Zemědělství čeká raketový nástup robotů do živočišné výroby

Tomáš Hrůša

Digitalizace a zavádění chytrých technologií do výroby se nevyhne ani českému zemědělství. Na vzestupu je především automatizace chovu skotu, která řeší jak nedostatek zemědělských pracovníků, tak i narůstající náklady na provoz. Více informací o přístupu českých farmářů k chytrým technologiím a výhodách tohoto trendu nám sdělil Tomáš Hrůša, ředitel firmy AGRO-partner, která je leaderem v oblasti automatizace chovu skotu v ČR a na Slovensku.

Mění se s příchodem mladé generace farmářů přístup k řízení farem a přechod na digitalizaci zemědělství?

Dříve se o automatizaci zajímali farmáři zejména kvůli chybějící pracovní síle. Dnes je tento trend spojený spíše se samotnou udržitelností farmy a podporou svobodného chovu skotu. Každá automatizovaná farma je navíc bez ohledu na velikost výnosnější v průměru o 15 % oproti konvenčnímu systému.

Na jaké úrovni je zavádění dojicích robotů v České republice ve srovnání s ostatními evropskými státy?

Oproti vyspělým evropským státům jsme výrazně pozadu. V Česku se dojí na robotech kolem 5 až 6 % z celkového počtu dojnic. Například v Dánsku při průměrné velikosti stáda kolem 180 krav překonali 2000 instalovaných robotů již v roce 2008. U nás se ale stavíme do nevýhodné pozice relativně častou aplikací řízeného pohybu. Některé farmy podlehnou strachu, že to jinak nebude fungovat. Je to bohužel náš lokální problém, který je jinde dávno překonaný. Ze studií z evropských zemí
víme, že to není žádný mezikrok, ale slepá cesta. Automatizovaných farem v Česku ale neustále přibývá, i když zatím ne zcela potřebným tempem.

Jaké jsou hlavní výhody automatizace chovu skotu?

Svobodný pohyb je pro zdraví krav i ekonomiku farmy tím správným. Navíc je i investičně levnější. Systém robotického dojení dává producentům mléka kontrolu nad náklady na dojení. Farmáři tak mohou veškeré informace o dojení, kvalitě mléka i zdraví krav sledovat online 24 hodin denně. Na farmě se svobodným pohybem lze navíc snadno odhalit nemocné zvíře. Z hlediska welfare chovu zvířat i ekonomiky farmy jde o průkopnický systém.

Od kdy se dojicí roboti v České republice využívají?

První dojicí roboty vznikly zhruba před 30 lety. U nás jsme první automatizovaný systém dojení nainstalovali v roce 2003. Od té doby prošlo zemědělství velkou proměnou a automatizace je jeho budoucností. Do dnešního dne jsme za naši společnost v Česku nainstalovali celkem přes 250 dojicích robotů a se všemi výrobci dohromady jsme na více než 350 kusech. Do pěti let očekáváme, že na mléčných farmách po celém Česku bude 600–700 robotů. Je to příležitost, jak posunout živočišnou výrobu v ČR směrem k vyšší konkurenceschopnosti českých zemědělců.

Je možné získat na chytré technologie v zemědělství dotaci?

Od 15. června do 13. července mohli farmáři v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova podávat žádost o dotaci na vybavení stájí, dojicí roboty, sklady krmiv, jímky, hnojiště apod. Menší farmy do 150 ha mají zvýhodnění při žádosti o 50% dotaci z uznatelných nákladů až dva milióny korun. Mladí farmáři a ekologické farmy mají navíc šanci dostat k dotaci 5% bonus. Rozhodujícím kritériem pro výběr není termín podání žádosti, ale výše preferenčních bodů.

Kdy budou žadatelům dotace poskytnuty?

Do 3. srpna se žadatelé měli dovědět předběžné výsledky. Úspěšní žadatelé pak musejí do 30. listopadu odevzdat schválené veškeré přílohy k žádostem jako např. pravomocné stavební povolení, dokumentace k výběrovému řízení a posouzení vlivu na životní prostředí. Poté začne kontrola podkladů a první podpisy dohod o poskytnutí dotace by mohly být schváleny na jaře příštího roku.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer