Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod se zaměří na následky pandemie

Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod je pořádán již šestým rokem. Letos nese podtitul Rok 2020-2021 jako vstup do nové reality? Konat se bude 26. června v pražském Akademickém klubu VŠE.

Seminář opět přinese zkušenosti a případové studie firem a institucí, které odpovědnost a udržitelnost do svých firemních DNA začlenily, a ani negativní dopady koronakrize jejich postoje nezměnily. Naopak se ukázalo, že v souvislosti s pandemií začali lidé a firmy více myslet na zdraví, na dopady své činnosti na přírodu i společnost. Seminář se tematicky skládá ze 3 oblastí: výsledků průzkumů, případových studií firem a oblasti člověka, regionu a životního prostředí.

Program semináře startuje v 9:00 a tématem, které ho otevře bude problematika CSR a udržitelnosti v souvislosti s pandemií covid-19. Dále účastníky čeká tematický blok zaměřený na nízkoenergetické prodejny v retailu či tematika udržitelného hospodaření s vodou.

Druhá část programu bude zahájena vstupem věnovaným souvislosti mezi udržitelnými značkami a udržitelnou spotřebou. Budou prezentovány také příklady z praxe, například přístup značky Dr. Oetker. Velký prostor dostane téma udržitelného prodeje online. Další blok bude věnován udržitelným obalům a posouzení vlivu tohoto typu obalů na spotřebitelské rozhodování.

V odpolední, závěrečné části semináře se dozvíte o tom, jak BILLA bojuje proti nepříznivým enviromentálním dopadům lidské činnosti ve světě. Následovat bude přednáška na téma Udržitelnost s vazbou na konkrétní dobu a konkrétní místo. A třetím blokem nahlédneme do toho, co znamená udržitelnost pro kvalitní život a lidské zdraví.

V závěru semináře bude věnován prostor dotazům a networkingu.

Registrace na seminář můžete využít zde nebo na e-mailové adrese klanova@press21.cz.

Podrobnosti o programu jsou vám k dispozici v tomto odkaze.

Seminář připravila společnost Press21 ve spolupráci se společnostmi THIMM THE HIGHPACK GROUP a WERO ENERGY, Katedrou mezinárodního podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a časopisem Retail News.

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

—-

PROGRAM SEMINÁŘE

9:00-9:10 ZAHÁJENÍ

Jak jsme se v roce 2020-2021 změnili?

9:10 CSR A UDRŽITELNOST NA POŘADU DNE. SKUTEČNĚ?
Dopady pandemie na vnímání CSR a udržitelnosti. Co si myslí a co dělá česká populace. Informace z výzkumů agentury Ipsos k tématům CSR a udržitelnosti.
Hana Vejborná, Account Director, Ipsos

9:30 UDRŽITELNOST JAKO SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA
• Koronakrize je epizodou, udržitelnost se stává (musí stát) součástí našich životů.
• Jak se změnilo chování zákazníků, jak se změnil obchod, jaké jsou dopady na životní prostředí. Obchod v roli nositele trendů k zajištění trvalé udržitelnosti (jak v oblasti produkce potravin, tak souvisejících oblastí – obaly, odpady apod.).
• Je nejvyšší čas k akceleraci. (Vítám větší zapojení státu a vznik nových iniciativ. Není jich stále dostatek.)
• Trvalá udržitelnost napříč sektory. (Od zemědělství, přes průmysl až po služby. Role obchodu v ní.)
• Nové trendy, ke kterým máme přístup i díky nadnárodnímu charakteru obchodu.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

9:50 NÍZKOENERGETICKÉ PRODEJNY V RETAILU
Společnost COOP se stala největším retailovým výrobcem zelené energie díky solárním panelům na desítkách prodejen a provozuje také první nízkoenergetické prodejny s využitím obnovitelných zdrojů, nebo modulární typy prodejen.
Lukáš Němčík, Head of Marketing & Development, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Skupina COOP, COOP Mobil

10:10 UDRŽITELNOST A HOSPODAŘENÍ S VODOU
Voda se stává strategickou surovinou. Její dlouhodobý nedostatek, který je primárně klimatickými změnami, sekundárně pak neschopností a nepřipraveností společnosti a firem s ní hospodařit.
Jaroslav Ďuriš, generální ředitel společnosti Wero Energy

Prostor pro otázky a diskuzi

10:45-11:15 – PŘESTÁVKA NA KÁVU

Udržitelné projekty koronakrizi navzdory

11:15 UDRŽITELNÉ ZNAČKY UMOŽŇUJÍ UDRŽITELNOU SPOTŘEBU
Od kávy po spotřební zboží. Zkušenosti společnosti Tchibo.
Lenka Mašková, CSR manažerka, Tchibo Praha

11:35 CHARTA UDRŽITELNOSTI DR. OETKER
Společnost Dr. Oetker se vždy chovala odpovědně a udržitelné jednání vnímá jako součást samotné podstaty firmy. Teď své ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti shrnula v Chartě udržitelnosti. Mezi jinými chce Dr. Oetker dosáhnout klimatické neutrality, omezit plasty a zajistit úplnou recyklovatelnost svých obalů. Dále firma investuje velké částky do nutričních profilů svých výrobků.
Zdeněk Kvinta, Marketing Executive Manager Senior CZ/SK

11:55 JAK VYPADÁ UDRŽITELNÝ ONLINE – EXISTUJE VŮBEC? (case study online prodejce Rohlik.cz)
Za poslední rok zaznamenal prodej potravin na internetu raketový nárůst. O tom, že e-shopy nejen prodávají, ale starají se také o udržitelnost svého podnikání.
Hovořit zástupce Rohlik.cz (jméno bude upřesněno co nejdříve)

12:15 BUĎTE IN A POUŽÍVEJTE OBALY Z VLNITÉ LEPENKY!
Nákupní chování spotřebitelů je ovlivněno i tím, jak ekologicky šetrné balení výrobci používají. Vysvětlíme, jak lze udržitelnými obaly z vlnité lepenky nahradit obaly z plastu nebo hliníku. Ukážeme vám konkrétní příklady udržitelných obalů na potraviny a dozvíte se, proč naši zákazníci ekologicky šetrné obaly využívají a jak podněcují spotřebitele ke koupi!
Martin Hejl, jednatel THIMM Obaly

Prostor pro otázky a diskuzi

13:00-14:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

Udržitelně, lokálně, komunitně

14:00 BILLA AKTIVOVALA PLÁN B
Billa spustila Plán B, aby pomohla odvrátit nepříznivý environmentální vývoj ve světě. Soustředí se na čtyři hlavní kapitoly: Zelené produkty, Energie, klima a životní prostředí, Zaměstnanci a Společenská odpovědnost.
Ivan Holub, Koordinátor udržitelného rozvoje, Rewe Group Česká republika, Billa

14:20 UDRŽITELNOST S VAZBOU NA KONKRÉTNÍ DOBU A KONKRÉTNÍ MÍSTO
Aplikujete-li na firemní udržitelnost dlouhodobější měřítka a je-li pro vás hodnotou existence vašeho businessu v nějakém konkrétním místě, začnete se přirozeně zajímat o vnější prostředí firmy, region či stát ve kterém působí. V našem případě to vedlo k založení spolků Agentura pro rozvoj Broumovska a Podnikatelský klub Broumovska, které se staly hybateli strategické diskuse a dlouhodobých projektů směřujících k rozvoji regionu, ve kterém působíme.
Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska

14:40 ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT
Mezilidské vztahy – včetně těch pracovních – ovlivňují naše zdraví, ať už psychické či fyzické. Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby usiloval o produktivní a tolerantní pracovní prostředí, podpořené rozvojem zdravé firemní kultury. Patologické vztahy a šikana na pracovišti poškozují jak jednotlivce, tak i kolektivy, významně přitom brání dlouhodobé úspěšnosti celé firmy.
Jiří Devát, předseda Správní rady Nadačního fondu Filantia

15:00-16:00 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE – NETWORKING

(tz)