Karel Janeček se rozhodl zajistit bezplatnou právní pomoc obětem koronavirových represí

Matematik a sociální reformátor Karel Janeček spouští výzvu „NE covidové diskriminaci“, jejímž cílem je bránit občany před porušováním jejich základních práv a svobod garantovaných Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR. Tým právníků bude poskytovat právní pomoc za sníženou odměnu, kterou bude zapojeným právníkům hradit Nadační fond pomoci Karla Janečka. Lidé, proti kterým bude v rámci zachování jejich základních práv a svobod zahájeno přestupkové řízení za údajné nedodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tak budou mít základní právní pomoc zcela zdarma.
„Všichni si přejeme, abychom zachránili co nejvíce životů. Nesmíme však přitom zapomínat ani na dlouhodobé důsledky restrikcí, které mají často devastující vliv na kvalitu i délku života celé společnosti, primárně našich dětí, na jejich psychické i fyzické zdraví. Právě svobodu považuji za nejvyšší životní hodnotu, o kterou se nesmíme nechat připravit kvůli koronavirové, ani jiné krizi,“ říká Karel Janeček.

Se svými organizacemi nyní, když je onemocnění covid-19 zřetelně na ústupu, matematik podpoří právní skupinu, která bude poskytovat konzultace občanům. Půjde zejména o případy lidí, kteří v rámci zachování svých osobních svobod nedodrželi některá z protiepidemických opatření a hrozí jim za to postih. Jedná se například o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, typicky školách, testování bezpříznakových pacientů nebo zachování práva na ochranu informací o zdravotním stavu jednotlivce.
Karel Janeček zároveň vyzývá další právníky, aby se do této iniciativy zapojili, a bylo tak možné zajistit právní podporu občanům plošně po celé České republice. Zájemci mohou kontaktovat Nadační fond pomoci Karla Janečka na email info@nfpomoci.cz.
Už nyní mohou občané získat například vzor dokumentů pro aktivní obranu v přestupkovém řízení nebo doporučení pro postup při kontrole pracovníky krajských hygienických stanic v restauračních zařízeních apod.

Informace pro občany jsou dostupné na stránkách:

www.nfpomoci.cz/ne-covidove-diskriminaci