Pojistíme instalatéra i faru

Ing. Josef Moravec

Být dobře pojištěn pro mnoho lidí a firem znamená mít klidné spaní. Toho si je velmi dobře vědoma i Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. V posledních letech dala trhu produkty, o které je velký zájem. Uplynulý rok zhodnotil Ing. Josef Moravec, ředitel odboru tvorby pojistných produktů:

Čím byl rok 2019 pro pojišťovnu zajímavý?

Musím přiznat, že byl hodně ovlivněný různými legislativními úpravami, které jsme museli převést do našich systémů. Tím opět narostla administrativní zátěž nejen pro naši pojišťovnu, ale vlastně pro celý trh.
Jsem v pojišťovnictví od roku 1985 a mohu srovnávat. A tedy si dovolím tvrdit, že dříve se, svým způsobem, v klidu pojišťovalo, nedělala se z toho tak velká věda jako dnes. V současné době, asi to souvisí s rostoucí sofistikovaností pohybu společnosti, proměnami klimatu, přibývajícími produkty, které se orientují na detaily, je náš obor už velká věda, což s sebou samozřejmě přináší i více složitostí právě například v legislativě. Velké starosti všem pojišťovnám dělají přírodní katastrofy, divoké vichřice, krupobití, povodně.
Takže čím byl tento rok zajímavý? Spíše bych tedy odpověděl, že náročný na implementaci nových předpisů, zkoušky odborné způsobilosti apod. Vrásky na čele nám přidala také diskuze o zdanění technických rezerv.
Ale nejsme skeptičtí. Hasičská vzájemná pojišťovna si velmi dobře vedla v pojišťování krajů, už jsme jich pojistili několik, a to nás velice těší. Je to pro nás výtečná reference a výraz důvěry. Rovněž jsme velice úspěšní ve veřejných zakázkách na pojištění měst a obcí.

Který z produktů měl u klientů největší úspěch?

Dařilo se nám v povinném ručení. V tomto segmentu pojištění rostou ceny a naše pojištění získalo pozornost řady lidí. Velmi boduje také inovovaný program pojištění obcí, dobře se jím obsluhují stávající klienti a je sympatické i novým, navíc makléři mají právě o toto pojištění velký zájem, dobře se jim prodává. A úspěšné je rovněž pojištění bytových domů, kde figuruje v plném rozsahu také pojištění statutárních orgánů – tento produkt pro malé a střední vlastníky bytových domů se ukázal jako velmi vstřícný, jednoduchý, a tedy i dobře uchopitelný.

Přibylo podnikatelů a živnostníků, kteří uzavřeli pojistné smlouvy Fortel? Co především potřebují firmy a firmičky pojistit?

Kmen pojištěných nám roste, i když ne tak prudce, jak jsme si původně představovali. Prodáváme ho přes pojištění odpovědnosti, což je pro podnikatele zajímavější. Když instalatér v sedmém patře špatně udělá odpad u vany, problém je na světě. Je výhodnější být pro takový případ pojištěn, než naopak. Pro Fortel hledáme vhodné distributory, kteří by zejména drobnějším podnikatelům a firmám dokázali vysvětlit, v čem jsou jeho výhody. Pojistit se může kdokoli, kdo má IČO a potřebuje chránit svůj majetek i sebe, ať už jde o kadeřnictví, malý obchůdek, firmu s dvaceti zaměstnanci apod.

Velmi aktivně jste se věnovali zjišťování potřeb obcí, a také pojistné, které nabízíte, má široký rozsah a obcím vychází velice vstříc. Pojišťuje se jejich majetek složitěji než třeba firmám?

Majetek obcí se pojišťuje obdobně jako majetek firem. Obce mívají jeho přesnou evidenci, to je výhoda. Specifické je spíše to, že se některé nacházejí v různých povodňových zónách, a to klade na optimální pojištění značné nároky. Mnohdy je také těžké pojistit majetek firem, protože například některé zchátralé budovy jsou skoro na spadnutí. Ve vlastnictví obce umíme pojistit například zámeček. Pokud se v něm nachází cenné starožitnosti, pak se to řeší individuálně.

Figuruje mezi pojištěnci třeba i nějaká galerie, obrazárna, zámek, památka?

Určitě ano, pokud jsou to velké unikáty, musí být objekt zabezpečen. Jako příklad bych uvedl Klášter Chotěšov, kostel sv. Máří Magdaleny v Brně, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, Starý hrad v zámeckém parku ve Vlašimi. Pojišťujeme rovněž církevní majetek, sakrální budovy i fary.

Určitě s klienty přemýšlíte o tom, jak zamezit zbytečným ztrátám, ať již v péči o majetek, z důvodu nedbalosti, povětrnostních podmínek. Kde se nejčastěji chybuje?

Je těžké paušalizovat. Vždy záleží na tom, jak se kdo o svůj majetek stará. Mylně si někteří klienti myslí, že pojištěním přenese veškerá rizika na nás. Tak to určitě není, protože pojištění nelze brát jako investici. Nejdůležitější je vždy oboustranně objektivní pohled na věc i snaha být dobrým hospodářem, ať už jde o firmu, obec, nebo pojišťovnu.

ptala se Eva Brixi