Rodinné podnikání vás zbavuje pocitu smrtelnosti

Cyril Svozil

Ing. Cyril Svozil je výjimečný muž. Před třiceti lety poručil svému osudu a v Jeseníku na severu Moravy založil firmu Fenix s r.o. Brzy i on začal se svým týmem psát dějiny novodobého businessu České republiky. Měl smělé vize, plány, cíl, odvahu. A ušlechtilého koníčka. Chtěl dělat to, co bude ostatním užitečné. Rozhodl se dokázat, jak úžasný potenciál má elektrická energie a jaké možnosti člověku dává, když k jejímu využití přistupuje chytře.

Dnes je holding FENIX GROUP specialistou na sálavé vytápění. Vyrábí a prodává kompletní sortiment elektrického vytápění od topných rohoží, kabelů přes topné fólie až po sálavé panely, přímotopné konvektory, bytovou i průmyslovou regulaci. Podílí se na spoustě projektů, které nesou skvělé reference, ale hlavně pomáhají řešit to, co se zatím nikomu tak úplně nepodařilo. Třeba vytápět fotbalová hřiště nebo vinice. Jeho podnikání se proměnilo v rodinné a globální. Počet společností, jež zastřešuje značka FENIX, se rozrostl, podnikavost již dávno překročila hranice naší země. Letos se mělo oslavovat, narozeniny měly být velkou a radostnou rekapitulací práce, výsledků, úspěchů i potvrzených pravd. Nestalo se. Koronavirus přibrzdil chuť zavzpomínat na začátky i na historky z natáčení, zato však přiměl podělit se s ostatními o hodnocení toho, co se kolem nás děje:

Asi jste na začátku roku 2020 netušil, co všechno může udělat jeden jediný vir s celosvětovou ekonomikou, s přemýšlením lidí, jejich psychikou, cíli, sny…

Nedomnívám se, že hlavním problémem je virus, viry a bakterie tu vždy byly a čas od času udeřily silněji – viz španělská chřipka 1918 či epidemie v roce 1995. Problémem je změna společnosti – vznik mediální virtuální reality, narůstající změkčilost a neschopnost akceptovat vše kolem nás, že svět není bezpečným místem a žádné jistoty neexistují! Tuto situaci doplňuje i fakt, že politickými představiteli jsou dnes většinově lidé bez jakýchkoliv zkušeností z praktického života.
Holding FENIX GROUP měl letos oslavit své třicetiletí na trhu. Těšily se na to vaše firmy i vaši obchodní partneři. Oslavovat je co – vynikající podnikatelské výsledky, zájem o vaše výrobky, průkopnické názory, jimiž se snažíte proměnit pohled na možnosti elektrické energie. Budete slavit, anebo vyčkáte na příznivější společenskou situaci?

Oslavy jsme o rok odložili, nicméně když vidím zarputilost, se kterou se političtí představitelé napříč světem chopili příležitosti upevnit svoji moc a posunout svět k diktatuře, mám obavy, že i příští rok je nejistý.

Co všechno se ve vašem businessu změnilo od března?

Situace, která nastala, je typicky Talebovou černou labutí a jakékoliv predikce neplatí. Jsem překvapen množstvím „expertních“, stále a opakovaně se mýlících prognóz. Vstoupili jsme do nového světa a budeme si na něj muset zvyknout.

Odrazila se pandemie i na stylu manažerského řízení?

Vždy jsem za nejdůležitější schopnosti manažera považoval flexibilitu a otevřenou mysl.
Na tom se nic nezměnilo.

Jste významným exportérem, nebo ještě lépe světovým hráčem v energetice. Ovlivnila současná koronavirová krize vaše ekonomické výsledky, zakázky, odbyt či inovace?

Samozřejmě se dotkla všech segmentů, skutečné dopady však stále neumíme vyhodnotit.

Mnohé firmy však složitost doby od investic a dalšího rozvoje neodradila. Jak je to ve vašem případě? Založili jste další dceřinku, postoupili v akvizicích?

I když považujeme teorii proinvestování se z krize na dluh vnuků našich vnuků za choromyslnou, náš ekonomický propad zatím nebyl tak významný, abychom museli cokoliv měnit. A veškeré plánované investice jsme již prakticky dokončili s výjimkou akvizice srbské firmy ELMARK, která proběhne k 1. lednu 2021, a výstavby nového výrobního závodu na Slovensku (ukončení předpokládáme rovněž v roce 2021). Navíc veškeré investice provádíme výhradně z našich úspor.

Které vaše společnosti si polepšily a které pohoršily?

Výrazný růst zaznamenáváme pouze u naší nové polské filiálky Fenix Polska, naopak špatné výsledky mají naše dvě britské firmy.

Myslíte, že inovativní využívání elektrické energie na vytápění budov může přispět ke zdravějšímu prostředí v interiérech? Jak?

Jsme o tom přesvědčeni, v roce 2015 jsme realizovali první pilotní projekt kancelářského centra Fenix ve standardu nízkoenergetické budovy vybavené řízenou ventilací s rekuperací, stíněním, zadržováním dešťové vody, FVE s bateriovým úložištěm a sálavým elektrickým vytápěním. Budova byla testována jako aktivní prvek budoucích smart grids. Součástí bylo i přísné hodnocení vnitřního klimatu. Budova byla pod dvouletým dohledem pracovní skupiny složené se zástupců ČVUT, MPO, MŽP, ERU, ČEZ a výsledky byly velmi přesvědčivé – viz www.fenixgroup.cz. Nyní, opět ve spolupráci s ČVUT, realizujeme obdobný projekt pro nízkoenergetický rodinný dům.

FENIX GROUP je rodinnou společností. Jak se vám podniká s vlastními potomky? Co na jejich práci oceňujete a čeho si vážíte?

Rodinné podnikání vás zbavuje pocitu smrtel­nosti – vše, co jste vybudoval, nekončí spolu s vámi, ale pokračuje dál v dalších generacích. Na rozdíl od korporací s najatými manažery navíc do podnikání vnáší prvek dlouhodobosti.

Míváte vášnivé diskuze nad vizí, projekty či novými řešeními?

Zatím se na základních cílech plně shodujeme.

Na co jste za oněch 30 let podnikání přišel? Co jste se naučil? A jak to ovlivnilo vaše nahlížení na svět?

V současném, stále vypjatějším střetu reálného světa s různými progresivisty, aktivisty a neomarxisty jsem objevil kouzlo skutečného konzervatizmu – v této oblasti již vše bylo řečeno. Není třeba vymýšlet korporátní filozofie a morální kodexy, když existuje Desatero. Je ztrátou času uvažovat o „nepodmíněném příjmu“ a odvádění lidí od práce, když celé generace našich předků věděly, že bez práce nejsou koláče. Člověk, ačkoliv je ve své pýše přesvědčen, že svět a přírodu ovládá a může ji měnit, například klima či její zákony, je pouhým mravencem a její součástí. Právě od přírody by se měl učit vidět, co zákonitě přichází po slabosti a degeneraci, i to, jak se příroda vypořádává s různými úchylkami. Tento pohled by jistě vedl k okamžitému zániku celé řady atraktivních studijních programů i funkcí hrazených z veřejných zdrojů.

Jesenicko je kraj, který mnoho lidí vnímá spíš jako region k rekreaci, jako lázeňské centrum, jako místo, které má ještě mnohé před sebou. Jak ho posuzujete vy? Je šance, aby se tu více dařilo podnikání v určitých oborech, je to o větší motivaci mladých, o chuti, infrastruktuře, odvaze?

S radostí sleduji, že se poměrně hodně mladých lidí, kteří se zde narodili, vrací po studiu a nabytí cenných životních zkušeností zpět. Dnes existuje celá řada činností a oborů, kde územní odlehlost nemusí být nutně hendikepem. Hodně těchto lidí je navíc schopno vzít odpovědnost do svých rukou a nečekat na nějakou pomoc či podporu – a to je jistě velký příslib pro budoucnost!
Jsem přesvědčen, že dochází k velkým změnám, mocenské nástroje použité při současné epidemii budou při každé další příležitosti replikovány, sílící migrace ze zemí s jinou kulturou přinese vysokou kriminalitu. Dopady obou faktorů ovlivní kvalitu života zejména ve velkých městech a aglomeracích, a stále více lidí tak bude zvažovat bezpečnější regiony s menším dosahem mocenských restrikcí.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi