MultiSport pro lepší sport

Společnost MultiSport představuje redesign webových stránek se zbrusu novým vyhledávačem sportovních a relaxačních aktivit. Příprava nového webu www.multisport.cz začala v roce 2017 a jeho finální podobu přímo určovaly potřeby uživatelů karet MultiSport.

Stránky totiž vznikaly na základě rozsáhlé studie proveditelnosti, jež MultiSport realizoval ve spolupráci se společností COEX a řadou IT, UX i data specialistů, kteří hodnotili původní řešení vyhledávače aktivit, mapovali reálné potřeby uživatelů, jejich vyhledávací návyky, modely jejich chování a interakce s aplikací.

Cílem tak bylo vytvořit nové webové stránky uživatelům na míru – reagovat na jejich skutečné potřeby a poskytnout jim ještě lepší uživatelský zážitek. Předností nových webových stránek je především jejich uživatelská přívětivost a větší přehlednost. Velký důraz byl také kladen na efektivnější aplikaci vyhledávače aktivit, která nyní poskytuje relevantnější výsledky a sama nabízí vhodné alternativy hledaných aktivit.

„Webové stránky MultiSportu odbaví v jednom měsíci průměrně 100 000 unikátních návštěvníků, kteří ze 40 % web procházejí právě na mobilním zařízení. Z tohoto důvodu jsme dbali nejen na responzivitu celého řešení, ale zejména na uživatelskou přívětivost při procházení na mobilních telefonech nejrůznějších rozlišení,“ komentuje novinku Veronika Vycpálková, specialistka digitálního marketingu společnosti MultiSport Benefit.

Mezi další novinky patří:

Stabilní a rychlé řešení, které reaguje na rostoucí síť sportovních a relaxačních zařízení a na zvyšující se počet uživatelů karet MultiSport, s čímž souvisí i zvyšující se počet vyhledávacích dotazů.

Možnost pokročilého filtrování, které umožňuje například vyhledávat klimatizovaná zařízení či nabídku dětských aktivit.

Vyhledávání dle aktuální lokality díky GPS.

Dynamické výsledky vyhledávání, které odpovídají aktuálně zobrazenému výřezu mapy.

„Algoritmus nového vyhledávače je až 10x rychlejší oproti původní verzi. Reagujeme tak na zvyšující se návštěvnost našich stránek. Nyní klademe větší důraz na mapu a možnost s ní interagovat, a to právě díky podrobnému mapování uživatelského chování při vyhledávání. Částečně jsme se také inspirovali – z našeho pohledu povedeným – řešením společnosti AirBnb,“ dodává Filip Rangel, product owner ze společnosti MultiSport.

O společnosti

Firma MultiSport Benefit, s.r.o., působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., je karta MultiSport – zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho financování se podílet, nebo si kartu zaměstnanec platí na měsíční bázi sám.Kartu MultiSport mohou zaměstnanci využít každý den na jeden volný vstup v síti více než 2 200 sportovních a relaxačních zařízení po celém Česku a Slovensku. Na výběr zde mají přes 260 druhů aktivit. Tento benefit tedy dává svým vlastníkům možnost vyzkoušet si různé aktivity a dělat zrovna to, na co mají náladu.Karta MultiSport dnes dává více než 133 000 zaměstnancům příležitost, aby se cítili lépe jak po fyzické, tak i psychické stránce. Díky tomu jsou zdravější, spokojenější a v práci výkonnější. Pomáhá tak se snížením fluktuace zaměstnanců a posílením loajality vůči zaměstnavateli.

(tz)