Nová Virtuální klinika EUC dobře poslouží

MUDr. David Kostka

Největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, která pečuje o více než 1,3 milionu klientů – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, otevřela pro své klienty další možnost léčby na dálku, a to prostřednictvím Virtuální kliniky EUC. Tato klinika poskytuje plnohodnotnou zdravotní péči vzdáleným, tzv. distančním, způsobem.

„Kromě toho, že všichni čelíme ohrožení koronavirem, je ve společnosti velké množství obyvatel s chronickými nemocemi, onkologických pacientů, či lidí s jinými potížemi. A těm musíme zajistit dostupnou lékařskou péči i v době epidemie, kdy je provoz řady ordinací omezen. Využití kapacity Virtuální kliniky EUC a jejích 26 zdravotnických zařízení je podle nás efektivní a smysluplné řešení, kterým rozšiřujeme nabídku služeb pojištěncům,“ řekl generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.

Kozultace s odborníkem z domova

Pacient může konzultovat s lékařem svůj zdravotní problém diskrétně z pohodlí domova. Potřebuje k tomu pouze mobil nebo počítač a připojení k internetu. Lékaři ordinují ve Virtuální klinice na www.virtualniklinika.cz od pondělí do pátku od 8.00 – 18.00 hodin. Lékař odpoví obvykle do 60 minut (v rámci ordinačních hodin). Bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % potíží.
Po vyplnění dotazníku s anamnézou, podobně jak je tomu v ambulanci při každé návštěvě, vyhodnotí lékař Virtuální kliniky příznaky, spojí se s pacientem prostřednictvím chatu nebo videochatem a navrhne vhodný léčebný plán.
V případě zjištění, že zdravotní stav pacienta vyžaduje osobní návštěvu u lékaře, je pacient objednán k dalším vyšetřením již v jedné z ordinací v síti 26 klinik EUC ve 14 městech po celé České republice. V rámci Virtuální kliniky je samozřejmostí založení zdravotní dokumentace, vystavení e-receptu, žádanky nebo e-neschopenky.
Virtuální klinika je dostupná pro všechny klienty ZP MV ČR bez ohledu na to, jestli jsou registrováni u praktických lékařů skupiny EUC. Virtuální klinika v této fázi neposkytuje pediatrickou péči, předoperační vyšetření, pracovnělékařské služby ani nenahrazuje záchrannou lékařskou službu.

Příležitost vyzkoušet nové formy léčení

Tato forma vyšetření je po dobu trvání nouzového stavu hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění: „I když se jedná z hlediska úhrad prozatím o přechodné řešení, které souvisí s epidemiologickou situací, vnímáme to i jako příležitost vyzkoušet reakce klientů na vzdálenou formu poskytovaných zdravotních služeb. Již delší dobu nabízíme nonstop bezplatnou službu Lékař na telefonu, kde mohou klienti ZP MV ČR konzultovat svůj zdravotní stav a pokládat i otázky týkající se koronaviru. Služba má dobrý ohlas,“ dodal generální ředitel David Kostka.

Zlepšení dostupnosti péče pro klienty je jednou z důležitých výhod, které Virtuální klinika nabízí. Navíc pro některé skupiny pacientů, například s oslabenou imunitou nebo seniory, není často návštěva ambulance vhodným řešením, protože se vycházením z domu zbytečně vystavují riziku nákazy. Tyto skupiny pacientů je potřeba efektivně a cíleně nasměrovat do té správné a bezpečné péče.

Nová praxe pro lékaře

Kromě dostupnosti pro pacienty je mimořádnou výhodou i lepší dostupnost lékařů, kteří mohou poskytovat konzultace z domova, a to i v případě, kdy jsou sami v karanténě nebo byli nuceni upravit ordinační hodiny ve svých ambulancích. Týká se to ale i těch lékařů, kteří jsou již třeba v penzi, ale rádi by přispěli pomocnou rukou k řešení aktuální epidemiologické situace. Jedná se o praktické lékaře pro dospělé, ale i o psychology a psychiatry a další specialisty.

„Ze zahraničních zkušeností víme, že tento způsob zdravotní péče je již hodně daleko, proto jsme se rozhodli využít ověřenou technologii, a tu adaptovat na české prostředí. Díky Virtuální klinice EUC jsme schopni postarat se o pacienty, kteří volají na přetížené informační linky zřizované státem, zdravotnickými a jinými institucemi. Můžeme jim odlehčit a pomoci těm, kteří potřebují řešit i jiný zdravotní problém, který nesouvisí s koronavirem. Dokážeme pomoci pacientům s chronickým i akutním onemocněním,“ vysvětlil Ing. Václav Vachta, MBA, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, a doplnil: „Jsem rád, že se nám podařilo zahájit spolupráci se ZP MV ČR a můžeme tak společně pomoci v péči o všechny pacienty v aktuálním krizovém stavu souvisejícím s koronavirovou nákazou, kdy je bezpečnost na prvním místě.“

 

„Abychom dokázali poskytnout českým zájemcům kvalitní službu, spolupracujeme se švédskou společností Doctrin, která ve Skandinávii pomáhá pečovat o čtyři miliony pacientů a měsíčně realizuje přes 100 tisíc konzultací. Švédsko má v distanční medicíně, která je zde uznána za plnohodnotnou lékařskou péči, mnohaletou zkušenost a každoročně navyšuje počty vyšetření. Dalším lídrem v této oblasti je v Evropě Švýcarsko, kde se díky distanční zdravotní péči odbaví více než 7 % všech lékařských vyšetření,“ dodal Daniel Soukup, ředitel Virtuální kliniky EUC.

Virtuální klinika patří do zdravotnické skupiny EUC, která je největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče v České republice. Pracuje v ní 2 230 lékařů a specialistů, kteří ročně provedou 2,6 milionu vyšetření.

„Je zřejmé, že se pohled společnosti na telemedicínu v době „postkoronavirové“ změní. Chceme i touto cestou nasbírat relevantní data z klinické praxe, ale i osobní zkušenosti pacientů s distanční péčí. Na základě toho budeme schopni jako zdravotní pojišťovna lépe definovat kriteria hodnocení efektivity, hospodárnosti a účelnosti, a celkové kvality poskytování tohoto typu zdravotních služeb,“ uzavřel generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.

(tz)