Udržitelnost pro nás znamená komplexní přístup k businessu

Dobrého souseda si člověk vždycky váží. A je-li to soused, který má na řadu věcí stejný názor, provokuje to v tom nejlepším slova smyslu ke kamarádství, spolupráci, pěkným vztahům. Přesně v této pozici se snaží být obchodní síť PENNY vůči občanům, zákazníkům, dodavatelům i výrobcům. V posledních letech to také výrazným způsobem komunikuje směrem k široké veřejnosti. Udržitelný přístup k životu, podnikání, okolí jsou principy, které ctí a které patří nejen k image této obchodní značky. A často tyto strategické prvky působení na českém trhu prezentuje
Ing. Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality Penny Market s.r.o.:

Otázky udržitelnosti a společenské odpovědnosti jsou součástí DNA vašeho působení na českém trhu již hodně let. V jaké souvislosti jste nabrali právě tento směr?

Jsme největší řetězec s téměř čtyřmi sty prodejnami v republice. Každý den u nás nakoupí v průměru okolo půl miliónu zákazníků. To vnímáme jako velký závazek a zároveň jako příležitost ovlivňovat chování spotřebitelů a rozvíjet udržitelné aktivity ve společnosti. Všude tam, kde působíme, chceme být nejen pro naše zákazníky, ale i pro širokou veřejnost dobrým sousedem. To znamená, že se chováme odpovědně nejen vůči svým zákazníkům, ale i zaměstnancům, dodavatelům a okolí, ve kterém žijeme. Udržitelnost pro nás znamená komplexní přístup k businessu a promítnutí této filozofie do všech oblastí našeho působení.

Co vám tato filozofie doposud ukázala? Přijali ji za své i vaši zákazníci?

Otázky udržitelnosti a životního prostředí dlouhodobě nabývají na významu. I když jsme si v naší kotlině mohli dlouho připadat, že všechny světové problémy nám jsou vzdálené, čím dál zřetelněji se ukazuje, že například potřeba udržení vody v krajině, otázky energetiky, odpadů či udržitelného hospodaření jsou pro nás více než aktuální. Ukazuje se proto, že cesta, kterou jdeme, je správná. Již nyní podnikáme řadu aktivit v mnoha oblastech, ať již jde o nakládání s energiemi, podporu lokálních producentů, „zelené“ produkty, plýtvání potravinami, nebo péči o dobré životní podmínky zvířat. Naši zákazníci tyto aktivity vnímají velmi pozitivně a podporují nás.

Jste špičkou ve spolupráci s potravinovými bankami u nás. Co všechno to obnáší, které aktivity s tím souvisejí? A které jsou v popředí právě dnes, v době sílící covi­dové pandemie?

S potravinovými bankami spolupracujeme dlouhodobě a budeme v tom i nadále pokračovat. Trvanlivé potraviny, které jsou i po uplynutí minimální doby trvanlivosti stále vhodné ke konzumaci, shromažďujeme průběžně ve všech našich prodejnách, a každý týden je dodáváme potravinovým bankám.
Jako velkou podporu ze strany PENNY vnímají potravinové banky centrální sklad v Modleticích u Prahy, který jim zdarma poskytujeme. Tato podpora v hodnotě 11 miliónů korun ročně ji řadí k evropské špičce mezi potravinovými bankami.
Pandemie covidu-19 se bohužel odrazila také ve fungování potravinových bank. V průběhu loňského roku významně vzrostl počet těch, kteří potřebují potravinovou pomoc. Bavíme se o nárůstu v řádu desítek tisíc lidí, kteří se v důsledku situace dostali do existenčních problémů. Proto jsme v průběhu loňského roku darovali potravinovým bankám dvakrát mimořádnou pomoc v celkové hodnotě 6,5 miliónu korun. Tyto dary znamenaly 100 tun potravin pro potřebné.

Řadu aktivit jste vyvinuli proti plýtvání potravinami. Mohl byste připomenout ty stěžejní?

PENNY se chová jako dobrý hospodář a sami se snažíme efektivním plánováním a na základě zkušeností minimalizovat množství neprodaných potravin. Z tohoto důvodu je množství potravin, které dodáváme do potravinových bank, výrazně nižší než ze strany konkurence. Také proto jsme rozvinuli veškeré aktivity, které jsem zmínil v předchozí odpovědi, abychom potravinové banky ještě více podpořili.
V rámci boje proti plýtvání se snažíme dělat osvětu u zákazníků i široké veřejnosti. Máme projekt www.konecplytvani.cz, kde společně s naším ambasadorem, kuchařem Martinem Škodou, dáváme tipy na to, jak zužitkovat všechny zbytky v kuchyni, a ještě si pochutnat.

Český spotřebitel v posledních letech více než dříve vyžaduje zboží od domácích výrobců. Jak na to reagujete?

To můžeme potvrdit a je to podle nás jednoznačně dobrá zpráva. Kromě podpory místního hospodářství tím také pomáháme snižovat přepravu produktů na dlouhé vzdálenosti, a tím pádem snižovat uhlíkovou stopu.
Podpora českých a regionálních dodavatelů je dlouhodobou strategií PENNY. Převážná většina potravin u nás je českého původu. Maso, které si u nás zakoupíte pod privátní značkou Dobré maso, pochází výhradně od českých chovatelů, také pečivo je u nás prakticky výhradně od domácích výrobců. Spolupracujeme s více než 50 lokálními pekaři, ovoce a zelenina je v sezóně od místních farmářů. Komunikujeme také s celou řadou dodavatelů pouze na regionální úrovni. Dáváme tak šanci i menším producentům, kteří svojí produkcí nejsou schopni obsáhnout celou naši síť. Nabídneme je tak pouze v určitém regionu, kde je navíc zákazníci znají a mají jejich dobroty rádi.

Velmi aktivně se účastníte soutěže Česká chuťovka, získali jste již hodně ocenění. Proč vás zaujalo právě toto klání?

Soutěže Česká chuťovka se účastníme již několikátým rokem. Důvodem je především to, abychom si ověřili a ukázali svým zákazníkům, že výrobky pod našimi privátními značkami připravované ve spolupráci s českými dodavateli jsou vysoce kvalitní a chutné. Celá řada ocenění nás v tom pravidelně utvrzuje a věříme, že jsou dobrým vodítkem i pro spotřebitele.

Všimla jsem si, že do sortimentu zařazujete některé produkty právě od účastníků Chuťovky, třeba Vlčnovské vdolečky. Osvědčilo se vám to?

Ocenění produktů, která jsou výsledkem kritického hodnocení odborné poroty, nás přesvědčují o jejich kvalitě. Proto soutěž velmi dobře sledujeme a následně vybrané produkty do nabídky zařazujeme.

Zmínil jste, že PENNY chce být občanům také dobrým sousedem. Daří se to?

Uvedl jsem, že máme síť téměř 400 prodejen, kterou neustále rozšiřujeme. Na rozdíl od konkurence se nesoustředíme jen na velká města. Právě naopak! Kupujícím hodláme
být co nejblíže, proto máme naše prodejny i v menších městech a městysech. Často jsou to městečka, kde se takřka všichni mezi sebou znají. Právě to nás k tomu, abychom byli dobrým sousedem, velmi motivuje. Dobrý soused je ten, ke kterému si rádi zajdete popovídat, nebo pro sůl, když vám doma dojde. Dobrý soused se ale také aktivně stará o své okolí. Proto jsme již několikátým rokem partneři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos jsme se nově zapojili také do projektu Sázíme budoucnost, kdy v místech kde stojí, nebo vzniknou naše prodejny, podpoříme výsadbu nových stromů.

Jaká je vaše strategie v omezování spotřeby plastů? Souvisí s tím i vize na proměnu obalů potravin? Čeho byste rádi v tomto smyslu dosáhli?

Obal výrobku má několik funkcí. U potravin, zejména těch čerstvých, musí chránit produkt při transportu a manipulaci před znehodnocením. Dále slouží mimo jiné i jako ochrana před mikroby. Tento význam podtrhuje také současná situace, kdy je na hygienu kladen výrazně vyšší důraz, než tomu bylo v minulosti. Tím chci tedy říct, že obal má jednoznačně svůj smysl a opodstatnění. A z našeho pohledu je udržitelnost především zajištění bezpečnosti pro zákazníka. To samozřejmě neznamená, že nás obal nezajímá. Právě naopak. Dlouhodobě se snažíme bojovat proti nadbytečnému používání plastů. Obaly našich výrobků se společně s našimi dodavateli zabýváme a hledáme způsob, jak omezit jejich množství nebo zlepšit jejich následnou recyklaci. Cílem je u všech výrobků našich privátních značek dosáhnout ekologicky šetrnějších obalů.

Když to vše sečteme a podtrhneme: čeká vás na poli udržitelnosti letos hodně práce? Podle čeho jste volili priority? A jaký k tomuto tématu máte osobní vztah?

Jako každý rok, tak i letos máme na poli udržitelnosti připravenou celou řadu nových projektů. Zrovna v těchto dnech například rozšiřujeme nabídku bioproduktů. Pod naší privátní značkou my Bio přinášíme zákazníkům nově ovoce a zeleninu, které splňují nejpřísnější parametry pro pěstování biopotravin, tedy bez použité chemie a tradiční cestou.
Pokračovat budeme samozřejmě i se všemi stávajícími projekty. Výhodou v PENNY je, že nás toto téma všechny baví, proto se různá oddělení napříč firmou zapojují se svými nápady. I to je důvod, proč mě samotného tato práce nesmírně zajímá. Také mě velmi těší, když jsou za námi vidět konkrétní výsledky, které mají reálný dopad na život a spokojenost našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, přírody, nebo i zvířat.

Která část programu je vám nejbližší? Nekupujete do domácnosti nadbytek potravin, které by pak končily v popelnici? Sníte vše, co máte na talíři? Třídíte odpad? Přemýšlíte, jak jednoduchým způsobem krotit lidskou rozmařilost a učit lidi být dobrými hospodáři?

Se všemi věcmi, o kterých jsme se bavili, aktivně pracujeme. Jsme diskont a množství potravin, které nevyužijeme, je opravdu minimální. Odpad, ať už jde o biologický, nebo z obalového materiálu, třídíme a maximálně se jej snažíme využít. Co se týče našich zákazníků, ty se snažíme motivovat i vzdělávat a usnadňovat jim jejich snahu chovat se odpovědně a šetrně. Ve všech oblastech, ve kterých se aktivně zapojujeme, se nám daří. A já, samozřejmě, se snažím chovat ekologicky, rozumně, tak jako celá naše firma. Jinak bych těžko mohl naši filozofii obhájit před ostatními i sám před sebou.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi