innogy poskytla ohroženým seniorům a handicapovaným rychlou pomoc 1 000 000 Kč

Společnost innogy vyčlenila z aktuálního rozpočtu na projekty sociální odpovědnosti částku 1 milion korun na okamžitou pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel postiženým současnou koronavirovou krizí. Pomoc půjde domovům seniorů a organizacím, které o ně nebo o handicapované občany pečují.

Finanční prostředky budou k dispozici okamžitě prostřednictvím partnerských charitativních organizací Život 90 a Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, s nimiž innogy dlouhodobě spolupracuje.

„Naší prioritou je v současné komplikované situaci zajistit především spolehlivé dodávky energií a kontinuální péči o naše zákazníky. Na tom pracují všichni zaměstnanci s opravdu velkým nasazením. Stejně, jako asi všichni, sledujeme dramatickou situaci, ve které se ocitají ti nejohroženější, tedy senioři. Proto jsme se rozhodli okamžitě vyčlenit z našeho rozpočtu částku 1.000.000 Kč pro zajištění akutních potřeb nejohroženějších skupin“, řekl předseda představenstva společnosti innogy Česká republika Tomáš Varcop a dodal: „Je potřeba nejen průběžně nakupovat těžko dostupné ochranné pomůcky pro sociální pracovníky, kteří o seniory a handicapované pečují, ale také pomoci zajistit nákladné testy v zatím nezasažených domovech, pomoci pořizovat nouzové zdravotní a jiné vybavení, zajistit posílení krizových linek pomoci, stejně jako zajistit péči o ohrožené v jejich izolacích. Naše prostředky jsou již deponovány na účty partnerských organizací a jsou dostupně okamžitě bez zbytečné administrativy či jiných komplikací.“

Společnost innogy je v rámci sociální odpovědnosti a pomoci potřebných velmi aktivní již mnoho let a jen za posledních pět let poskytla finanční dary v řádu desítek milionů korun. Flexibilní reakce na současnou situaci je logickým krokem, který zajistí efektivní využití našich prostředků, které každoročně rozdělujeme mezi stovky žadatelů. Všechny kroky aktuální pomoci innogy konzultuje se svými dlouholetými profesionálními partnery v oblasti charity a prostředky průběžně směřuje tam, kde aktuálně chybí.

(tz)