Tloustneme stále víc. Dostaneme osobního trenéra?

Eva Trajboldová

Pojišťovny sledují ostřížím zrakem zdraví svých klientů. Změny v populaci obvykle zjistí dřív než statistický úřad. A samozřejmě se snaží dobrý zdravotní stav obyvatel podpořit a špatný vývoj potlačit. Není to lehké zejména v situaci, kdy covidové lockdowny měly vliv na nesprávný životní styl. Rozhovor na toto téma nám poskytla Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

 

Pro stanovení výše pojistného je důležitý věk a zdravotní stav klienta, popřípadě jeho profese a koníčky, aby bylo možné posoudit jejich rizikovost. Po pravdě řečeno hraje roli i pohlaví, ale toto kritérium bylo v rámci rovnoprávného postavení obou pohlaví zrušeno a pojišťovny pracují s tzv. unisex tarify. Samozřejmě svou úlohu má i to, na jak vysoké částky a pro jaká rizika se zákazník chce pojistit.
Zdravotní stav a anamnéza jsou zásadní. Podle výše pojistných částek, na které klient žádá pojistnou ochranu, buď vyplňuje zdravotní dotazník pojišťovny, nebo dodá vyžádanou zdravotní dokumentaci od svého lékaře, popřípadě podstoupí vyšetření u lékaře, kterého pojišťovna určí.

Kuřákům stále chybí silná motivace, aby se svým zlozvykem skoncovali. Podařilo se během pandemie snížit počet závislých na tabáku, nebo se dlouhodobě klesající trend obrátil?

Tak čerstvé statistiky bohužel ještě nemáme k dispozici. Nicméně ve vyspělých zemích, včetně ČR, sledujeme trend klesajícího podílu populace závislé na nikotinu. V EU například za poslední čtyři roky ubylo dospělých kuřáků o několik procent. Nejvíce se kouří v Řecku (asi 42 %) a na Balkáně, nejméně ve Skandinávii (méně než pětina lidí). Česká republika byla loni podle projektu Česko v datech sedmá na světě ve spotřebě cigaret, na každého staršího 15 let jich v průměru připadá přes 2400 za rok. V roce 2019 kouřilo u nás bezmála 25 % lidí. Denně v ČR kouří 21 % mužů a 15 % žen. Nejvíc kouří senioři. V populaci je 54 % celoživotních nekuřáků, naopak pětina lidí kouří denně, asi 7 % jen příležitostně. Bývalých kuřáků je asi 17 % Čechů.
Důležitým mezníkem byl květen 2017, kdy bylo v Česku zakázáno kouření v restauracích a barech nebo na zastávkách MHD. Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu z loňska s kouřením od té doby skoncovalo zhruba 7 % mladých mezi 25 a 44 lety. Počet vykouřených cigaret omezila zhruba třetina. Projevilo se to částečně i zlepšeným vývojem zdravotních statistik české populace. A kouření omezila nejnižší věková skupina 15–24 let.

Jak se projevily lockdowny na kondici Čechů? Stále víc tloustneme a lenivíme?

Ani v tomto ohledu ještě nedisponujeme přesnými statistikami. Ale my jako pojišťovna si evidujeme průměrné hodnoty BMI na vstupu do pojištění za dlouhou řadu let. A právě nadváha se aktuálně ukazuje jako šířící se fenomén u klientů životního pojištění. Dá se spekulovat o dvou faktorech: tím aktuálním je déle než rok trvající pandemie se všemi omezeními, kvůli nimž se lidé méně hýbou a tloustnou. Roli hraje ale také objektivní skutečnost, že do životního pojištění vstupují lidé ve vyšším věku, tedy zpravidla s vyšší hmotností.
Loni byli noví klienti v životním pojištění UNIQA „tlustší“ než předloni. Dokonce jejich průměrné BMI dosáhlo nejvyšší úrovně za posledních 11 let. Ale zvyšující se hmotnost na vstupu do pojištění je trend. Zatímco tato hodnota se v UNIQA ještě do roku 2014 držela v průměru pod 25, poté už se pravidelně pohybovala nad touto hranicí. A ta je současně předělem mezi normální hmotností a počínající nadváhou. Dá se tedy říct, že klienti UNIQA už úplně zdravou váhu v průměru nemají. Meziroční přírůstek BMI byl navíc loni zatím nejvyšší. Kouření je však při uzavírání životního pojištění výrazně podstatnější faktor než nadváha, či dokonce obezita. Cigarety zvyšují úmrtnost už v mladším věku až dvojnásobně, zatímco obezita sebere pár let života až starším ročníkům.

Co hrozí kuřákům a lidem s nadváhou, jak se jim snižuje délka a kvalita života? A jaké to má ekonomické dopady na jednotlivce a společnost?

Kouření a nadváha jsou civilizační jevy spojené s řadou civilizačních chorob a obtíží, což samozřejmě zatěžuje ekonomiku pracovní neschopností a zdravotnictví vyššími výdaji na léčení. Ruku v ruce s tím jde horší kvalita života jedince samotného a jeho blízkých. Jak už jsem zmínila, z pohledu pojištění je závažnější kouření. To se zdravotně projeví už ve středním věku, zatímco tlustí doplatí na svou chuť k jídlu a nezdravé potraviny zpravidla až po šedesátce. O to je toto riziko plíživější.

Našly by se i příznivé zprávy o populaci za poslední víc než rok, kdy si Češi museli zvykat na soužití s koronavirem?

Obávám se, že z pohledu pojišťovny převažují spíše ty negativní jevy: lidé se méně hýbali, tloustli, nechodili na preventivní prohlídky a k lékaři často nešli ani s akutními obtížemi. To vše se propisuje do zdravotního stavu národa. Senioři byli varováni ze všech stran, že jsou nejrizikovější skupinou, což je pravda, na druhou stranu to znamenalo, že prakticky nevycházeli z domovů a jejich fyzický fond chátral, protože svalová hmota slábne ve stáří mnohem rychleji. Česká populace sice nechodila moc do hospod na pivo, ale ukázalo se, že se mnozí naučili popíjet doma.
A co plánuje nebo už realizuje pojišťovna pro zdravý životní styl národa?

Na základě tvrdých dat zvýhodňujeme štíhlé nekuřáky příznivějšími sazbami u životního pojištění, a to až o pětinu. K pojišťovacím programům dnes patří další užitečná asistenční plnění. My nabízíme speciální benefitní program Diagnose.me ve spolupráci s nizozemskou firmou. Jde o řadu online služeb spojených s péčí o zdraví. Jedním z nich je druhý lékařský názor: při vážnějším onemocnění se někdy vyplatí konzultace se špičkovým mezinárodním specialistou, aby posoudil prognózu a dosavadní léčbu, a případně doporučil další postup. Klient UNIQA si vybere příslušného odborníka z mezinárodního rejstříku. V něm jsou zastoupeny rakouské, německé, britské, belgické, ruské či americké a další kapacity z různých oborů. Klient obdrží do sedmi dnů překlad zprávy dotyčného experta. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že zahraniční experti přispěli ve čtvrtině řešených případů k opravě nebo doplnění diagnózy, v 15 % odhalili nesprávnou dosavadní léčbu a ve 20 % doporučili doplňující vyšetření k detailnějšímu vyjasnění zdravotního stavu pacienta.
AIDA Coach je digitální aplikace fungující jako osobní trenér klienta. Program byl sestaven podle nejnovějších vědeckých poznatků. Po vyplnění osobních charakteristik jednotlivce aplikace vyhodnotí jeho biologický věk a vliv životního stylu na jeho dožití. Provede analýzu a přinese dotyčnému individuální tipy pro zdravější život v oblasti stravování a pohybu, případně poskytne online konzultaci s nutričním specialistou. Současně je aplikace nastavena tak, aby odměnila uživatele za to, že s ní pracuje.
Jedním z benefitů může být genetický test zdarma odhalující predispozice jedince. Ty pro něj mohou například znamenat horší snášenlivost nebo zažívací potíže ve vztahu k některým potravinám, jimž je lepší se vyhnout. DNA test zjišťuje rovněž možné zátěže a pravděpodobnost vzniku konkrétních onemocnění do budoucna. Včasné odhalení napomůže k nastavení zdravějšího životního stylu jako prevenci či k medicínskému řešení zjištěného potenciálního problému. S AIDA Sympton Checker lze v režimu 24/7 online konzultovat zdravotní příznaky klienta. Diagnostika stanoví předběžnou diagnózu a doporučí další postup. Jde vlastně o virtuálního lékaře. Ten není náhradou skutečného lékaře, nicméně umí nasměřovat pacienta ke správnému specialistovi.
Loni byla doplněna poradna k pandemii covid-19, včetně možnosti provést si rychlý orientační online test na koronavirus podle osobních příznaků, popř. včetně telefonického spojení s odborníky ohledně prevence a testování. Součástí jsou individuální online konzultace s psychologem o tom, jak zvládnout úzkost a stres z pandemie. Získat lze i tipy, jak si usnadnit práci z domova nebo jak mluvit o pandemii s dětmi.
Krize spojená s globální pandemií a omezujícími opatřeními urychlila ochotu zákazníků přesunout se do online prostoru a přijímat digitální řešení i v oblasti zdraví. To přispělo i k enormnímu rozvoji telemedicíny. Online poradenství s lékaři pomáhalo minimalizovat rizikové osobní kontakty, ale současně nezanedbávat prevenci a péči o zdraví. Asistence Diagnose.me se do tohoto formátu přesně hodí.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer