Pandemie změnila spotřebitelské chování lidí

Pandemie covid-19 mění spotřebitelské chování a mohla by způsobit trvalé strukturální změny v prodeji spotřebního zboží a v maloobchodu vůbec. Podle průzkumu Accenture, který proběhl v dubnu, tedy v době, kdy v mnoha zemích fungovala karanténní opatření, spotřebitelé již začali měnit své nákupní priority. Trendy jsou zřejmé – lidé nakupují především zboží osobní spotřeby jako jsou potraviny, hygienické a čisticí prostředky, klesají prodeje módního zboží, kosmetiky nebo spotřební elektroniky.

Ještě důležitější je však zjištění, že mnoho změn ve spotřebitelském chování pravděpodobně přetrvá dlouho po pandemii. Krize navíc způsobuje, že lidé zvažují dopad svých nákupů na zdraví a životní prostředí. Například:

60 % respondentů tráví více času péčí o sebe a svou duševní pohodu, přičemž téměř 6 z 10 spotřebitelů (57%) uvedlo, že začali více cvičit doma;

64 % respondentů uvedlo, že omezují plýtvání potravinami, a pravděpodobně v tom budou pokračovat;

50 % respondentů uvedlo, že nakupují zdravěji a chtějí to dělat dále;

45 % spotřebitelů uvedlo, že volí udržitelnější zboží a budou v tom pokračovat.

„Rozsah změn zjištěných v našich šetřeních jasně naznačuje, že se jedná o dlouhodobý posun,“ řekl Oliver Wright, generální ředitel a vedoucí sekce spotřebního trhu společnosti Accenture. „I když tyto trendy sledujeme už nějakou dobu, překvapivé je měřítko a tempo – komprimace do několika týdnů změn, které by pravděpodobně trvaly roky. Očekává se, že nové spotřebitelské chování a trendy přežijí pandemii, jejich dopad přesáhne 18 měsíců, a pravděpodobně se budou projevovat po většinu tohoto desetiletí.“

Přijímání digitalizace

Není překvapivé, že více lidí nakupuje potraviny online. Jak průzkum ukázal, pětina z těch, kteří provedli poslední nákup potravin online, takto nakupovala poprvé. U starších respondentů to byl dokonce jeden ze tří. V současné době 32 % nákupů všech produktů a služeb probíhá online a očekává se, že se tento podíl v budoucnu zvýší na 37 %.

„Slaďění nákupních priorit s osobním životním stylem a pracovními návyky si žádá významné změny v oblasti retailu,“ komentuje aktuální situaci Martin Šrůma z Accenture v České republice. „Potraviny byly donedávna jednou z oblastí, kde se mnoho lidí zdráhalo nakupovat online, ale covid-19 to rychle změnil. Průzkumy ukazují, že okolnosti přiměly i konzervativní zákazníky překonat zábrany a využít služeb online nákupů a digitálních technologií. To je velký krok dopředu a je pravděpodobné, že se tento trend bude do budoucna nadále rozvíjet. Aby se firmy přizpůsobily, musí sladit svou nabídku s požadavky zákazníka a řídit se heslem: důvěra, relevantnost a pohodlí. “

Covid-19 také urychluje přijímání digitálních technologií v širším měřítku. Například počet zákazníků, kteří uvedli, že mají zájem o koupi nebo větší využití nových technologií, se dramaticky zvýšil. Více než polovina respondentů uvedla, že pravděpodobně zvýší využívání hlasových digitálních asistentů, online aplikací s doporučením, samoobslužných aplikací, inteligentních domácích a přenosných zařízení.

„Pandemie pravděpodobně v příštích 10 letech vytvoří období udržitelnější a zdravější spotřeby, kdy budou lidé více přemýšlet o vyvážení toho, co kupují a jak tráví svůj čas, s otázkami udržitelnosti,“ řekl Wright. „Zároveň je to výzva pro společnosti, aby zajistily, zda jsou dostatečně agilní a schopné vyhovět těmto požadavkům – s portfoliem produktů a služeb, které odpovídají měnícím se nákupním modelům. “

Více na www.accenture.com.