S koly je život lepší

Stále více lidí usedá na kolo nejen ve volném čase, ale i pro cestu do práce. Cyklistika podporuje zdravého ducha ve zdravém těle, ale současně je to ekologický způsob dopravy chránící životní prostředí i naše zdraví. Odhaduje se, že do roku 2027 se využívání cyklistiky zdvojnásobí, přičemž polovinu prodeje budou představovat elektrokola.

V 70. letech se v Kalifornii začala šířit nová sportovní disciplína – sjezdy ze svahů na kolech. Kola, schopná zvládat tuto adrenalinovou zábavu, si první nadšenci sami vyráběli s využitím standardních komponent. Společně hledali nová technická řešení, protože mezi velkosériově vyráběnými koly se nenabízelo nic, co by bylo dostatečně odolné. Z toho se postupně rodila i malosériová produkce.
Potřeba robustních jízdních kol schopných zvládat extrémní zatížení jízdy po kamenitých horských cestách vedla ke zrodu horských kol a vzniku prvních firem zabývajících se jejich výrobou. V roce 1982 v Kalifornii čtyři mladíci založili společnost WTB (Wilderness Trail Bikes), která se od jiných tehdy houfně vznikajících firem odlišovala vlastní výrobou důležitých komponent a neustálou snahou po inovacích. WTB například jako první začala vyrábět pláště v dnes moderní velikosti kol 29“.
V rámci hledání možností dalšího rozšíření podnikání majitelé WTB viděli velkou příležitost v Evropě, kde se prodá více jízdních kol než v Severní Americe a zájem o cyklistiku dramaticky roste. V roce 2006 padlo rozhodnutí a roku 2007 byla založena pobočka v Evropě se sídlem v České republice. Právě u nás vedení WTB vytušilo potřebnou kvalitu případné produkce, ale našlo tu i spoustu nadšených lidí. Společnost WTB Europe, která je stoprocentně vlastněná americkou WTB, začala svou činnost v Plzni s náplní činnosti zaměřenou na dovoz a velkoobchodní i maloobchodní prodej cyklistických komponent.

WTB Europe vede od roku 2011 Petr Ladman. Ten měl odmalička rád jízdu na kole a do společnosti WTB Europe nastoupil jako obchodní manažer se zaměřením na německý trh s cílem rozvíjet činnost do dalších zemí. Dnes se WTB Europe může pochlubit výrazným růstem, což dokládá obrat 138 milionů korun dosažený v roce 2020 při pouhých 10 zaměstnancích.

WTB Europe zajišťuje obsluhu celé Evropy. Největší obrat dosahuje v Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku a Francii, nicméně český trh tvoří 10 % jejího obratu. To je dané i tím, že se hodně kol v České republice montuje. Produkce společnosti WTB se zaměřuje na horská kola, zvláště silná je v mladé kategorii gravel kol, což jsou vlastně silniční nebo cyklokrosová kola určená k jízdě po štěrku (anglicky gravel) nebo v terénu. Reaguje i na nový fenomén, kterým jsou elektrokola. WTB pro ně navrhuje a vyrábí mnoho produktů včetně plášťů, a to i pro městská elektrokola.
Společnost WTB Europe u nás nabízí čtyři druhy komponent – pláště, sedla, ráfky a zapletená kola a gripy. Navíc také dodává mnohé doplňky, jako jsou pásky nebo ventilky. Svou nabídku neustále aktualizuje. Z toho samozřejmě vyplývají velké nároky na logistiku. Jenže provozovatelé logistických služeb přistupovali k WTB jako k malému klientovi, bez většího zájmu a proaktivního jednání. Výsledkem bylo pozdní vychystávání v termínu až tří týdnů a zboží rozptýlené ve skladu, takže často nebylo možné se k němu dostat. S tím samozřejmě nebylo vedení společnosti spokojeno.
Nakonec se ale ukázalo jako nezbytné aktivně vyhledat nového providera. Postupně se vystřídali čtyři, ale s žádným v Plzni nebyli spokojeni. Čelili příliš velké chybovosti a komunikace neprobíhala na patřičné úrovni. Až v roce 2016 se vše změnilo, když WTB Europe uzavřela partnerství se společností Geis. Výhodná poloha a předchozí skvělé zkušenosti v paletové přepravě jen usnadnily volbu mezi třemi logistickými providery. Výběr se již po chvíli ukázal jako správný a představitelé WTB konečně získali pocit, že jsou bráni jako plnohodnotný partner a konečně mají providera, který je dokáže více podpořit v plnění jejich firemního motta „Starat se o zákazníka, jako kdyby byl ten jediný“.

Od Geisu dostává WTB Europe perfektní servis, ale neméně podstatné jsou i vzájemný férový vztah a dlouhodobá spolupráce. Zástupci WTB Europe například na základě předchozí zkušenost trvali na tom, že ve smlouvě musí být uvedeno vychystání objednávky obratem. To, co je pro Geis samozřejmostí, totiž vnímali jako něco, co není v oboru běžné. Geis z nich sejmul pocit, že jsou pro něj malým druhořadým zákazníkem ztrácejícím se v obrovských halách.
Na počátku se spolupráce týkala necelých 400 paletových míst. Aktuálně, po čtyřech letech, je to již 1000 paletových míst, což potvrzuje dravý růst v desítkách procent ročně.

Rychlý růst však s sebou nesl i řadu komplikací. Výrobci nestíhali pro zvýšený objem zakázek vyrábět, množily se výpadky dodávek zboží z Číny a vše umocnily problémy s lodní dopravou. Snížení závislosti na Číně by byl logický krok k řešení těchto komplikací. Tak se zrodila myšlenka začít s vlastní produkcí. Bez většího zvažování si WTB jako výrobní produkt vybralo ráfek, u kterého by přesun výroby přinesl nejen ekonomická, ale i ekologická pozitiva. Konstrukce ráfku neumožňuje efektivně vytížit přepravní kontejner, což byl další důvod a poslední impuls k realizaci vlastní výroby tohoto produktu.

Následoval výběr lokality a partnera. Vedení WTB Europe svou myšlenku představilo svému současnému logistickému providerovi. Ačkoliv to pro Geis není běžná logistická služba, rozhodl se svého partnera v tomto plánu podpořit a umožnit mu skladovat i vyrábět vše pod jednou střechou.
Z části haly skladu v Ejpovicích byla vyčleněna plocha 150 m2 pro výrobní linku, která zůstane zcela pod vedením WTB. Geis poskytne dodatečné prostory a personál pro manipulaci a skladování výrobního materiálu a současně zajistí dokončení vyrobených ráfků do finální podoby vhodné pro expedici zákazníkům, a to i koncovým. Nově totiž je možné nakupovat sortiment WTB i přes e-shop.
Spuštění produkce je naplánováno ve druhé polovině roku 2021. Jde o první partnerskou výrobu, do níž se společnost Geis pouští, a také pro klienta je to první výroba v Evropě.
„Pro obchodní společnost, jako je ta naše, by bylo vybudování vlastního výrobního zázemí administrativně náročné a trvalo by velmi dlouho. Proto jsme šťastní, že jsme ve spolupráci se společností Geis dokázali najít velmi efektivní řešení,“ konstatuje Petr Ladman ze společnosti WTB Europe.
„Žijeme ve světě, který prochází dramatickými proměnami. Poslední měsíce nám ukázaly, jak důležitá je schopnost rychle reagovat a vycházet vstříc potřebám zákazníků, i když se na první pohled může zdát, že značně přesahují rámec služeb poskytovaných logistickou firmou. Jsem si jistý, že v tomto ohledu bude mít společnost Geis svým klientům i nadále hodně co nabídnout,“ říká Daniel Knaisl ze společnosti Geis.

(tz)