pro řízení rizik EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Strojírenství hraje na Blízkém východě prim

Vývoz do zemí Blízkého východu byl také hlavním tématem diskuze zástupců českých exportérů. Pozvání k diskuzi přijali Petr Mohelník, jednatel a výkonný ředitel společnosti Ferrit, Jiří Brož, President & CEO Montáže Brož, Radek Jakubský, jednatel společnosti PROMA REHA a Miroslav Tym, poradce předsedy představenstva Bauer Technics.

Kdo chce exportovat, musí být připraven

Součástí setkání pořádaném v prostorech Kláštera minoritů sv. Jakuba byla na závěr také degustace moravských vín z vinařství Maláník-Osička.
Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade od roku 1997 nachází a oceňuje středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila společnost DHL Express. Při soutěži vznikl Klub Exportérů, ve kterém si podnikatelé mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. Více informací o projektu najdete na

www.exportnicena.cz

.