Podnikejte s námi, nebudete na to sami!

Jan Gonda

Franchisingová síť výživových poraden NATURHOUSE si připomíná deset let od otevření své první domácí pobočky. Od té doby se koncept rozrostl po celé České republice. Díky mikrokonceptu našly poradny místo i v malých obcích. Jednatelem společnosti REDUCCIA, s.r.o., která má master-franchisovou licenci, je Jan Gonda. Díky velkým zkušenostem z oboru rovněž zastává post prezidenta České asociace franchisingu. Připravili jsme s ním následující rozhovor.

Koncept výživových poraden NATURHOUSE má za sebou úspěšná léta a dál se rozvíjí. Bylo tomu tak od samého počátku?

Začátky našeho podnikání nebyly lehké, zejména proto, že našemu konceptu nikdo nevěřil, že by vůbec mohl na českém trhu fungovat. Byli jsme průkopníky v oblasti poradenství a prodeje produktů pod jednou střechou. Ale v týmu jsme tvrdě pracovali a nenechali se svést z cesty, šli houževnatě za svým cílem. Kladli jsme důraz na kvalitu a spokojenost zákazníka. Uplatnil jsem také víc než osmiletou zahraniční zkušenost v přírodní medicíně. S trochou štěstí se nám podařilo koncept zavést a postupně vybudovat do nynějších rozměrů. K velkému úspěchu samozřejmě patří i trocha toho neúspěchu, s nímž každý podnikatel musí počítat. Koncept jsme vylepšovali a upravovali, aby mohl být v této zemi konkurenceschopný. Pomáhají nám franchisanti a klienti, kteří jsou velkou inspirací. Do rozvoje konceptu zpětně investujeme většinu prostředků. Tím sledujeme neustálé vylepšování a uzpůsobování konceptu novým požadavkům.

Síť sestává téměř ze sta poboček. Některé spravujete sami, u jiných vytváříte podporu franchisantům. Co je klíčem úspěšné komunikace a organizace tak velkového rozsahu?

Velmi kvalitní tým centrály a naše politika s mottem: Podnikejte s námi, nebudete na to sami! Vždy se snažíme franchisantům i zaměstnancům poskytovat nadstandardní podporu s přidanou hodnotou. Komunikaci a organizaci řešíme na základě našich letitých zkušeností větších skupin terapeutů. Každý rok jsme nuceni systém přehodnotit. Naše know-how a komunikaci děláme jednodušší a efektivnější. K tomu všemu nám už pomáhá vlastní řídicí software, který jsme vyvinuli na míru. Vše doplňuje propracovaný systém vzdělávání NATURHOUSE University jak pro výživové poradce, tak pro asistentky, majitele a manažery poboček.

Co byste doporučil podnikatelům, ale i všem ostatním, co přemýšlejí o podnikání? Co je podle vás klíčem k úspěchu?

Je důležité vybrat si koncept nebo podnikání v oboru, které je mi blízké a sympatické. Nejlépe je znám a mám v něm určité zkušenosti a jsem přesvědčen o kvalitě daného produktu. Měl jsem štěstí, že jsem pracoval s produkty, které mi přilnuly k srdci a věděl jsem, že jsou kvalitní a fungují. Vyzkoušel jsem je i sám na sobě. U zavedenějších značek může zájemce hovořit s jinými franchisanty, navštívit jejich pobočky a vidět, jak v reálu fungují. Dobré je rovněž vyzkoušet podnikání na sobě a skupině zákazníků. Rychle se zjistí, zda o business bude zájem. Já čerpal ze znalostí přírodní medicíny. Věděl jsem, co musí úspěšný koncept v oboru zdraví mít a přinášet, proto jsem dokázal velice rychle analyzovat rizika. Přes počáteční nedůvěru části trhu jsem věděl, že koncept bude fungovat.

Síť NATURHOUSE je také o pobočkách uzpůsobených menším městům, obcím, o mikrokonceptech. Pokračujete v závádění dalších novinek?

Letos slavíme úspěch s přístrojem na měření potravinových intolerancí a hotových jídel. V televizi jsme zahájili první velkou marketingovou kampaň. A do konce roku otevřeme už stou pobočku na českém trhu.

Termínem hotové jídlo nebo „hotovka“ zpravidla rozumíme levné stravování. Vnímáte to také tak?

V našem případě mluvíme o variantě zdravých jídel, která jsou sterilována, je možné je uchovávat při pokojové teplotě a poté je konzumovat s nenáročnou přípravou. Tyto potraviny neobsahují žádné konzervační látky. Vhodné jsou pro klienty, kteří ne vždy zvládají přípravu čerstvých a zdravých pokrmů. Hlavním naším cílem však je naučit Čechy na čerstvé jídlo, jehož základem je středomořská strava. Učíme je, kde ingredience zakoupit a jak je jednoduše připravit.

Jak veřejnost vaše hotová jídla přijímá?

Odezva je velice pozitivní. Lidé si často chodí sami do výživové poradny a každý si v naší nabídce jídel vybere svého favorita.

V soutěži Franchisa roku kategorie Broker Consulting – Skokan roku se umístil i koncept NATURHOUSE. Jak jste ocenění oslavili?

Velmi nás těší, že jsme se v rámci 3. ročníku soutěže umístili druzí s nejvíce otevřenými pobočkami za rok 2017. Bereme to jako poctu a čest pro celý tým. Čerpáme z toho elán do dalšího roku, kdy chceme otvírat další pobočky a šířit náš koncept.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

NATURHOUSE
je celosvětová síť výživových poraden s vedoucím postavením v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Koncept byl založen v roce 1992 ve Španělsku a nyní provozuje na 2300 výživových poraden ve 32 zemích světa. Přidaná hodnota konceptu tkví v osobním výživovém poradenství zdarma, dlouhodobé práci s klientem a širokém sortimentu exkluzivních produktů. Více než
6 500 000 osob dosáhlo díky NATURHOUSE svého cíle snížit a kontrolovat svou váhu. V současné chvíli působí na českém trhu 96 poboček, které jsou ve valné většině provozovány samostatnými podnikateli – franchisanty a další výživové poradny jsou v plánu se otevřít. Společnost předpokládá, že na českém trhu najde uplatnění až 150 poradenských center.