Nadace Unipetrol vyhlásila pro děti a studenty fotografickou soutěž Náš sever

Nadace Unipetrol vyhlásila pod záštitou měst Most a Litvínov fotografickou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Ústeckého kraje. Soutěž s názvem Náš sever, jejímž cílem je vyzdvihnout krásy severozápadních Čech, se uskuteční od 10. května do 31. srpna 2019. Až do konce prázdnin tedy mohou děti a studenti do 19 let posílat své fotografie mailem na adresu info@nadaceunipetrol.cz. Fotografie má zachytit krásná místa a zákoutí severních Čech. Soutěžní fotografie budou vystaveny na webu www.nassever.cz, na instagramu Nadace Unipetrol s #nassever a na FB Nadace Unipetrol. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v polovině září.

Myšlenka vytvoření souboru studentských fotografií přírodních krás Ústecka původně patřila panu profesorovi Zdeňku Bělohlavovi, prorektorovi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Nadace Unipetrol se ji poté rozhodla zrealizovat jako fotografickou soutěž s názvem Náš sever. „Jsem rád, že moje myšlenka nazapadla a líbí se,“ říká autor myšlenky, profesor Zdeněk Bělohlav. „Lidé z Nadace Unipetrol ji krásně rozpracovali a umožnili aktivní zapojení velkého počtu mladých lidí, pro které je to vítaná příležitost vyjádřit svůj pohled na svět kolem nás.“

„Nápad pana profesora se nám zalíbil natolik, že jsme téměř ihned začali přemýšlet o jeho realizaci. Těšíme se především na kreativitu, s jakou se do soutěže nastupující gerenace zapojí,“ vysvětluje Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol. Žáci a studenti mají možnost zapojit se do této soutěže prostřednictvím speciálně určeného webu www.nassever.cz. Soutěž podporují také města Most a Litvínov, která pomohou jak s propagací soutěže, tak se zajištěním hodnotných cen a prostor pro slavnostní předávání. Uzávěrka zasílání soutěžních fotografií je stanovena na 31. června 2019. Nejlepší fotografie budou oceněny hodnotnými cenami.

„Město Most je město s historicky nelehkým osudem, ve kterém je možné najít zajímavá a unikátní místa, o kterých mnoho občanů nemá ani potuchy, a proto je vyhlášení fotografické soutěže pod patronátem nadace skvělým počinem, který si zaslouží pozornost,“ komentuje Martin Růžička, ředitel Úseku rozvoje, technologií a efektivity společnosti Unipetrol, zahájení fotografické soutěže. „Jsem rád, že tato soutěž dává prostor k tomu, aby se veřejnost seznamovala také s jiným pohledem na průmyslové oblasti, ve kterých lidé žijí.“

Soutěžní fotografie bude posuzovat šestičlenná porota, do které mimo jiné zasedne profesor Zdeněk Bělohlav z VŠCHT, Martin Růžička z Unipetrolu, Veronika Knoblochová zastupující Městský úřad v Litvínově či fotograf Vojtěch Hájek. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.nassever.cz a dále pak na internetových stránkách Nadace Unipetrol, Deníku Severní Čechy a ostatních partnerů projektu.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách: www.nassever.cz

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách .