Když stát podnikatelům pomůže, jen na tom vydělá

Michal Chour

Praha, výkladní skříň našeho turistického průmyslu, je v ohrožení. Přežije současnou krizi a vyjde z ní ještě atraktivnější, nebo se úroveň jejích služeb vrátí do šedých let totality? Nejen o tom jsme hovořili s Michalem Chourem, předsedou spolku pro restart Prahy Centrum žije a generálním ředitelem hotelu Alcron.

Můžete říci, proč se váš hotel, a vy osobně, zapojil do iniciativy Centrum žije? Co si od toho slibujete?

Už dlouho jsme uvažovali nad tím, že se do podobné iniciativy pustíme. Chtěli jsme sdružit všechny důležité obory a přijít s návrhy a podněty na zlepšení celkové situace v centru Prahy. Dávno před koronakrizí jsme řešili nejrůznější problémy napříč obory, které se týkaly většiny z nás. Koronavirová krize pro nás tedy byla jakýmsi impulzem, abychom se založením spolku už déle neotáleli. Následky opatření proti šíření nemoci covid-19 tvrdě zasáhly podnikatele v centru Prahy, mezi které se také řadíme. Všem nám nyní hrozí bezprostřední existenční složitosti a je potřeba jednat. Zároveň pro nás toto uskupení představuje příležitost, jak společně přijít na řešení, které nám jednak pomůžou z aktuální krize způsobené pandemií, ale také které zlepší kvalitu středu Prahy. A to i s ohledem na problémy, které jsme řešili ještě před pandemií.

V čem si můžete poradit sami?

Rapidně jsme snížili celkový počet zaměstnanců, tím i náklady. Snížili jsme také počty pokojů, se kterými operujeme, tím jsme zmenšili náklady na energie kvůli omezenému provozu pokojů. Díky tomu jsme mohli snížit i počty zaměstnanců na směnách, jelikož místo čtyř recepčních, kteří odbavovali 100 hostů denně, máme nyní jen dva recepční, kteří odbavují kolem 30 hostů denně. Tato a další opatření týkající se změn v provozu hotelu nám pomohou se v rámci ziskovosti udržet alespoň někde kolem nuly, ale to se bavíme o hlavní sezóně.

Bez jaké pomoci se v této situaci neobejdete?

Pokud chce stát udržet náš sektor, je potřeba ho nyní v době krize podpořit. Když podnikatelé nebudou schopni udržet v chodu své hotely, restaurace, firmy nejrůznějšího zaměření, desetitisíce lidí přijdou o práci a postupem času se z mnoha objektů v Praze stanou opuštěná místa bez perspektivy a uplatnění. V případě, že v Praze nebude slušná nabídka hotelů a dalších služeb, nebudeme nadále konkurenceschopní dalším evropským městům. Chceme tudíž přijít s návrhy řešení, které nebudou zatěžovat státní rozpočet, a stát na nich v konečném důsledku ještě vydělá. Pomůžeme tak nejenom majitelům či provozovatelům, ale pomůžeme také lidem, kteří nepřijdou o práci a své jistoty, což v důsledku pomůže zlepšit kvalitu našeho hlavního města. A hlavně, v konečném součtu všeho pomůžeme ekonomice celé země.

Změní se tedy Praha jako nejvýznamnější turistická destinace, včetně hotelových služeb, nebo se postupně vrátí do starých kolejí?

Praha už kvůli koronakrizi svou proměnou prošla. Nyní je otázka, jak bude naše metropole vypadat v budoucnu. Bez pomoci státu bude velmi obtížné udržet všechny fungující podniky v chodu, a pokud tyto podniky zkrachují, vrátíme se zase o desítky let zpátky. Z výkladní skříně a chlouby České republiky se může rychle stát pusté místo plné prázdných kulis již jen připomínajících nedávný věhlas atraktivní destinace a vyhledávané lokality. Jsem přesvědčen, že tohle nebezpečí si zatím uvědomuje jen málokdo. Samozřejmě doufáme, že postupem času se nám podaří vrátit se do „starých“ kolejí, je to ale otázka mnoha faktorů a primárně otázka několika let.
Kdybyste byl na místě ministra pro místní rozvoj, co byste pro cestovní ruch udělal?

Myslím si, že z mé pozice nevidím jako relevantní či žádoucí stavět se na místo ministra pro místní rozvoj. Pro nás, myšleno hotelový segment, restaurace a obchody, je nejdůležitější, aby k nám do Prahy, ale nakonec i do dalších měst v České republice opět začali jezdit zahraniční turisté. Vítáme tedy jakoukoliv podporu zahraničního turizmu.

Každá ztráta a obtíž v sobě obsahuje i něco pozitivního, a to prožitou zkušenost. Bude tomu tak i v případě koronavirové krize?

Koronakrize pro nás byla jakýmsi impulzem, abychom založení spolku uspíšili, to určitě hodnotím pozitivně. Věřím, že naše iniciativa pomůže nejenom s aktuálními problémy, ale že v konečném důsledku bude prospěšná i v mnoha dalších ohledech, které jsou pro pražské podnikatele palčivé. Ačkoliv jsme v průběhu karantény řešili opravdu obtížné otázky týkající se provozu hotelu a zažívali jsme krušné chvíle, v rovině osobního života bychom určitě pozitiva našli.
Po dlouhé době jsem měl možnost trávit více času s rodinou a věnovat se věcem, na které v klasickém pracovním procesu nezbývá tolik času.

Jaký hotel Alcron byste chtěl vidět za rok, za dva, za pět let?

Každý hoteliér by nejradši svůj hotel viděl plný hostů, plný života. Hotel, který má vypnutá světla, kde nevidíte ani hosty, ani zaměstnance, to je něco, čeho se chceme vyvarovat. Chtěli bychom si udržet kvalitu servisu, aby se k nám klienti rádi vraceli a byli u nás spokojení. Takže pokud za rok, dva či za pět let budeme mít obsazenost v nějaké rozumné hranici a náš hotel bude plný života, budeme spokojení.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer