Penam na český trh uvedl řadu bezlepkového pečiva

Společnost PENAM v březnu nabídla zákazníkům novinku, svůj sortiment rozšířila o řadu Vitacelia.


Vitacelia zahrnuje několik druhů bezlepkového pečiva, a to jak sladké, tak slané. Všechny výrobky z řady Vitacelia společnost peče ve vlastních pekárnách na Slovensku, kde je také spotřebitelům nabídla jako první: „Ohlasy slovenských konzumentů byly výborné, nešetřili chválou na kvalitu a především na skutečně poctivou chuť pečiva, která je i v bezlepkové variantě zachována,“ komentoval první úspěchy značky Vitacelia na slovenském trhu Martin Dolský, manager marketingu společnosti PENAM, a doplnil: „Proto jsme se bez dalších úprav například v recepturách či technologiích rozhodli pro zahájení prodeje i na českém trhu.“ Řada Vitacelia má pro slovenský i český trh rovněž totožný i desing balení. Všechny prvky obalů jednotlivých výrobků jsou logicky propojeny a ve výsledném pojetí hraje svěží vizuál, který má mimo jiné oslovit i mladší cílovou skupinu.

Zahájení prodeje bezlepkového pečiva podpoří vyjma PR komunikace v tradičních médiích také intenzivní promo v online prostředí s důrazem na sociální sítě. Plánována je rovněž podpora inzercí v tištěných médiích. S přihlédnutím k momentální situaci byla odložena zamýšlená in-store strategie a představení sortimentu Vitacelia na potravinářských veletrzích. „Věříme, že i na to však ještě dojde,“ slibuje Dolský. V České republice je možné bezlepkové výrobky Vitacelia zakoupit ve vybraných hypermarketech obchodního řetězce Tesco. I v tomto směru však PENAM počítá s rozšířením.