Řídit a posunovat dál

Lukáš Ontl

Na relativně konzervativní (nejen) český a slovenský trh ERP vstoupil letos na podzim zcela nový produkt – systém HELIOS Nephrite. Podle jeho tvůrců ze společnosti Asseco Solutions, a.s., je vnímám jako pomocník a vizionář, který rozumí technologiím, a dokáže tak přinést ty nejlepší podklady pro rozhodování. To je totiž stěžejní pro cílovou skupinu, kterou tvoří zejména výkonní a finanční ředitelé, personalisté či ředitelé IT. O tom, v čem je systém nový a co konkrétního od něj mohou zákazníci očekávat, jsme hovořili s Lukášem Ontlem, vedoucím oddělení inovací a rozvoje produktů Asseco Solutions.

Představili jste nový produkt, který je určen zejména velkým českým a slovenským firmám. Co to znamená pro vaše současné a věrné zákazníky? Budou moci navázat na služby, které jim poskytujete, anebo budovat zcela nový systém?

Přestože se jedná o zcela nový systém využívající nejmodernější technologie a slibující významný vývoj i v následných letech, je pro stávající zákazníky HELIOS Green připravena poměrně snadná cesta migrace ze současného řešení na Nephrite. Všechna navázaná řešení i unikátní nastavení jsme schopni v rámci toho procesu do nového produktu promítnout. Pro zákazníky se tak jedná o výjimečnou možnost, jak navázat na HELIOS Green novou, výkonnější a z pohledu budoucnosti perspektivnější platformou.

Nazvali jste nový systém Nephrite a má představovat špičku toho, co je dnes možné pořídit. V čem je tento drahokam tedy jedinečný?

Unikátní je tím, že respektuje 30 let zkušeností z našeho specifického Česko-slovenského prostředí a velkých firem. To, co jsme se za tato desetiletí naučili, jsme se rozhodli využít a napojit na zcela nové technologie a inovace. Zaměřili jsme se na tři základní oblasti, ve kterých jsme provedli znatelné změny. Jedná se zejména o moderní a inovativní design a ovládání, to připomíná nejpoužívanější kancelářské aplikace, a jde tak pro každého uživatele o známé a bezpečné prostředí. Fenoménem dnešní doby je zejména týmová spolupráce, na kterou klademe velký důraz – redukce zbytečné administrativy, týmová kooperace a předávání práce, kontrola a vzájemná pomoc. Poslední oblastí, která doznala velkých změn, je celý systém konzumace dat, jejich vizualizace, uspořádání a reporting. Skutečný význam
HELIOS Nephrite však bude postupně v následujících letech růst.

Jaké výhody přinese manažerskému řízení?

Co neřídím, to nemůžu posunout dále. To je axiom, který hýbe dnešním světem. Nové grafické rozhraní nabízí velkou spoustu nástrojů pro řízení společnosti – finanční plánování, plánování cashflow, využití BI technologií, ale třeba také moderní nástroj telemetrie, který umožňuje identifikovat a optimalizovat výkon celého systému tak, aby předcházel jeho přetížení.

Při konstrukci novinky jste se opírali o své třicetileté zkušenosti na trhu, a hlavně o názory uživatelů. Jaká jejich přání jste splnili a do systému implementovali?

Nově jsme se rozhodli k produktům přistupovat jinak. V podstatě vše, co děláme a implementujeme, máme potvrzeno v rámci rozhovorů a rešerší s našimi zákazníky. Někdy s námětem přijde zákazník, někdy my – vždy ale dbáme na to, aby byla inovace užitečná a někomu skutečně pomohla v jeho práci. Inovace pro inovace není náš styl.

V čem je Nephrite pro firmy jednodušší než HELIOS?

Nejprve bych uvedl na pravou míru, že i Nephrite je HELIOS. Původní HELIOS Green nahrazujeme HELIOS Nephrite. V podstatě každou oblast, kterou moderní ERP systémy řeší, jsme primárně zjednodušovali – ale to neznamená, že by se rozsah záběru nebo schopností snížil, spíše naopak. Naším cílem bylo vytvořit systém moderní a přátelský, který uspokojí ty nejnáročnější zákazníky a přitom nabídne prostor k revizi často nesmyslných a zdlouhavých interních procesů a postupů. Zmínil bych například nový koncept komunikačního centra, který bojuje s něčím, co bují téměř v každé firmě – nesmyslným nárůstem e-mailové komunikace.
Vnímám nezbytnost v posunu práce přes webový prohlížeč, proto v HELIOS Nephrite najdete možnost přístupu přes webový portál. Zaměstnanci tak mohou snadno pracovat kdykoliv a odkudkoliv, třeba z domova. HELIOS Nephrite je možné nabídnout i v cloudu, a tím odpadají starosti a náklady se správou IT infrastruktury. S tím souvisí i kvalitní zabezpečení systému.

Pamatovali jste na ochranu duševního vlastnictví například prostřednictvím ochranné známky?

Ano, pamatovali jsme na ochranné známky. Značka HELIOS Nephrite je zaregistrována na naši společnost.

A čemu jste se při zavádění inovací za ty tři desítky let naučili?

Naučili jsme se, že na každou novinku je potřeba pohlížet nejen očima/potřebami managementu klienta, ale i koncovými uživateli. A trpělivostí, neboť každá změna potřebuje čas na dozrání. Jak jsem již uvedl, ERP trh je velmi konzervativní. A pokud se má uživatel učit něco nového, někdy i měnit zažité návyky či metodiky, musí být toto úsilí vyvážené konkrétním přínosem.

ptala se Eva Brixi