Vznikla nová IT profese: odborník na digitalizaci firem

Na pracovním trhu se zformoval nový profesní obor zaměřený na digitalizaci pracovního prostředí firem. Pandemie přiměla firmy přesunout provoz online a potřební odborníci chybějí. Nový obor nabízí různá zaměření od juniorních až po manažerské pozice. Kariéru nabízí i čerstvým absolventům středních a vysokých škol. Díky své variabilitě by mohl do IT přilákat i více žen. Potřebné znalosti se zatím na školách nevyučují, firmy proto počítají s tím, že si specialisty samy vychovají. Platy juniorů začínají na 35 tisíci korun s možností rychlého kariérního růstu.

Tuzemské firmy začaly masivně investovat do digitalizace a virtualizace pracovního prostředí: tzv. Digital Workspace. Během pandemie covid-19 se jasně prokázalo, že firmy s plně digitalizovaným prostředím jsou odolnější a mohou plně fungovat i během ztížených podmínek včetně nejpřísnějších lockdownů*. Prudký rozvoj digitalizace firem proto vytvořil zvýšenou poptávku po IT odbornících, kteří umějí takové projekty realizovat a následně zajišťovat i provozní podporu.

Z vytváření digitálního prostředí firmy se tak stal plnohodnotný obor, který se zabývá tím, jak různé technologie propojit, aby zaměstnanci mohli snadno a bezpečně pracovat odkudkoli z libovolného zařízení. Že ne vše funguje dle představ zaměstnanců, potvrdil i průzkum realizovaný během pandemie: 52 % zaměstnanců se nepracovalo dobře, zejména vázla komunikace s kolegy a připojení do firemních systémů (viz grafy*.)

„Nejde jen o práci z domova, ale možnost spolupracovat a komunikovat s kolegy ve virtuálním prostředí, rychle sdílet dokumenty, přistupovat do firemních systémů z mobilu, počítače nebo tabletu. Ale také zabezpečit data, zpřístupnit je správným osobám či vyhodnocovat fungování firmy,“ vysvětluje Ladislav Blažek, technický ředitel společnosti System4u, která firmám pomáhá s digitalizací pracoviště a firemních systémů.

Kariéru mohou udělat i čerství absolventi středních škol

Nový obor je příležitostí i pro motivované absolventy vysokých i středních škol. Na školách se totiž potřebné znalosti nevyučují, takže firmy počítají s tím, že si specialisty samy vychovají: „Na vysoké škole s IT zaměřením se studenti učí především programovat. Co se týče systémové správy, v té absolventi plavou. Mají perfektně nastudovanou teorii, ale neumějí ji převést do praxe. Pokud se uchazeč rámcově orientuje v problematice, další potřebné znalosti se už naučí u nás,“ komentuje situaci na pracovním trhu Jitka Šafářová, manažerka lidských zdrojů společnosti System4u.

Platové ohodnocení odborníků na digitalizaci je podobné jako v ostatních IT oborech (viz tabulku níže). Junioři začínají na platu 35 000 korun a seniorské pozice se pohybují okolo 70 000 korun. Techničtí ředitelé mají platy dosahující až 100 000 korun. Konkrétní výše se odvíjí od kvalifikace a zodpovědnosti pracovníka.

Ženy vítány: digitalizace by mohla přilákat do IT více žen

Mezi kvalifikační požadavky pro odborníky na digitalizaci patří zejména schopnost projektového řízení a komunikační dovednosti. „Více než programovat se cení schopnost zákazníkovi porozumět a nové technologie uvádět do praxe. Digitalizace je IT oborem, kde interpersonální dovednosti jsou stejně tak důležité jako odborné znalosti,“ říká Ladislav Blažek.

Nová profese by do budoucna mohla do IT přilákat i více žen, které jsou v oboru zatím spíše výjimkou. „Snad se podaří časem zbořit stereotyp, že IT je jen pro technicky zaměřené chlapy. Oblast Digital Workspace by to mohla změnit, protože se jedná o multidisciplinární obor, který dává prostor různým specializacím,“ uzavírá Jitka Šafářová ze společnosti System4u.

název pozice

popis zodpovědnosti

potřebné znalosti a dovednosti

platové ohodnocení

technický ředitel

Řízení celého IT týmu a technické podpory. Zodpovídá za IT služby poskytované zákazníkům, věnuje se klíčovým zákazníkům.

Manažerské a pokročilé technické znalosti. Dobrá znalost angličtiny.

80100 tisíc Kč

projektový manaŽer

Řízení a zajištění realizace projektů, koordinace týmů specialistů. Komunikace se zákazníky.

Znalost projektového řízení a potřebných technologií. Organizační a manažerské schopnosti. Znalost angličtiny.

6070 tisíc Kč

manažer technické podpory

Řízení technické podpory a řešení projektů. Tvorba dokumentace.

Znalost a porozumění procesům ITIL. Technické znalosti. Znalost angličtiny.

6070 tisíc Kč

systémový architekt

Podpora zákazníků a samostatné řešení IT projektů, odborné konzultace. Realizace implementací velkého rozsahu. Testování a návrhy nových řešení. Podpora obchodníků a IT administrátorů.

Dobrá znalost řady potřebných technologií a projektového řízení. Komunikační schopnosti. Znalost angličtiny.

6070 tisíc Kč

administrátor

Každodenní kontakt s IT specialisty na straně zákazníků. Kontrola, nastavení a údržba systémů. Realizace implementací technologií. Testování a návrhy nových řešení.

Technické znalosti. Správa operačních systémů na úrovni administrátora. Znalost angličtiny.

3550 tisíc Kč

 

POZNÁMKA: *Závěry průzkumu technologické společnosti System4u, který realizovala výzkumná agentura SC&C mezi 1422 respondenty, kteří pracovali z domova od března 2020.