Právníci Zdravého fóra napadli nezákonnou propagaci očkování

Pixabay.com

Propagace ministerstva zdravotnictví na očkování proti onemocnění Covid-19 zneužívá strachu lidí z nemoci a vykazuje i další znaky nekalé reklamy. Uvádí se v podnětu na zahájení státního dozoru nad reklamní kampaní adresovaném Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ve stížnosti Radě pro reklamu, kterou podali právníci Zdravého fóra z.s.

Současně se propagace snaží přenést odpovědnost za úmrtí způsobená nemocí Covid-19 na osoby, které se očkovat nenechávají. Takto vedená reklamní kampaň porušuje podle právníků zákon o regulaci reklamy.

„Stát se netají tím, že provádí masovou kampaň, kterou propaguje očkování proti nemoci Covid-19. Pokud někdo propaguje jakýkoli produkt, i třeba zdravotnický, pak se jedná o reklamu a platí pro ni stejná pravidla, jako pro kohokoli jiného,“ uvádí JUDr. Tomáš Nielsen, který spolek právně zastupuje.

Ve veřejném prostoru se objevují billboardy a plakáty, v televizi se můžete setkat se spoty, které k propagaci očkování využívají různých zástupných témat, jako třeba možnost navštěvovat kulturní akce, možnost bez omezení cestovat, možnost navštěvovat restaurace a hospody. Sloganem, „udělejme tečku“ dává falešný pocit, že očkováním bude problém s koronavirem vyřešen. „

Reklama ministerstva využívá strach z nemoci, uvádí nepravdivé informace a zatajuje ty negativní. To jsou typické znaky nekalé reklamy. Za největší zrůdnost ale považuji tvrzení, že očkovat se mohou nezletilé děti bez souhlasu rodičů. Takové tvrzení již překračuje veškeré hranice nejen zákona, ale také morálky,“ dodává právník Mgr. Ondřej Svoboda, další člen spolku.

Očkovací kampaň zcela pomíjí jakékoli negativní účinky očkování, tvrdí, že vakcinací lze dosáhnout něčeho, co není nijak vědecky podloženo, a navíc uvádí, že nezletilé dítě, kterému z důvodu jeho věku nelze prodat cigarety ani alkohol, je schopno se samo, bez rodičů, rozhodnout, jestli je pro něj očkování vhodné nebo ne. Ráz očkovací kampaně vlastně ani nepřipouští jinou volbu, než že se každý spotřebitel, včetně dětí, rozhodne očkování podstoupit.

Právníci Zdravého fóra také poukazují na to, že v této věci měl už dávno z vlastní iniciativy konat Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten ovšem mlčí a reklamní kampani nečinně přihlíží. Proto se rozhodli zahájení státního dozoru sami iniciovat.

„Je třeba tuto lživou a zastrašující kampaň zastavit, než způsobí více škody, než užitku. Občané mají právo na objektivní informace o tom, co si nechají vpravit do těla, a musejí mít právo si na očkování utvořit vlastní svobodný názor. Očkování má být chápáno
jako prostředek, kterým si člověk chrání své zdraví, nikoli jako vstupenka do kina nebo výjezdní doložka na dovolenou. SÚKL by měl dát ministerstvu najevo, že takto nesmí propagovat své produkty žádný podnikatel a ani sám stát“ uzavírá Svoboda.
O Zdravém fóru z.s.:

Naše občanská iniciativa si klade za cíl spojit rozumně uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. Nepromyšlená opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou naši společnost do krize mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější.

Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za řešení současné situace by měla být přenechána zejména lidem samotným. A že státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Jsme pro to, aby se děti vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila k normálnímu životu, samozřejmě společně s
cílenou, odbornou a účinnou ochranou těch nejohroženějších. Za zásadní považujeme v tuto chvíli zejména boj proti snahám o zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 a boj proti jakékoliv formě diskriminace neočkovaných lidí. Požadujeme šíření objektivních informací o skutečných přínosech a rizicích
očkování.

Více na: https://www.zdraveforum.cz