Pandemie mění trh benefitů: Po čem teď Češi nejvíce touží?

 

PIxabay.com

Rok s koronavirem změnil pracovní trh na řadě frontách. Mimo jiné ovlivnil i poptávku zaměstnanců po nových benefitech. Minimálně třetina lidí přešla alespoň částečně na home office, v důsledku toho by nejvíce ocenili příspěvek na nový mobilní telefon nebo pracovní notebook (66 %), benefit, který by jim pomáhal lépe zvládat práci (64 %), a příspěvek na internet (55 %). Vyplývá to z aktuálního průzkumu myTimi, který analyzoval postoj zaměstnanců k firemním benefitům a prácovní vytížení.

Změny na poli benefitů plánuje i řada personálních oddělení. Firmy jsou změnám otevřené, 37 % z nich už mění strategii na ohodnocování svých lidí, potvrzuje anketa mezi téměř 50 personalisty tuzemských firem, kterou provedla společnost myTimi.
Možnost práce z domova byla donedávna brána jako skvělý benefit, kromě výhod ale přináší také strasti.  Podle průzkumu myTimi polovina lidí na home office nezvládá oddělit pracovní povinnosti od těch osobních. Minimálně párkrát do týdne přitom nově pracuje z domova třetina zaměstnanců. Pandemie tak vrhla nové světlo na time management lidí.

Příspěvek na elektroniku, internet i virtuálního asistenta

S tím souvisí i nové preference na poli benefitů. Řada firem si toho je vědoma, v současné době proto více než třetina společností (37 %) zavádí změny ve firemních výhodách. O změně zatím neuvažuje pětina firem (22 %). Mezi nové benefity, které personalisté zvažují, patří online vzdělávání, náhrada stravenek, příspěvky na donáškové stravovací služby (například damejidlo.cz) nebo příspěvek na virtuálního asistenta. Poslední zmíněná možnost je na poli firemních benefitů novinkou, mohla by však významně snížit mimopracovní zátěž zaměstnanců. „Virtuální asistent může za zaměstnance vyřizovat například komunikaci s úřady a další úkoly, díky nimž by zaměstnancům zbylo více času na pracovní i osobní život. Jedná se o zajímavé řešení, které může významně přispět k regulaci zátěže zaměstnance,“ vysvětluje Jan Skovajsa, spoluzakladatel myTimi. I mezi zaměstnanci je zájem o nějaký typ benefitu, který by jím pomohl lépe časově zvládat jejich povinnosti (64 %).

Stravenkový paušál zvažují firmy, pro jsou ale i samotní zaměstnanci. Pro zachování stravenek v aktuální podobě je pouze pětina z nich (21 %), tři pětiny lidí (59 %) by preferovaly přímý finanční příspěvek na jídlo, který by jim zaměstnavatel posílal na účet.

Náhrada za “prošlé” benefity

Příspěvky na sport, kulturu, vzdělávací kurzy nebo vouchery na týmové obědy atd., to je jen část benefitů, které letos zaměstnanci nemohli kvůli pandemii a souvisejícím nařízením využívat. Krize ovlivnila nejvíce firemní akce, vzdělávání a sport. Nyní řada zaměstnanců očekává, že jim tyto nevyužité výhody zaměstnavatelé nahradí – ať už finančně formou například vánočního bonusu, nebo prostřednictvím navýšení jiných benefitů. Šestina (17 %) z nich předpokládá, že jim zaměstnavatel poskytne náhradu. Jedná se především o pracovníky z méně postižených sektorů. Z ankety myTimi mezi personalisty tuzemských společností vyplývá, že část firem s určitou formou kompenzace skutečně počítá, 37 % personalistů o tomto problémů ví a část z nich (15 %) ho už také aktivně řeší.

O výzkumu myTimi mezi zaměstnanci:

Kvantitativní reprezentativní výzkum provedený společností IPSOS byl zaměřený na popis postojů zaměstnanců k práci, pracovnímu vytížení a preference ohledně benefitů. Proběhl prostřednictvím online dotazování 550 respondentů se zaměstnáním ve věku 18-60 let. Sběr dat probíhal na začátku prosince 2020. Projekt vznikl za podpory Pražského voucheru Magistrátu hl. m. Prahy.

O anketě myTimi mezi personalisty:

Kvalitativní anketu mezi téměř 50 personalisty českých firem provedla společnost myTimi na začátku prosince. Personalistů se ptala na změny preferencí a přístupu k benefitům, na pracovní vytížení zaměstnanců během koronaviru a další související změny. Aby bylo docíleno co nejreprezentativnjšího vzorku, byla anketa předložena personalistům z různě velikých podniků a oborů.

 

(tz)