Pro svět bez obalových katastrof

Petr Báča

V jubilejním desátém ročníku soutěže E.ON ENERGY GLOBE zvítězil v kategorii FIRMA Petr Báča s unikátním projektem obchodního ekosystému MIWA zaměřeným na eliminování obalů, a tím i odpadu v místním i globálním měřítku. V případě projektu MIWA však nezůstalo pouze u dobré myšlenky. Systém byl prakticky odzkoušen v oblasti potravinářství od výroby přes distribuci až po prodej zákazníkovi. O co v tomto projektu jde, jak myšlenka vznikla, jakým způsobem se uplatnila v praxi a kde především – to vše spolu s mnoha dalšími aspekty bylo obsahem našeho rozhovoru s Petrem Báčou, zakladatelem MIWA:

Kdy a jak ve vás uzrála myšlenka vyrábět, distribuovat a prodávat potravinářské zboží za podmínek Minimum Waste (MIWA), tedy bez obalů?

Prvotní inspirací byla jednoduchá definice precyklace, tedy prevence vzniku odpadu, a také sílící vnitřní přesvědčení, že za pomoci dnešní technologie přeci musí být možné vyrábět, dopravovat, prodávat a nakupovat zboží bez nutnosti jednorázového obalu pro každou jednotlivou část dodavatelského řetězce. K úvahám nad tematikou udržitelné budoucnosti mě také rozhodně nasměrovala rodina. S malými dětmi člověk začne přeci jen některé věci vnímat mnohem intenzivněji.

Jakými etapami procházel vývoj od myšlenky k realizaci?

Přerod nápadu v životaschopný obchodní projekt pak už byl prací užšího expertního týmu z řady oblastí, který základní ideu podrobil kritickému zkoumání a postupně formoval do stávající podoby. Přidávali se lidé se zkušenostmi z retailu, designu, IT, výroby a marketingu.

Nezbytnou podmínkou tedy bylo založení firmy, která by myšlenku bezobalového nakupování pomohla přenést do praxe za pomoci četných specialistů z řady oborů? Na trhu jste však asi krátce…

Každá část vývoje systému vyžadovala zapojení specifických kompetencí a mou důležitou rolí bylo jejich zajištění pro každou fázi vývoje. Od založení společnosti zhruba před čtyřmi lety se nám podařilo vybudovat silný tým, který byl a je schopen efektivně řešit množství překážek, které se při zavádění každé inovace přirozeně objevují.

Není to tak dávno, co byl vlastně projekt představen doma i světu. Do jaké míry se podařilo získat výrobce, dodavatele a prodejce k tomu, aby se podíleli na revolučním řešení?

Systém MIWA jsme veřejnosti i potenciálním partnerům představili před rokem. Během vývoje jsme však už poměrně intenzivně komunikovali s obchodníky a výrobci, kteří nám pomáhali s designováním jednotlivých částí systému, a to zejména v oblasti procesů, které musela mít MIWA připraveny tak, aby odpovídaly skutečným potřebám jednotlivých členů obchodního ekosystému. Misí MIWA je eliminace zbytečných jednorázových obalů, ale zcela pragmaticky musíme nabídnout takový systém, který je ekonomicky přínosný pro každého ze zúčastněných. I proto byly konzultace s výrobci a retailery velmi podrobné a výsledkem jsou jasné ekonomické i environmentální benefity, atraktivní a srozumitelné pro všechny možné partnery v systému.

Každý úsek od výroby přes distribuci až po prodej obsahuje řadu často velice originálních řešení. Můžete je zmínit?

Hlavní unikátností MIWA je komplexnost celého systému, tedy řešení od výrobce přes distributora a prodejce až do domácností. Celou cestu zboží propojuje specifický informační systém, který lze snadno napojit na stávající software partnerů. Samostatnou kapitolou je hardware, jenž byl vývojově nejsložitější. Hodně jsme museli pracovat s designem a ergonomií jednotlivých částí systému, aby byly uživatelsky přívětivé a snadno implementovatelné v jakémkoli prostředí. Velmi náročný byl vývoj výdejového ventilu i samotné transportní kapsle, kde jsme si prošli pár slepými cestami a koncepce se musela několikrát podstatně změnit. Systém je nyní připraven pro reálný trh, avšak i v budoucnu počítáme se zlepšováním a kontinuálním vývojem.

Zmínil jste využívání tzv. produktových karet, což umožňuje nakupujícímu vybírat si a objednávat zboží pomocí telefonu či tabletu. Jak to vlastně funguje a jak se tím zabezpečí bezobalový prodej?

Princip systému je jednoduchý. Výrobce plní zboží do opakovaně použitelných transportních kapslí, které se přepraví do obchodů. Kapsle jsou umístěny přímo na prodejní ploše do speciálních skladově výdejových stojanů, ze kterých personál dávkuje zboží dle požadavku zákazníků. Po vyprázdnění se pak kapsle vracejí zpět k výrobci k novému plnění. Zákazník si volí produkt a jeho množství a způsob balení pomocí mobilní aplikace nebo scanneru z prezentačního panelu, který obsahuje karty jednotlivých druhů zboží. Vybrané zboží je zákazníkovi personálem obratem připraveno k odběru.

Tedy? Viděno očima zákazníka?

Zákazník si může zboží objednat předem (web nebo aplikace) a na prodejně pouze vyzvednout, popřípadě dokoupit, co ještě potřebuje. Pokud se rozhodne nakupovat v obchodě, vybírá zboží z tzv. prodejního displeje, který je sestaven z tzv. produktových karet, které nahrazují stávající grafiku obalů, nesou potřebné informace o zboží, a také reálný vzorek zboží a jeho kód. Zákazník si aplikací ve svém smart­phone nebo scannerem načítá kódy zboží a vybírá, kolik zboží chce a do jakého obalu (vratný, vlastní nebo eco-friendly snadno recyklovatelný obal). Takto si navolí celý nákup, který je mu už v průběhu výběru postupně obsluhou připravován. Zákazník si po ukončení výběru nákup odebere na určeném místě a zaplatí buď z aplikace (bez front a pokladen), nebo standardně u pokladny, kde však je již jeho nákup načten a není nutno vyndavat zboží na pás.

Lze systém nákupu s pomocí aplikaci jednoduše rozšířit na celou prodejnu?

Ano, zákazník si pomocí app nakoupí nejenom zboží ze systému MIWA, ale i cokoli jiného na prodejně, včetně čerstvého sortimentu (pečivo, maso aj.). Samozřejmostí je nákup dle receptu (automaticky se připraví zboží v množství potřebném na vybraný recept), sdílené seznamy v rodině, seznamy pravidelných nákupů atd. Aplikace obsahuje funkcionalitu, která ukazuje, kolik zákazník svým odpovědným chování eliminoval jednorázových obalů, včetně těch mezi výrobcem a obchodem, které nejsou tak vidět, ačkoli jejich množství je obrovské.

Kam se podle vás bude ubírat další vývoj realizace vaší myšlenky Minimum Waste? A je naděje, že by se to podařilo celosvětově?

Ambice MIWA je od počátku globální. Efekt systému se s jeho šířením samozřejmě obrovsky zvyšuje, proto je naším přirozeným cílem jeho využití v zahraničí, a také ve všech typech obchodů (malé i supermarkety) a u všech typů výrobců (lokální i globální). Z ohlasů, co zatím máme k dispozici, je v zahraničí o náš systém silný zájem a je jen otázkou času, kdy se uskuteční první realizace.

Domníváte se, že by bylo možné uplatnit princip bezobalového poskytování zboží od výrobce až po konečného zákazníka i jinde než v potravinářství?

Nejde ani tak o bezobalové nakupování jako o zavedení systémů předcházejících vzniku zbytečného odpadu a uplatnění principů cirkulární ekonomiky jako standardního modelu podnikání. To výrazně přesahuje sféru potravinářství. MIWA je pionýrem v jedné oblasti, ale její model může být inspirací pro řadu dalších odvětví a typů podnikání.

připravil Jiří Novotný