fin4Business jako nová značka úspěchu na úvěrovém trhu

Ať jsou zprávy o vývoji ekonomiky ovlivněné koronavirem jakékoli, odvážné části podnikatelské veřejnosti, například investorům, se v České republice daří. Firmy dál přicházejí se spoustou nápadů, které hodlají proměnit v životaschopné projekty. Dalo by se říci, že naopak krizová doba s sebou nese myšlenky převratné, inovátorské, které je dobré finančně podpořit, aby výsledek začal co nejdříve a nejkvalitněji sloužit lidem. Finance mohou být z různých zdrojů, snad nejrozšířenějším nástrojem je dobrý úvěr. Ne vždy však má firma potřebné know-how na jeho získání. V takovém případě je vhodné obrátit se na zkušeného poradce, který žadatele dokáže provést všemi úskalími až do zdárného konce. Osobnost Ing. Pavla Ráliše, MBA, není třeba ve světě financí představovat. Celý svůj profesní život zasvětil právě tomuto oboru. V současné době působí společně s kolegyní Monikou Fremuntovou jako reprezentant nové, vlastní značky fin4Business:

Nebylo vaše rozhodnutí vyměnit jistoty zaměstnance, nadstandardně placeného vrcholového manažera, za podnikatelský adrenalin, zbytečně riskantní? Skok z okna v době, která s sebou nese mnoho nejistot?

Nemyslím si to. Představy o životě se mění, člověk posouvá mantinely možností, přizpůsobuje se okolnostem, chce zkusit něco nového, hledá, jak se ještě lépe seberealizovat. A když to zkonkretizuji, v mém případě šlo o to, že jsem nemohl ze své někdejší manažerské pozice a na základě pravidel, jež bylo nutno ze zákona respektovat, poskytnout firmě, klientovi, vyšší úvěr, než potřeboval. A to jsem chtěl změnit.

Tím, že jste se osamostatnil?

Ano, je to jedna z cest, na které mohu zúročit dosavadní zkušenosti, stavět na nich, a jejich prostřednictvím pomoci plnit sny a podnikatelské představy klientů. Zní to možná alibisticky, ale je to tak. S kolegyní jsme jako konzultanti navázali komunikaci s řadou bankovních i nebankovních institucí a jednou fintech platformou a společně s jejich odborníky připravujeme úvěrování velmi zajímavých projektů.

Kdy přesně jste tedy začali?

V závěru měsíce října loňského roku.

Nač přesně se specializujete?

Soustřeďujeme se pouze na služby podnikatelům. Jde o developerské, investiční a provozní financování. To znamená, že klientům pomáháme s přípravou podkladů potřebných pro takové financování a ve spolupráci s finančním ústavem se postaráme o optimální průběh schvalovacího procesu úvěru. Klientovi jsme tak nápomocní, aby výsledek celého procesu byl ve finále pozitivní. Obnáší to řadu jednání, hledání variant, a zdaleka to není jen o číslech, potřebujete k tomu i dávku kreativity, odvahu pro nalézání synergií. Ale to jsou ty zkušenosti, znalost procesů, prostředí, v jakém se pohybujeme.

Máte za sebou tedy zhruba půlrok práce. Jaké přinesla výsledky?

K 28. únoru jsme zprostředkovali našim klientům úvěry v objemu přes 650 miliónů korun. Zároveň se zpracovávají úvěry za dalších více než 780 miliónů s tím, že k půlročnímu výročí zahájení podnikání bychom měli pokořit naši první miliardu zprostředkovaných obchodů.

To jsou ambiciózní cíle…

Bez nich bychom sami sebe považovali za váhavé snílky. A to není náš styl. Ve své kariéře jsem byl zvyklý patřičných výsledků dosahovat vždy. Jinak než tak, že si člověk věří, toho však nedocílíte. Musíte vědět, co chcete, proč a za jakých podmínek. A musíte hledat způsob vedoucí k vyřešení případu. Jako v detektivce. A musíte vidět smysl toho všeho – spokojeného klienta, jeho vítězství, k němuž ten úvěr napomohl.

Říká se, že klientů není nikdy dost…

Ano, to souhlasím. Většina používá naše služby na doporučení jiného spokojeného zájemce. Když se takové osobnosti přesvědčí, že jsme odvedli precizní práci, rádi předají reference dál nebo se po čase vrátí. Samozřejmě jsme připraveni jednat s dalšími firmami, které mají připraven životaschopný podnikatelský záměr a uvažují o jeho úvěrování.

Kde a jak se o vás mohou dovědět více?

Jak jsem již uvedl, fungujeme pod obchodní značkou fin4Business, máme připravené logo, brzy spustíme webové stránky a promýšlíme medializaci. Nejrychlejším kontaktem zůstává stále mobil a e-mailová adresa. V Praze 4 jsme zařídili kancelář, kde se však s ohledem na opatření proti koronaviru s klienty příliš nepotkáváme. Věříme však, že fungovat bude s plným servisem co nejdříve.

připravila Eva Brixi

Kontakty:
pavel.ralis@email.cz,
+420 724 169 005
monika_fremuntova@centrum.cz
+420 606 763 102