Kdo nezvládne technologie, bude mít v práci problém

Ilustrace Pixabay.com

V důsledku nových technologií vstupují do většiny profesí inovativní procesy, které je třeba chápat a učit se je „za pochodu“. Roky staré vědomosti ztrácejí hodnotu. Jistota práce a dosažení úspěchu závisí na vzdělávání. Jaké dovednosti žádá trh práce a jak se na práci v technickém věku připravit?

„Nové technologie sice ovlivňovaly svět a práci lidí odjakživa, ovšem rychlost a četnost změn se nyní s každou generací rapidně zvyšuje. Fakt, že starší rodiče, kolegové předávají své zkušenosti mladším, už v mnoha oblastech neplatí. Nové obory se objevují a jiné mizí v řádu ne desítek, ale často jednotek let. Technické dovednosti znamenají příležitost, ale zároveň hrozbu – neznalost této sféry bude rozevírat nůžky mezi budoucími úspěšnými a neúspěšnými lidmi v naší společnosti,“ upozornila kariérová koučka Petra Drahoňovská, která se věnuje mladým lidem v projektu Samsung Tvoje šance #futureskills.

CO SE VE ŠKOLÁCH NEUČÍ

Rychlé změny na trhu práce v důsledku rozvoje technologií ovlivňují chování firem při náboru nových zaměstnanců – jejich preference na dovednostiuchazečů i formy nabízené spolupráce. Přibývá zkrácených úvazků i variací práce na dálku. To otvírá možnosti pracovníkům mimo velká města, ale také podstatně zvyšuje konkurenční prostředí uchazečů o pozice. Výhodou jsou technické znalosti a jazyková vybavenost.

„Klíčovými dovednostmi na budoucím trhu práce jsou především chuť se neustále učit nové věci a umět komunikovat. V dnešní době jsou častokrát firmy ochotné absolventa téměř všechno naučit, ale on sám musí chtít se zlepšovat, ukázat zápal pro věc a zapadnout do týmu, umět s kolegy či klienty komunikovat a respektovat je. Bez ohledu na obor budou stále žádanější tzv. future skills – dovednosti budoucnosti, jako je kreativita, kritické myšlení, mentální pružnost, interpersonální dovednosti, práce v mezinárodních týmech a schopnost kombinovat obory,“ poukázala Lucie Mairychová, zakladatelka Institutu kariéry a rozvoje a realizátorka projektu Samsung Tvoje šance #futureskills.

NOVÉ TECHNOLOGIE = NOVÉ POZICE

Rozmachem technologií jsou nejvíc ohroženy rutinní pozice, ať už se jedná o manuální práce v automatizované výrobě, prodavačky v supermarketech, řidiče, nebo o stereotypní administrativu úředníků a asistentů v kancelářích. Naopak vznikají a posilují nové pozice, jako 3D tiskaři, vývojáři aplikací, cloud inženýři, data analytici, opraváři dronů, upcyklátoři nebo influenceři na sociálních sítích. „Vedle technické sféry budou stále potřeba také profese pracující s lidskou empatií a komunikací – sociální pracovníci, geriatři, fyzioterapeuti, psychologové a podobně. Díky technologiím a možnosti oslovit celosvětový trh ale znovu ožívají třeba také původně trochu zapomenutá řemesla, jako brašnář, krajkář nebo obuvník,“ připomněla Petra Drahoňovská.
I jejich uplatnění však závisí na povědomí o možnostech propagace v on-line světě a technologickém zázemí. „Znalosti informačních technologií prostupují do všech sfér a oborů, každá firma potřebuje web a prodejci e-shop. Variabilita uplatnění s IT vzděláním je minimálně dvojnásobná než před pěti lety. Alespoň externě potřebují ajťáky i firmy, které se bez nich dřív obešly. Obyčejné tabulky v excelu střídají sofistikované informační systémy, které zvyšují efektivitu práce firmy. Vše je automatické a rychlejší, zároveň se však firmy stávají závislými na vývojářích systémů. Cokoliv se stane se systémem, řeší to opět vývojář,“ potvrdil Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky.

PŘÍLEŽITOST PRO STUDENTY

Mladá generace má nespočet pracovních možností, zároveň ale vstupuje na trh práce, ze kterého se vytrácí jistota zaměstnání. Vnímat změny na současném trhu práce a kam se jednotlivé obory ubírají je nejenom pro studenty velkou příležitostí.
„Tituly ze škol už nestačí, je důležité učit se průběžně, sledovat, kam se náš obor posouvá, nakolik je ovlivněn technologiemi, a podle toho zdokonalovat své znalosti, nezřídka přidat také dovednosti z jiných oborů,“ míní Petra Drahoňovská. S touto myšlenkou vznikl také projekt pro mladé Čechy a Slováky Samsung Tvoje šance #futureskills, jehož první ročník odstartuje letos v březnu. „Cílem bezmála ročního programu je připravit studenty na práci budoucnosti, předat jim co nejvíce zkušeností z praxe. K tomu je hlavní náplní projektu zdokonalení zmíněných soft skills a znalostí z managementu, marketingu a technických oborů, které absolvent uplatní v každém odvětví. Zájem studentů o takové neformální vzdělávání je značný, do prvního ročníku projektu zaslalo přihlášku s motivačním videem neuvěřitelných 82 uchazečů. Nyní vybíráme až devět účastníků, kteří intenzivní program během celého roku 2020 absolvují,“ doplnila Lucie Mairychová.

(tz)