Češi se učí přehazovat práci na speciální služby

Startup myTimi představil nový typ zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Ten poskytuje čas navíc zaměstnancům a úsporu peněz firmám. Pomocí asistenta Timiho jim uvolní ruce od povinností, na které nemají čas, nebo je nechtějí řešit. Z průzkumu myTimi vyplynulo, že zatím jen třetina zaměstnanců ví o možnosti delegovat část svých osobních nebo pracovních povinností na specializovanou firmu.

Zájem by přitom měli především o zařízení oprav v domácnosti a vyřešení úřadů. Nového, společensky odpovědného benefitu už využívá několik inovativních firem.

„Stravenky v ČR aktuálně dostává okolo 1,3 milionu zaměstnanců, takže se už spíše než za benefit považují za samozřejmost. Zaměstnance zajímají inovativní benefity, zejména z oblasti časové úspory,“ komentuje situaci na trhu Viktor Kustein, HR ředitel Feedyou.

Přestože se téměř 70 % zaměstnanců nesetkalo s multifunkčními outsourcingovými službami, rádi by vyzkoušeli delegování některých povinností. Největší zkušenosti o delegování mají zaměstnanci do 40 let. Lidé by ocenili hlavně zařízení oprav v domácnosti (40 %), převážně top manažeři (47 %) a třicátníci (42 %). Téměř čtvrtina zaměstnanců (zejména segment středního managementu) by zase uvítala, aby za ně vyřešili povinnosti na úřadech.

Z průzkumu také vyplynulo, že 90 % Čechů před sebou valí povinnosti a téměř polovina zaměstnanců je řeší v pracovní době. S tím by měl pomoci benefit myTimi. „Novými benefity reagujeme na současnou situaci na trhu práce, která vyžaduje změnu přístupu k zaměstnancům. Čas lidí se stává stále cennější komoditou. Řešení vidíme v maximální snaze ulehčit jejich život. Představujeme v podstatě product market fit, neboť firmy si o produkt řekly samy,“ říká Jan Skovajsa, spoluzakladatel myTimi.
Firmy nakupují zaměstnancům čas a učí je delegovat

Benefity myTimi fungují jednoduše. Firma nakoupí u myTimi určité množství času, které převede na kredity a následně rozdělí mezi své zaměstnance. MyTimi jim může pomoci s povinnostmi osobního i pracovního rázu. „Timi je schopný vyřešit téměř neomezenou škálou úkolů. Od těch asistentských, přes služby chytrého kurýra, vyřízení nejrůznějších žádostí na úřadech, po sestavení itineráře cest, rezervaci služeb, nákup dárků, až po dlouhodobější úkoly, jako je například vyřízení pojistných událostí,“ vyjmenovává Jan Skovajsa.

Mezi inovativní firmy, které se rozhodly rozšířit nabídku benefitů, patří například společnosti Roivenue, Algotech a Dropshipping.com. „Delegovat banální úkony na asistentku má smysl nejen u ředitelů. Čas mých zaměstnanců je výrazně dražší než myTimi, proto se mi benefity finančně vyplatí,“ hodnotí spolupráci Pavel Šíma, výkonný ředitel marketingové společnosti Roivenue.

O výzkumu myTimi:

Kvantitativní výzkum provedený společností Response now byl zaměřený na popis postojů a chování v oblasti běžných osobních úkolů a povinností. Proběhl prostřednictvím dotazování respondentů se zaměstnáním ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 703 respondentů, sběr dat probíhal na podzim 2018.

O myTimi:

myTimi je projekt, který nabízí pomoc při řešení každodenních povinností. Zákazníci mohou využít služeb osobního asistenta, který za ně dokáže vyřešit úkoly, s nimiž nechtějí ztrácet čas nebo se jim zkrátka nechtějí dělat. Služba myTimi vznikla v červenci 2017 a až do prosince běžela ve zkušebním provozu. Od ledna 2018 funguje naplno a od té doby úspěšně splnila více než 11 500 úkolů a má 4000 spokojených zákazníků. Zakladatelem projektu je Jan Skovajsa, který spolupracuje s investory Matějem Turkem a Františkem Zemanem.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com