Aby nám ve Vietnamu neujel vlak

Marcel Winter

Vietnam se otvírá světu a nabízí spolupráci. Díky Dohodě o volném obchodu EVFTA a smlouvě o ochraně investic se českým podnikatelům nabízí jedinečná příležitost uspět v tomto teritoriu. Využijeme ji, nebo si necháme ujet vlak? Odpovídá čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, Vizionář roku 2012 v ČR a nositel zlatých medailí z 16 mezinárodních veletrhů v Hanoji.

Co znamená Dohoda o volném obchodu pro členské státy EU a Vietnam?

Novou lepší hospodářskou spolupráci a zvýšení obchodů (export i import) díky vzájemnému snížení dovozních cel o 65–99 %.
Vietnam je velmi perspektivní rozvíjející se země s 97 milióny obyvatel, která navíc letos předsedá ekonomickému sdružení zemí Jihovýchodní Asie ASEAN s celkem 650 milióny obyvatel, a je tedy zejména pro nás vstupní branou do Asie.

O jaké komodity má Vietnam zájem a jakým způsobem je nejvhodnější české zboží nabízet?

O vše, co zatím Vietnam nevyrábí a pro budování či provoz své země potřebuje. Důležité jsou i požadavky veřejnosti. Informace o konkrétních komoditách by v rámci aktuálního kvalitního teritoriálního marketingu v celém Vietnamu měli zadarmo našim podnikatelům poskytnout státem placení pracovníci obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Hanoji a také z kanceláře státní proexportní agentury CzechTrade v Ho Či Minově Městě. Díky novému, státem ze 70 % dotovanému proexportnímu projektu Propeo, dokonce i pracovníci soukromé zprostředkovatelské společnosti Cekindo Business International. Ta sice má sídlo v Jakartě v Indonésii, ale otevřela si a má stejně jako CzechTrade nyní kancelář v Ho Či Minově Městě a v Praze. Ve Vietnamu jsou nyní pracovníci již tří naším státem dotovaných institucí. Měli by zadarmo našim podnikatelům poskytovat i veřejný státní plán investic a budování výrobních podniků ve Vietnamu, což lze úspěšně využít pro velmi výhodnou vzájemnou kooperaci.
Ze svých 23letých praktických marketingových zkušeností ve Vietnamu i ze současných kontaktů s mnoha vietnamskými přáteli mohu prozradit, že v tomto teritoriu platí rychlost, kvalita a cena. Rozhodují také mnohaleté osobní přátelské konexe, vybudovaná vzájemná důvěra, ale i včasnost a dostatek celostátních i regionálních informací.
Všem zájemcům o Vietnam doporučuji nejdříve vypracovat svoji nabídku nebo poptávku podle vietnamských obchodních zvyklostí i ve vietnamštině a zjistit, zda je vůbec ve Vietnamu o nabízené produkty zájem nebo zda je skutečně možnost dovozu vietnamského zboží do ČR.
Velmi důležitá a potřebná je i prezentace na velkých mezinárodních vietnamských veletrzích, zejména na Vietnam Expo a VIIF v Hanoji, protože je navštěvují čelní představitelé státu, včetně prezidenta i premiéra. Pouze na nich zjistíte nejen připomínky zájemců, ale zejména jaké prodejní ceny má ve Vietnamu vaše konkurence.

Otvírají se příležitosti nejen pro korporát, ale i pro střední a malé firmy?

Ano, zejména pro velmi výhodnou kooperaci, například v textilním odvětví nebo při výrobě obuvi, sportovních potřeb nebo zdravotních pomůcek. Ve Vietnamu se nyní dá lépe investovat díky dohodě o vzájemné ochraně investic EU a Vietnamu EVIPA, která také začíná platit 1. srpna 2020, například do turistického ruchu, případně do výstavby bungalovů, penzionů i hotelů.

Projeví se EVFTA rovněž na českém trhu?

Samozřejmě, díky sníženému nebo zrušenému dovoznímu clu budou v ČR levnější vietnamské potraviny, například rýže, káva, čaj, pepř, kokosová moučka, tropické ovoce, mořské ryby, ale také i textilní produkty, obuv nebo IT technika, včetně vietnamských smartphonů využívajících síť 5G.

Proč se Česko-vietnamská společnost
obrací na vládu s výzvou a co si od toho slibuje?

Protože 1. srpna vstupují v platnost dohody Evropské unie s Vietnamem o volném obchodu EVFTA i dohody o ochraně investic EVIPA, nechceme, aby České republice ve Vietnamu zbytečně ujel vlak. Již několikrát, loni a letos, jsme žádali premiéra i ministra průmyslu a obchodu, aby se Česká republika na realizaci dohody EVFTA včas připravila. Je třeba, aby naši podnikatelé dostali dostatečně předem a zadarmo kvalitní teritoriální marketingovou zprávu o konkrétních možnostech ve Vietnamu, doplněnou aktuálními vietnamskými veřejnými státními seznamy aktuálních a plánovaných investic i seznamy výstavby výrobních podniků a infrastruktury, ale vůbec nic se neděje. Nechceme, aby obchodníci z Evropské unie u nás nakupovali subdodávky nebo kompletní výrobky a ty pak se ziskem prodávali ve Vietnamu.
Česká republika letos slaví 70 let navázání diplomatických vztahů s Vietnamem. Ve VSR žije přes 200 000 lidí, kteří u nás v minulosti pracovali nebo studovali, z nich dokonce přes 1000 absolventů našich vysokých škol. Takovou výhodu žádný jiný stát nemá. Proto můžeme ve Vietnamu všechny obchodní konkurenty z EU porazit, a hlavně zajistit pro mnohé naše výrobce odbyt na vietnamském trhu. Chce to jen využít mnohaleté marketingové a obchodní zkušenosti i rady z praxe, ale také osobní konexe mnoha našich přátel v této překrásné zemi úsměvů.

otázky připravil Pavel Kačer