Největší nakladatel ručně malovaných map v Evropě a druhý největší na světě

Milan Paprčka

Začal podnikat již v 18 letech a zanedlouho nato založil svoji první vlastní firmu.
Již druhé desetiletí přináší společnostem a samosprávám originální a nezaměnitelné propagační produkty. Je největším nakladatelem ručně malovaných map v Evropě a druhým největším na světě. Edice leteckých knih je výsledkem jeho velké vášně k létání. Přinášíme rozhovor s Milanem Paprčkou, majitelem firmy CBS Nakladatelství s. r. o. ze Zlína.

Jak začal váš příběh?

Do podnikání jsem vstoupil v 18 letech v ro-
ce 1998. Jako živnostník jsem začal s přímým prodejem a jako mladý kluk jsem chodil ode dveří ke dveřím po firmách a úřadech, prodával hudební CD a různé další zboží.

Měl jste podporu ve svém okolí?

Kvůli podnikání jsem odešel ze školy, takže doma jsem velkou podporu neměl. Musel jsem od začátku přispívat do společné kasy na ubytování a stravu. Když jsem však dokázal, že se zvládnu sám uživit, a ještě finančně pomoci rodině, získal jsem i uznání své mámy.

Naznačil byste, co pro vás a firmu bylo v začátcích nejobtížnější?

Finanční plánování. Když jsem začal zaměstnávat další lidi a nakupovat zboží, celé jsem si to špatně spočítal. Měl jsem mylný dojem, že peníze, co chodí na firemní účet, jsou už moje. Dvakrát se mi mé podnikání ve dvou různých městech podařilo úplně položit, než jsem se to naučil. Současnou firmu jsem již postavil na zdravějším finančním hospodaření.

Na první prohry se asi nezapomíná…

První rok podnikání s malovanými mapami byl náročný na náklady. Trvalo osm měsíců, než vyšla první mapa a mohl jsem dodávat a fakturovat zákazníkům. Tehdy mi velmi pomohla má babička, která mému nápadu věřila.

Vyhovuje vám naše podnikatelské prostředí? Necítíte, že by vám házel stát klacky pod nohy?

Podnikám na Slovensku i v České republice. Je to velmi podobné, možná v Česku je to prostředí o něco přátelštější. Je tady jednodušší zařizovat a zjišťovat věci na úřadech. Zažil jsem i daňovou kontrolu a kontrolu živnostenského úřadu a obě byly velmi férové a nesnažily se mě na ničem nachytat. Odborníci mi spíš ještě pomohli vše opravit. Možná by Zákoník práce nemusel tak jednostranně chránit zaměstnance, potom se totiž podnikatelé bojí kohokoliv zaměstnat. Také mi vadí neustálá narůstající náročnost administrativy. Kvůli BOZP, GDPR nebo složitým daním se zvyšuje i počet nevýrobních administrativních pracovníků a snižuje se efektivita. Jinak jsem s podnikáním v obou zemích vcelku spokojený.

Dalo by se shrnout, jaké faktory jsou nebo byly nejdůležitější pro úspěch vaší firmy?

Etika majitele a zaměstnanců. Odměna za produkci, za konečný vytvořený produkt, ne za čas strávený v práci. Efektivní prvky přímého projede, na kterém jsem začínal, zavedené do našeho odbytového modelu. Neustálé vzdělávání a zvyšování vlastních kompetencí a kompetencí svých lidí.

Jaké dnes nabízíte produkty?

Jsou to edice ručně malovaných map České republiky, kde už téměř každý český region má svou ručně malovanou mapu, a pak je to také edice Česko z nebe, která ukazuje jednotlivé regiony Česka pohledem pilota letadla.

Nechce se mi věřit, že byste se uživili jen těmi malovanými mapami, byť je to ojedinělá specializace…

Výrobě malovaných map se věnujeme už 15 let a naši malíři se za tu dobu stali ve výrobě tohoto díla opravdu mistry. Pomáhají si moderními technologiemi, jako je například 3D model krajiny, ale jinak vše dělají poctivě ručně jako ve středověku, jen jsou výsledné mapy o dost přesnější. Vyrábíme i klasické kartografické mapy, zejména v GISu (pozn. geografický informační systém). Já sám létám ve sportovním letadle a fotografuji zajímavá místa. Za naší výrobou není žádná vesmírná technologie, spíše jde jen o nadšení lidí pro estetiku a originalitu.

Zajímalo by mne, co vše je potřeba k vašemu businessu…

Naším hlavním zdrojem je lidská práce. Člověk, který to s lidmi neumí, by měl s naším způsobem podnikání asi problém. Jsme postaveni na vynikajících manažerech, obchodnících, graficích, malířích a fotografech. Na trhu práce je v současnosti nouze o skvělé lidi, ale nám se daří je přitahovat.

Čím jste tedy zajímaví? A čím se odlišujete od konkurence?

Většina vydavatelů vydá knihu, má ji na skladě a potom ji prodává. My to děláme opačně. Ještě před vydáním zajistíme přímým prodejem objednávky až na 90 % nákladu. Svým zákazníkům dáváme podmínky, které se těžko odmítají, a pak je to zajímavé pro nás i pro ně.

Kdo je vaše cílová skupina? S kým spolupracujete?

Naší cílovou skupinou jsou hlavně obce, ale také firmy, zejména ty, které podnikají v cestovním ruchu. V poslední době získáváme stále větší pozornost škol a naše produkty jsou pro ně velmi zajímavé. Obce proto, protože jsou to ony, kdo tvoří region, který právě mapujeme nebo o něm tvoříme knihu. Každá zajímavost v regionu je v katastru nějaké obce. Obce tvoří základ obsahu celého produktu a pro starosty je velmi zajímavé se od začátku podílet na celém projektu.

Prošli jste nějakou krizí?

Tomáš Baťa říkával, že existuje jen krize morální a od ní se odvíjejí ty další, o kterých se tak často píše v novinách. Já jsem ve svém podnikání řešil vážné problémy vždy, když šla do pozadí moje etika a morální zásady. Tehdy se objevili neplatící zákazníci a nepoctiví zaměstnanci. Taky jsem se tehdy rozvedl a přemýšlel nad ukončením podnikání. Krizi jsem vyřešil tak, že jsem dal do pořádku svou etiku a potom se postupně daly do pořádku i věci a lidé okolo mě. Krizi je třeba vždy řešit od sebe samého.

Přesto máte i dnes určitě co řešit.

V současnosti jsou našimi problémy výzvy, které je třeba zvládnout. Například potřebujeme dvacet obchodníků – regionálních projektových manažerů, abychom pokryli všechny oblasti ČR, a máme jich k dispozici jen deset. Můžeme nabídnout atraktivní práci se zajímavým ohodnocením, ale zvažuji, jak to těm nejlepším dát vědět. Konkurence na trhu práce je velká a překřičet ji není lehké, takže hledáme vhodné kanály.

Vnímáte i rizika vašeho businessu?

Při odbytu způsobem přímého prodeje nemáme sezonnost, vše závisí na aktivitě regionálního projektového manažera. Máme velké množství odběratelů, kterým prodáváme za relativně malé sumy. Nejsme závislí na eurofondech a státních zakázkách. A tuto filozofii chceme držet i nadále. Takto totiž nejsme ve velkém riziku.

A vaše plány do budoucna?

Rád bych ve Zlíně založil první Muzeum ručně malovaných map v Evropě. Vydali jsme už stovky různých titulů a rádi bychom proces výroby těchto map nebo některé zajímavé kousky představili široké veřejnosti. Nemáme na to vhodné prostory, takže čekám, až se nějaké objeví. Také bych produkt rád rozšířil do zahraničí, hlavně Balkán mě velmi láká.

Co byste poradil začínajícím podnikatelům?

To stejné, co se osvědčilo mně: Nedělej kličky, buď vždy čestný, s poctivostí nejdál dojdeš. A také: Radši riskuj chybu a něco udělej, než abys měl stále plánovat a plánovat, než jednou něco začneš.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer