O Vietnamce nemáme zájem?

Mike Pompeo (vpravo)

V ČR chybí na trhu práce přes 310 tisíc zaměstnavateli požadovaných pracovníků, což brzdí naše firmy a tím i poškozuje naši ekonomiku, ale také to může odradit některé zahraniční i domácí investory. Čínský investor má u nás postavit strojírenský podnik s 5 000 pracovními místy. Kde je získá? Buď je přetáhne ze stávajících podniků a tím se v těchto firmách značně zhorší výrobní situace, nebo si je bude muset dovézt z Číny. Žádných 19 tisíc Ukrajinců, ani pár tisíc Filipínců, či Mongolů nebo Srbů chybějících více než 310 tisíc pracovníků na našem trhu práce nevyřeší. Navíc Srbové asi raději půjdou pracovat do Rakouska nebo Německa, protože tam jsou vyšší platy a žije tam více jejich krajanů.

V červenci navštívil Vietnam ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo, který pozval Vietnamce do USA a velvyslanec USA ve Vietnamu Daniel J. Kritebrink na videu, které umístil i na Youtube, oficiálně zve Vietnamce i ke studiu a turistické návštěvě USA. Oba dva na klopě svých sak mají odznak s americkou a vietnamskou vlajkou, což o něčem svědčí. Je to důkaz, že pro USA nejsou Vietnamci žádnou bezpečnostní hrozbou.

I když již v červenci 2016 písemně projevilo vietnamské ministerstvo práce a sociálních věcí zájem legálně k nám vysílat své pracovníky, tak jako to dělá do 40 zemí světa, které jsem předal MZV, tak Česká republika tuto nabídku dva roky nevyužila a nedávno „dočasně“ zakázala vydávat Vietnamcům pracovní a dokonce i studijní víza. Tímto zákazem jsme paušálně a kolektivně potrestali všechny Vietnamce, kteří mají zájem u nás v našich podnicích pracovat, nebo studovat na našich vyšších odborných a vysokých školách. Výrok předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslance ČSSD Lubomíra Zaorálka, že Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu a také, že studentská víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem jak dostat zločince do ČR, nejen urazil mnoho Vietnamců, ale dokazuje, že když náš stát neumí posledních 12 let zkvalitnit vízovou politiku ve Vietnamu, tak za potlesku a na přání ČMKOS raději způsobí problémy našim podnikům a tím poškodí ekonomiku ČR.

Už by si všichni státní úředníci měli uvědomit, že finance na provoz státu i na jejich platy převážně dodávají v daních podniky a jimi zaměstnaní pracovníci. Když budou kvůli nedostatku pracovníků firmy u nás odříkat zakázky zahraničních odběratelů, tak ti si najdou dodavatele v jiných zemích.

Zahraniční, ale i domácí investoři se bez požadovaných pracovníků také neobejdou a budou raději investovat tam, kde jim je trh práce nabídne. Je nutné si říkat otevřeně pravdu a rychle napravit chyby, které poškozují naši ekonomiku, protože již u některých výrobců způsobují a v blízké budoucnosti mohou být ve větší míře příčinou existenčních problémů mnohých podniků u nás.

Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti
www.cvs-praha.cz