CzechTrade dává služby zdarma

1020 objednaných služeb v hodnotě téměř 17 milionů Kč realizovaných zdarma,19 online exportních seminářů během 2 měsíců pandemie, 1350 účastníků
E-MEET EXPORT 2020 – 851 online exportních konzultací-K restartu české ekonomiky přispívá i agentura CzechTrade, která začala své služby obratem poskytovat zdarma a online.

„Na nestandardní situaci kolem COVID-19 bylo nutné neodkladně zareagovat, abychom našim exportérům dokázali efektivně pomoci. Proto jsme plně přešli do on-line prostředí a téměř ihned zavedli bezplatné služby. V současné době evidujeme 1020 zakázek, z nichž je již více než polovina zrealizovaná. Na základě vyhodnocení posledních měsíců a stále rostoucí poptávky jsme se rozhodli prodloužit poskytování stoprocentně dotovaných služeb až do konce letošního roku,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Ačkoli v dubnu Česká republika zaznamenala pokles exportu o 40 %, ekonomika se opět začíná pomalu probouzet k životu. „Jelikož je naše ekonomika silně orientovaná na export, tak první logickou reakcí na krizi bylo stoprocentní zvýšení dotací na služby naší zahraniční sítě. Snažíme se co nejvíce přispět k restartu zahraničního obchodu,“ říká Radomil Doležal.

„Pandemická krize se v mnoha ohledech ukázala jako akcelerátor nových trendů, které přispěly zejména k digitalizaci obchodu a komunikace. V rámci E-MEET EXPORT 2020 jsme připravili základní informace ke všem zahraničním teritoriím. Účastníkům online konzultací jsou k dispozici na www.businessinfo.cz/emeet a pomohou jim s rychlou orientací v současné exportní situaci,“ říká Martina Tauberová, náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu.

„Měli bychom současné situace využít a snažit se snížit naši závislost na EU. Zatím se nám to moc nedaří. Exportérům by v tom měly pomoci státní instituce, i proto oceňujeme, že CzechTrade rozšiřuje bezplatné služby až do konce roku. Potřebujeme se více rozkročit, najít nová odbytiště pro své výrobky a úspěšně vyvážet třeba i do severní Ameriky, jihovýchodní Asie a na další trhy,“ komentuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Digitalizace a nové trendy

Předešlé krizové období s sebou přineslo mnoho výzev, které svět donutily udělat ještě větší krok do online světa a ani agentura CzechTrade nebyla výjimkou. „Uspořádání E-MEET EXPORT 2020 je pro nás unikátní záležitostí. Evidujeme 851 sjednaných individuálních konzultací s řediteli našich zahraničních kanceláří. Mezi „nejvytíženější“ teritoria patří jednoznačně evropské státy, USA a Jižní Amerika,“ vysvětluje Radomil Doležal.
Po mnoho let patří akce pořádané agenturou CzechTrade mezi nejefektivnější formy podpory exportu, které si čeští podnikatelé oblíbili jako účinný nástroj pro oslovení nových zahraničních trhů a upevňování pozic na těch stávajících. E-MEET EXPORT 2020 organizuje CzechTrade a koná se pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako určitá náhrada za poradu ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, která musela být za současné situace zrušena.

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 58 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz