Neurovědecký výzkum ukazuje, jak mohou technologie přispět ke snížení pracovního stresu

Společnost Dell Technologies studuje potřeby zákazníků a jejich vývoj a na základě výsledků svých výzkumů pracuje na inovacích. V loňském roce proto provedla svou první neurovědeckou studii zaměřenou na souvislost mezi vztahem lidí k technice a tím, jak technika ovlivňuje jejich schopnost vykonávat práci. Ukázalo se tak, jaký má fungování techniky vliv na celkovou pohodu lidí.

Technika pomáhá komunikovat, učit se, pracovat a prožívat každodenní život novým způsobem. Čím více jsou však lidé na technice závislí, tím jsou citlivější na to, jak dobře funguje. Výhodu v této situaci získávají firmy, které si vliv techniky na lidi uvědomují. Mohou zaměstnancům nejen poskytnout větší komfort při práci, ale především jim mohou pomoci k vyšší produktivitě a efektivitě.

Ve spolupráci se společností EMOTIV, která je největším světovým hráčem na poli přenosných zařízení ke sledování aktivity mozku a neurovědy, sledoval Dell pomocí EEG snímačů v reálném čase mozkovou aktivitu účastníků studie při práci a zacházení s technikou. To umožnilo získat podstatně hlubší vědecké poznatky, než přinášejí obvyklé výzkumy založené na vyplnění dotazníku.

Výsledky studie na první pohled potvrdily předpoklady – tedy že práce s dobrou nebo špatnou technikou přímo ovlivňuje produktivitu práce a pocity zaměstnanců. Míra této korelace ale byla překvapující.

Zvyšování celkové produktivity a efektivity práce pomocí techniky

V dnešní době může být technika, například počítač, jediným fyzickým pojítkem mezi zaměstnancem a firmou. Výpočetní zařízení slouží nejen jako pracovní nástroj, ale také jako prostředek zapojení do firemní kultury a interakce se spolupracovníky a zákazníky. Studie s názvem Brain on Tech ukázala, že je v dnešní době důležitější než kdy dříve vybavit zaměstnance solidní, dobře fungující technikou. Výrazně pozitivní zkušenost se služebním počítačem od prvního dne je totiž zásadní a zajišťuje optimální produktivitu.

Zaměstnanci vybavení kvalitní technikou mohou za pracovní dobu vykonat o neuvěřitelných 37 % více práce.

Dobrá technika může každou hodinu zaměstnancům ušetřit 23 minut, tj. 15 hodin za celý 40hodinový pracovní týden.

Naopak špatná zkušenost s technikou produktivitu zaměstnanců poznamenává negativně – snižuje výkonnost v průměru o více než 30 % bez ohledu na vnímanou počítačovou gramotnost uživatele.

Panují přitom generační rozdíly. Mladší mileniálové a příslušníci generace Z (účastníci výzkumu mladší 26 let) byli špatnou zkušeností s technikou ovlivněni nejvíce a vykazovali dvakrát horší výkony než starší účastníci.

Pozitivní zkušenost s technikou ovlivňuje to, jak se zaměstnanci cítí

Aplikace s technikou mohou v dnešním uspořádání pracovního a soukromého života zvyšovat úroveň stresu. Výzkum ukazuje, že dobře fungující technika může pozitivně ovlivnit vnímanou pohodu zaměstnanců a přinést úlevu od stresu. To má příznivý vliv z emocionálního hlediska a trvalý dopad na udržení kvalitních pracovníků.

(Téměř) každému se líbí štěňátka. Dostat kvalitní technické vybavení po předchozí špatné zkušenosti mělo stejně pozitivní odezvu jako sledování videí se štěňaty.
Studie zkoumala míru vzrušení poté, co účastníci dostali a užívali nová, lépe fungující zařízení. Výměna vybavení vyvolala větší nadšení než peněžní odměna po dokončení experimentu.

Zjištění, jak se účastníci vzpamatovávali ze stresu způsobeného špatnou zkušeností s technikou, je důležitá informace, protože ukazuje dopady stresu trvajícího po delší časové období, např. po osmihodinovou pracovní dobu. Výsledky studie ukazují, že ti, kdo zažívali vysoce stresující chvíle, potřebují k odpočinku třikrát delší dobu, a to i při poslechu relaxační hudby, oproti těm, kdo během pracovního dne prožívali méně stresujících situací.

Včasná modernizace počítačového vybavení může také přispět ke snížení hladiny stresu. Zaměstnanci, kteří mají během pracovního dne špatnou zkušenost s technikou, se cítí dvakrát více stresováni, což je téměř o 30 % více stresující než mít za úkol zazpívat na veřejnosti.

Spolehlivá moderní technika se tak ukázala nejlepší investicí, jakou může firma udělat, aby omezila stres a zvýšila produktivitu zaměstnanců.

(tz)