Určitě budeme v roce 2019 inovovat aneb Teprve prodaný řízek je business

Ing. Josef Moravec

Pojišťovacích produktů na českém trhu přibývá. Lidská činnost se specializuje, vyvstávají zcela nové příležitosti seberealizace, trávení volného času, mění se rizika, jež provázejí podnikání, cestování či sportovní aktivity, péči o majetek, zdraví. Co všechno je potřeba brát v úvahu při konstrukci nového pojištění, o tom jsem hovořila s Ing. Josefem Moravcem, ředitelem odboru tvorby pojistných produktů Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.:

Než vznikne nový pojistný produkt, asi to chvíli trvá. Jak dlouho? Od nápadu až po jeho uvedení na trh?

Samozřejmě záleží na tom, o jaký produkt jde, ale v principu je doba od prvotního nápadu k uvedení na trh poměrně krátká. Je to dáno především velmi efektivní komunikací uvnitř naší firmy. To, na čem se jinde podílí třeba 20 lidí, u nás musíme zvládnout s podstatně menším, ale o to „pracovitějším“ týmem. Dalším faktorem jsou klienti. Pokud identifikujete pojistnou potřebu klienta, klient nerad čeká. No a v neposlední řadě je to konkurence. Ta, jak se říká, nikdy nespí, a z mé dlouholeté zkušenosti v pojišťovnictví vím, že se klidně stane, že chcete uvést na trh novinku a ejhle, týden před vámi s obdobným produktem vyrukuje někdo jiný. Výhodou pro pojišťovnu naší velikosti také je, že jsou pro nás zajímavé i menší segmenty trhu, o které ostatní nejeví příliš zájem.

Na základě, jakých principů se takové pojištění, třeba majetku, připravuje? Co všechno musíte posuzovat, brát v úvahu?

Tak především musí jít o pojistnou potřebu cílové skupiny klientů. Dále do hry vstupují pojistně matematické analýzy a kalkulace – pojištění musí pojistně matematicky „fungovat“, tedy vytvářet dostatečné prostředky pro svůj provoz, a především pro krytí pojistných událostí. Jsme podnikatelský subjekt a naši akcionáři právem očekávají zisk z naší podnikatelské činnosti. Hlavně je třeba analyzovat distribuční cesty, jejichž prostřednictvím bude produkt nabízen klientům. Nikoliv usmažený řízek, ale prodaný řízek je business.

Kde získáváte náměty? Vzejdou zpravidla z vašeho týmu, nebo se o ně zasluhují i klienti?

Kdekoli. Klienti mají nové potřeby, z poslední doby můžeme například zmínit pojištění kybernetických rizik. Dále jsou to zprostředkovatelé, kteří mnohdy na produktu i spolupracují, protože velmi intenzivně vnímají pojistné potřeby klientů a přicházejí s nimi nejčastěji do kontaktu. Nové podněty vyplývají i z legislativy, jako tomu bylo, když například vstoupil v platnost Nový občanský zákoník a bylo třeba mu přizpůsobit pojistné produkty. Dále je nezbytná reakce a vývoj produktů lídrů na trhu v daném pojistném odvětví.

Můžeme se těšit na nějakou novinku i v příštím roce?

Určitě budeme v příštím roce inovovat majetkové pojištění občanů, a to jak v rozsahu krytí, tak i ve formě sjednání, aby uzavření smlouvy nadbytečně nezatěžovalo jak obchodníky, tak především klienty. Dále připravujeme uvedení jednoho zcela nového produktu, ale zatím z taktických důvodů neprozradím, oč přesně půjde, abychom i zde byli schopni oslovit zájemce na základě jejich aktuálních potřeb, které se stále s postupem času vyvíjí.

Kolik pojistných produktů z vašeho portfolia mohou využít firmy, kolik jednotlivci?

Na tuto otázku bych odpověděl tak, že produkty HVP plně pokrývají pojistnou potřebu majetkového pojištění jak občanů, tak i organizací a firem. HVP nepojišťuje pouze podnikatele, ale i samosprávné celky, charitativní a sociální organizace, církevní majetek a podobně. Je schopna plně vyhovět a přizpůsobit se všem potřebám klientů.

Možná by si určitou pozornost zasloužily i jednotlivé obory, například pekaři, strojaři, grafická studia, hoteliéři, studnaři nebo kominíci. Jaký na to máte názor?

Ano, to určitě. V našem portfoliu, jak už náš název napovídá, je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále pak například Společenstvo kominíků ČR, Český rybářský svaz, Sdružení strojvůdců a řada dalších profesních i odborových organizací. Většinou jde o dlouhodobou rámcovou spolupráci. To je ta výhoda. Ta nevýhoda zase spočívá v tom, že konkrétní individuální pojištění podnikatelských aktivit jednotlivých subjektů ve sdruženích, svazech a spolcích se na rámcové smlouvy neváže, a tedy získávání pojištění je stejně náročné jako u klientů neorganizovaných v takto spolupracujících organizacích, svazech a podobně.
Jako příklad vámi zmíněné „oborové cesty“, po níž cílevědomě jdeme, je naše několikaletá partnerská účast v soutěži Česká chuťovka, kde se HVP snaží jako ryze česká společnost dostat do povědomí, a posléze i do obchodního vztahu s úspěšnými subjekty, které podnikají v oblasti potravinářství.

otázky připravila Eva Brixi