Coca-Cola vydává zprávu o udržitelnosti 2020

Společnost Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko letos kompletně zmodernizovala formát své pravidelné Zprávy o udržitelnosti a vydává ji nově v interaktivní podobě. Zpráva o udržitelnosti 2020, jejímž cílem je informovat stakeholdery, obchodní partnery i veřejnost o krocích, které společnost podniká při naplňování svých cílů v oblasti odpovědného přístupu, je nyní k dispozici plně online v českém, slovenském i anglickém jazyce. Vedle nadčasově zpracovaných textů, grafik a videí nechybí ani možnost si informace poslechnout v podobě podcastu kdykoliv a kdekoliv. Čtenáři tak získají snadný přístup a vhled do reportovaných dat a událostí, aniž by museli po klíčových informací zdlouhavě pátrat.

Coca-Cola HBC je jednou z prvních společností, která o udržitelnosti svého podnikání a krocích, které v této oblasti činí, reportuje veřejně prostřednictvím online prezentace. Zpráva o udržitelnosti 2020 je jedinečná navíc tím, že díky využití moderních multimediálních nástrojů zpřístupňuje složitá a komplexní nefinanční data opravdu široké veřejnosti. Čtenáři z řad odborníků, partnerů, zákazníků či spotřebitelů tak jednoduše získají informace o tom, jak společnost během loňského roku pomohla ke zlepšení životního prostředí, jak přistupuje k otázkám zdraví, k rozvoji místních komunit a k práci s mladými lidmi v oblasti vzdělávání a pracovních zkušeností.

„Díky kompletnímu přepracování konceptu Zprávy o udržitelnosti jsme si ověřili, že i nefinanční reporting se dá dělat zajímavou, a přitom srozumitelnou formou. Ve zprávě využíváme moderní nástroje, které každému jednoduše umožňují nahlédnout pod pokličku toho, co naše společnost v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti podniká. Čtenáři si navíc mohou užívat obsah zprávy v různých podobách, ke kterému se mohou bez problému kdykoliv opět vrátit. Věříme, že se staneme inspirací pro další země v naší skupině,“ uvádí Jan Václav Kašpar, manažer společenské odpovědnosti a komunit Coca-Cola HBC CZ/SK.

Společnosti se v loňském roce například podařilo snížit uhlíkovou stopu přepočítanou na litr vyrobeného nápoje oproti roku 2018 na polovinu. Zpráva také informuje o výměně servisních vozů za CNG modely, o pomoci start-upům řešícím klimatickou změnu či o péči o vodu v krajině na Broumovsku a v Praze 14. Coca-Cola zároveň řeší odpovědné využívání zdrojů a produkci odpadu – snižuje spotřebu vody, ušetří zhruba 650 tun plastového odpadu ročně, a navíc jsou všechny její plastové obaly 100% recyklovatelné.

Struktura Zprávy o udržitelnosti 2020 odpovídá hlavním pilířům společenské odpovědnosti a udržitelnosti společnosti Coca-Cola HBC, jako je například snižování emisí a péče o klima, péče o vodu a vodní zdroje, svět bez odpadu či inkluzivní přístup v rozvoji společnosti. Kreativní pojetí online prezentace navíc vychází z grafického konceptu nového webu celé skupiny. Jednotlivé kapitoly si lze nejen přečíst, ale i zhlédnout nebo poslechnout jako podcast. Součástí online prezentace je také řada inovativních prvků včetně videí, grafik a zajímavých interaktivních nástrojů, které vhodně propojují jednotlivé informace v jeden kompaktní celek. Veškeré informace jsou navíc dostupné v českém, slovenském i anglickém jazyce.

O Zprávě o udržitelnosti 2020

Skupina Coca-Cola HBC každoročně reportuje vedle globálních aktivit i kroky a výsledky ve svých závazcích udržitelnosti za Českou republiku a Slovensko. Sleduje tak a vyhodnocuje potřeby a zájmy klíčových partnerů a stakeholderů. Data vstupující do lokální Zprávy o udržitelnosti jsou ověřována nezávislým auditorem, společností Denkstatt. Poslední audit výsledků a dat provedli auditoři v lednu 2021. V této Zprávě o udržitelnosti jsou uvedeny informace o společnosti za rok 2020 a ty zároveň vstupují do pravidelného globálního reportu Integrated Annual Report.

(tz)