Úspěch je stav mysli

Antonín Baudyš

Jméno Antonín Baudyš patří do veřejného prostoru nejméně tři desítky let. Mnozí si vzpomenou na poctivého lidovce, vysokoškolského pedagoga, místopředsedu vlády a ministra obrany. A překvapivě také na známého astrologa. „Čtení ve hvězdách“ přešlo i z otce na syna. S Antonínem Baudyšem mladším jsme si povídali nejen o tom, co je
nad námi, ale především o tom, co se skrývá uvnitř nás a jak tento potenciál odkrýt a využít.

Má ještě dnes čtení ve hvězdách smysl? Nežijeme přece v dobách, kdy horoskopy předurčovaly nejen osud jednotlivců, ale celých národů a civilizací, ale v éře rozumu a digitálních technologií.

Ve sluneční soustavě se za posledních několik tisíc let nic nezměnilo, a proto není důvod se domnívat, že by astrologie přestala fungovat. Naopak se naše poznání sluneční soustavy rozšířilo na vzdálená tělesa, od Uranu až po vzdálenou Sednu. Rozšířilo se i vnímání nás lidí, úroveň vědomí vzrostla, a tím způsobem jsme se stali pro chápání astrologie ještě citlivější. Digitální technologie nám usnadňují život, zároveň člověka vzdalují autentickému poznání světa. Pátrání po smyslu života se neztratilo, touha po navázání spojení s vlastní duší a vlastním osudem zůstává stejně akutním tématem jako kdykoliv v minulosti.

Co vás přivedlo k touze stát se astrologem? Nebo se s tímto nadáním člověk už rodí?

V nějakých patnácti letech jsem si přál mít jako práci povídání si s lidmi o životě. Chtěl jsem se stát knězem a skutečně jsem se pět let věnoval studiu teologie a filozofie v prostředí jezuitského řádu. Viděl jsem však, že církev jsou poněkud loňské sněhy, odpovědi na většinu otázek jsou tam napsané dopředu, navíc jsem stál mimo proud života, ve kterém jinak pluli běžní lidé. Musel jsem změnit parník, naštěstí se můj tatínek astrologií zabýval, a to na velice odborné úrovni.

Kdo je vaším typickým klientem a co si od horoskopu slibuje? Vracejí se lidé pro odpovědi k vám znovu, do jaké míry bývají spokojeni s vaší službou?

Tu otázku dostávám často, ale ona nemá odpověď. Mužů i žen je plus minus stejně, na svůj horoskop se ptají lidé chudí i bohatí, většinou jsou to ale lidé, kteří pracují a přemýšlejí. Klienti se vracejí, protože se jim rodí děti, nebo se dostávají do nových životních situací. Obvykle však stačí si horoskop nechat za život vypracovat jen jednou.

Přicházejí k vám i podnikatelé nebo manažeři firem? Dokážete jim odpovědět na nejčastěji kladené otázky?

Ano, jakkoliv jde často o muže a ženy, kteří by svoji roli ve firmě tak vzletně nenazvali. Majitelé obchodů, stavební firmy, lidé ze souvisejících pomáhajících profesí. Obvykle je zajímá, jak si stojí a co je čeká. Což upřímně řečeno nevím, ale horoskop poskytne řadu indicií, které dovolí udělat popis situace. A s ním se klienti obvykle mohou ztotožnit, protože jim popíšu jejich vlastní zkušenost. Astrologie je empirický obor.

Vím, že jste učil astrologii v jihlavské společnosti Robert Bosch. Jak taková spolupráce vznikla a čím vás obohatila?

Robert Bosch Diesel vlastní v Pácově u Jihlavy svůj nejmodernější provoz v Evropě, po dva roky jsem tam přednášel každých čtrnáct dní základy astrologie pro zaměstnance a střední management, měli to jako bonusový program od zaměstnavatele. Bylo pro mne zajímavé nahlédnout do způsobu fungování továrny, mluvit se všemi vrstvami zaměstnanců, jsem za tu zkušenost vděčný, lidsky to bylo mimořádně silné.

Na čem jsou postaveny vaše semináře Psychologie úspěchu? Dá se skutečně úspěch naučit?

Úspěch není jediná určitá věc, ale celý soubor šťastných okolností, které si člověk může ve svém životě postupně vystavět. Úspěch je stav mysli, ochota k malým změnám, vnitřní stabilita a vědomé směřování k výsledku. Seminář čítá několik hodin, je postaven na sadě otázek. Účastníci jejich zodpovězením přicházejí na to, že to s tím úspěchem vlastně není tak složité, že pro každého z nich sice znamená něco jiného, ale každý, kdo v kurzu je, vidí, že jej může dosáhnout, aniž by se musel stavět na hlavu. Dávám tento kurz vzácně, jednou do roka, když si jej někdo objedná.

Dokážou horoskopy podpořit osobní růst, jak napovídá jeden z vašich programů?

Pokud do nich takový program zakomponujete, tak ano. Program osobního růstu, horoskopy na každý den jsem dělal před několika lety, odběratelé je milovali, ale měl jsem to nastavené mimo realistický rámec, co se týče mých časových možností a získávané protihodnoty, přišel jsem o kolegu, musel jsem program ukončit.

Obnovení lásky k svému životu potřebuje mnoho lidí. Co jim na svých seminářích radíte vy?

Je to seminář, ve kterém se lidé dívají, co se v jejich životě děje doopravdy. Pohled na sedm dní v týdnu, co se v nich doopravdy odehrává, a související poznání, zda se může uskutečnit to, na co lidé čekají a v co doufají. Případně co mohou ve svém týdenním plánu změnit, aby k té požadované změně mohlo dojít. Je to kurz s velkým aha potenciálem.

Co vám astrologie dala, co vzala?

Astrologie mi toho dala tak moc, že naopak já bych se měl ptát, co jí mohu vrátit nazpět. A myslím, že jí ještě mnohé vrátím. Astrologie mi vzala určitý kus spontaneity, protože člověk uvažující astrologicky se dívá na sebe a na druhé trochu jinak, s vědomím, jak jsou karty rozdané. Což je většinou v souladu se skutečností, ale trochu se tím připravujete o takovou tu vůni neznámého.

Očekává se od vás, že dokážete nahlédnout za horizont dneška. Bude se dařit podnikání a nám všem už brzy přinejmenším stejně dobře jako před covidem?

My astrologové cítíme nástup totalitního systému už od roku 2008, kdy kontrolující planeta Pluto vstoupila do despotického znamení Kozoroha. Systém dominuje a chystá přerod svobodné společnosti na společnost nesvobodnou, ba něco horšího, chce se mi říci nespolečnost. Zatím jako veřejnost prohráváme, ale pokud to má být nástrojem našeho probuzení, nezbývá než tím projít, jakkoliv ta cena, kterou platíme, je vysoká. Po Novém roce 2024 se Pluto přesunuje do znamení Vodnáře, nevíme, co přesně to přinese, ale přesto si od toho slibujeme uvolnění. Svoboda se vrátí, totalitní praktiky se rozpadnou.

ať jsou hvězdy příznivě nakloněny,
to přeje vám i všem ostatním Pavel Kačer